?!XFragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.
X
Fragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.

Dobeles pilsētas degradētās rūpnieciskās apbūves teritorijas revitalizācija (1.posms)

Projekts: "Dobeles pilsētas degradētās rūpnieciskās apbūves teritorijas revitalizācija (1.posms)" (Nr. 5.6.2.0/16/I/019)

Darbības programma: "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām". 2.atlases kārta "Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās".

Projekta mērķis: veicināt Dobeles pilsētas rūpnieciskās teritorijas revitalizāciju un attīstību, nodrošināt videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu, pārbūvējot Spodrības ielu.

Galvenās aktivitātes:

1. Spodrības ielas, kas ir degradētās teritorijas funkcionāls savienojums, pārbūve. Pārbūves ietvaros ir paredzēta ielas apakškārtas un saistkārtas pārbūve un stiprināšana, tādējādi palielinot ielas nestspēju, seguma pārbūve, kā arī transporta stāvjoslas izbūve. Paredzēts izbūvēt apvienoto gājēju un velobraucēju celiņu  un ierīkot ielas apgaismojumu, kā arī tiks pārbūvēts ūdensvads un lietus ūdens kanalizācija un ierīkota sadzīves kanalizācija.

2. Autoruzraudzība.

3. Būvuzraudzība.

4. Publicitātes pasākumi.

Kopējās plānotās izmaksas: 1 754 191,67 EUR, no tiem:

  • kopējie attiecināmie izdevumi 1 625 341,09 EUR, t.sk. ERAF finansējums – 1 381 539,93 EUR, Valsts budžeta dotācija – 60 950,29 EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 182 850,87 EUR
  • kopējie neattiecināmie izdevumi 128 850,58 EUR.

Projekta īstenošanas periods: no 2017.gada 28.jūlija līdz 2019.gada 27.janvārim.
Projekta vadītāja: Zane Peļņa
Kontaktinformācija: tālr. 63700138, mob. 25430301, e-pasts: zane.pelna@dobele.lv

 

JAUNUMI

21.06.2019

2019. gada 20. jūnijā, pirms Līgo svētkiem, pirms graudaugu pļaujas sezonas, ir nodota ekspluatācijā Spodrības iela (posmā no Brīvības ielas līdz Bērzes pagasta robežai). Īstenojot ielas pārbūves darbus ir sasniegts projekta mērķis - veicināta Dobeles pilsētas rūpnieciskās teritorijas revitalizācija un attīstība, nodrošināta videi draudzīga un vides ilgtspēju veicinoša teritoriālā izaugsme.

Projekta īstenošanas rezultātā ir pārbūvēta Spodrības iela, kas ir degradētās teritorijas funkcionāls savienojums. Pārbūves ietvaros ir veikta ielas apakškārtas un saistkārtas pārbūve un stiprināšana, tādējādi palielinot ielas nestspēju, seguma pārbūve, kā arī transporta stāvjoslas izbūve. Izbūvēts apvienotais gājēju un velobraucēju celiņš, ierīkots ielas apgaismojums, kā arī pārbūvēts ūdensvads un lietus ūdens kanalizācija un ierīkota sadzīves kanalizācija.


Pirms un pēc veiktās pārbūves 

Īstenojot projektu ir pārbūvēta Spodrības iela Dobeles pilsētā, par kopējo summu 2 073 964,21 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums 1 381 539,93 EUR un valsts budžeta dotācija 60 950,29 EUR,  pārējās izmaksas segtas no pašvaldības budžeta, ņemot aizdevumu Valsts kasē.

29.04.2019

Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma ir atsākti būvniecības darbi Spodrības ielā.

Saskaņā ar Spodrības ielas pārbūves darbu kalendāro grafiku, saistībā ar sagatavošanas darbiem seguma izbūvei posmā no DUS “Astarte Nafta” līdz AS “Dobeles dzirnavnieks” teritorijai sākot no pirmdienas, 2019.gada 29.aprīļa, būs aizliegta transportlīdzekļu (vieglo a/m un kravas a/m) stāvēšana uz ielas braucamās daļas. Lūdzam ievērot stāvēšanas aizliegumu un uzstādītās ceļa zīmes!

Vienlaikus informējam, ka seguma izbūves brīžos ir iespējami satiksmes ierobežojumi, par ko informēs uzstādītās ceļa zīmes un satiksmes regulētāji. Caurbraukšana ielā tiks nodrošināta.

Mēs būvējam Jums! 

 
29.10.2018.

Saskaņā ar Spodrības ielas pārbūves (posmā no Brīvības ielas līdz Bērzes pagasta robežai) darbu veikšanu Dobeles pilsētā, informējam, ka pirmdien, 29.10.2018., tiks uzsākta asfaltbetona seguma demontāža Spodrības ielas labajā pusē, posmā gar SIA “Dobeles dzirnavnieks” teritoriju (no iebrauktuves uz svariem līdz veikalam). Satiksmes kustība būs nodrošināta abos virzienos gan pa kreiso joslu (pa jaunizbūvēto šķembu segumu), gan pa labo joslu (esošo segumu). Minētajā Spodrības ielas posmā automašīnu stāvēšana frēzēšanas darbu laikā (29.10. un 30.10) nebūs iespējama - šajā laikā tiks uzstādītas apstāšanās un stāvēšanas aizlieguma zīmes. Aicinām ievērot uzstādītās ceļa zīmes!

