?!XFragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.
X
Fragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.

Dienas aprūpes centra pakalpojums

The possibility of requesting the service
Personally property

 

Dobeles novada Sociālajā dienestā, E.Francmaņa ielā 6, Dobelē, Dobeles novadā - pirmdienās no plkst. 8.30- 12.00 un no plkst. 13.00 - 16.30 un trešdienās no plkst. 8.30 - 12.00 un no plkst. 13.00 - 17.30

Raiņa ielā 12, Aucē, Dobeles novads, pirmdienās no plkst. 8.30- 12.00 un no plkst. 13.00 - 16.30 un trešdienās no plkst. 8.30 - 12.00 un no plkst. 13.00 - 17.30

Zelmeņi -1,Tērvetes pagasts, Dobeles novads, pirmdienās no plkst. 8.30- 12.00 un no plkst. 13.00 - 16.30 un trešdienās no plkst. 8.30 - 12.00 un no plkst. 13.00 - 17.30

Pakalpojumu sniedz:

- Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem “Solis”, Brīvības iela 11, Dobele, Dobeles novads
- Dienas aprūpes centrs “Bēne”, Stacijas iela 8, Bēne, Dobeles novads.

 

Including parishes

Auru, Annenieku, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu, Naudītes, Penkules, Zebrenes, Vītiņu, Īles, Bēnes, Ukru, Lielauces, Vecauces, Augstkalnes, Bukaišu pagastos sociālo darbinieku pieņemšanas laikos

By post

E.Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles novads, LV -3701

Electronically
Application form is available
Municipalities Online
Necessary documents
1. Uzrāda oriģinālu
1. Personu apliecinošu dokumentu
2.
1. Ģimenes ārsta izziņa
2. Psihiatra izziņa - par veselības stāvokli un medicīnisko kontrindikāciju neesamību saņemt pakalpojumu, ja personai ir garīga rakstura traucējumi
What to do in order to receive services
1.

Persona vai viņas likumiskais pārstāvis iesniedz pašvaldības sociālajā dienestā  iesniegumu un tam pievienotos dokumentus.

2.

Ja iesniegumu iesniedz elektroniski, tad elektronisko dokumentu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu ar elektronisko parakstu.

3.

Tiek pieņemts lēmums par pakalpojuma piešķiršanu/atteikšanu

4.

Pēc lēmuma pieņemšanas par pakalpojuma piešķiršanu, tiek slēgts līgums 

The service charge
EUR
1 diena – 2,60 (bez PVN)
EUR
1 diena – 25,20 (cita pašvaldība, bez PVN)
Replies/receipt of the service period

Lēmums tiek pieņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas brīža

Regulatory regulations
Inquiries, information, advice
Telefon
63781837, 63700179, 637 81195