?!XFragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.
X
Fragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bērniem

The possibility of requesting the service
Personally property

Personīgi iestādē nav, jo Sociālais dienests pieņem lēmumu pēc bāriņtiesas lēmuma par aizgādības tiesību pārtraukšanu un bērna ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bērniem.

Pakalpojumu sniedz:

- Ģimenes atbalsta centrs “Lejasstrazdi”, „Namiņš", Dobeles pagasts, Dobeles novads

Electronically
Application form is available
Municipalities Online
What to do in order to receive services
1.

Pakalpojums tiek piešķirts pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu

The service charge
EUR
mēnesī – 1500.00 (cita pašvaldība)
Replies/receipt of the service period

Lēmums tiek pieņemts 10 dienu laikā no bāriņtiesas lēmuma saņemšanas brīža

Regulatory regulations
Inquiries, information, advice
Telefon
637 81355, 63700192, 637 00179