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām un aicinām iedzīvotājus, uzņēmējus un autovadītājus uztvert ar izpratni satiksmes ierobežojumus! Tāpat aicinām ievērot ceļa zīmes un citus satiksmi regulējošus apzīmējumus!

Mēs būvējam Jums!

 
15.10.2018

Pamatojoties uz noslēgto līgumu ar Dobeles novada pašvaldību par Spodrības ielas pārbūves (posmā no Brīvības ielas līdz Bērzes pagasta robežai) Dobeles pilsētā darbu veikšanu, informējam ka, sākot ar 16.10.2018., tiks aizliegta automašīnu novietošana Spodrības ielas kreisajā pusē posmā gar SIA “Dobeles dzirnavnieks” teritoriju (no iebrauktuves uz svariem līdz veikalam). Minētā posmā notiks asfaltbetona seguma frēzēšanas darbi, lai izsāktu lietus ūdens kanalizācijas tīklu un gājēju ietves izbūvi.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām un aicinām iedzīvotājus, uzņēmējus un autovadītājus uztvert ar izpratni satiksmes ierobežojumus! Tāpat aicinām ievērot ceļa zīmes un citus satiksmi regulējošus apzīmējumus!

Mēs būvējam Jums!

02.10.2018.

Spodrības ielā septembrī ir veikta kanalizācijas spiedvada un ūdensvada posmu izbūve.

Šogad ir plānots izbūvēt lietus ūdens kanalizācijas un sadzīves kanalizācijas tīklus, veikt videonovērošanas kanalizācijas un apgaismojuma tīklu izbūvi visā ielas pārbūves posmā. Ielas posmā no veikala pie AS “Dobeles dzirnavnieks” līdz trases beigām ir paredzēta pilna ielas konstrukcijas izbūve.

Pārējos posmos ir plānota ielas konstrukcijas izbūve līdz šķembu pamatam pilnā platumā, lai, sākoties tehnoloģiskajam pārtraukumam, būtu nodrošināta gan autotransporta divvirzienu satiksme, gan apstāšanās vietas.

 

18.09.2018.

Pamatojoties uz noslēgto līgumu ar Dobeles novada pašvaldību par “Spodrības ielas pārbūves (posmā no Brīvības ielas līdz Bērzes pagasta robežai) Dobeles pilsētā” darbu veikšanu, informējam ka sākot ar 19.09.2018. tiks ierobežota satiksmes kustība Spodrības ielas posmā no SIA “Astarte-Nafta” iebrauktuves degvielas uzpildes stacijā līdz AS “Dobeles dzirnavnieks” piegādes iebrauktuvei (skat. pievienoto shēmu). Minētā posma labajā pusē notiks asfaltbetona seguma frēzēšanas darbi un tiks uzsākta ūdensvada un lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve. Satiksmei tiks slēgta labā braukšanas josla, divvirzienu satiksme tiks organizēta ar ceļa zīmēm (slēgtā posma garums – līdz 50 m), apstāšanās un stāvēšana visā posmā – aizliegta.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām un aicinām iedzīvotājus, uzņēmējus un autovadītājus uztvert ar izpratni satiksmes ierobežojumus! Tāpat aicinām ievērot ceļa zīmes un citus satiksmi regulējošus apzīmējumus!

Mēs būvējam Jums!

 

24.05.02018.

24. maijā Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns un SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"” valdes loceklis Madars Radželis parakstīja līgumu par Spodrības ielas (posmā no Brīvības ielas līdz Bērzes pagasta robežai) Dobeles pilsētā pārbūvi.

2017.gada 28.jūlijā Dobeles novada pašvaldība un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra noslēdza vienošanos par Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "Dobeles pilsētas degradētās rūpnieciskās apbūves teritorijas revitalizācija" (1.posms) īstenošanu. Projekts tiek īstenots Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt Dobeles pilsētas rūpnieciskās teritorijas revitalizāciju un attīstību, nodrošināt videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi.

Īstenojot projektu Dobeles pilsētā tiks pārbūvēta Spodrības iela (posmā no Brīvības ielas līdz Bērzes pagasta robežai) un ar to saistītā infrastruktūra par kopējo summu 1 678 893,91 EUR (bez PVN), to skaitā 1 381 539,93 EUR ir Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums. Pārējās izmaksas, ņemot aizņēmumu Valsts kasē, tiks segtas no pašvaldības budžeta , kā arī no valsts budžeta līdzekļiem.

Paredzamais būvdarbu laiks ir 8 mēneši, atskaitot ziemas tehnoloģisko pārtraukumu