?!XFragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.
X
Fragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.

Sociālā darba pakalpojums

The possibility of requesting the service
Personally property

Dobeles novada Sociālajā dienestā, E.Francmaņa ielā 6, Dobelē, Dobeles novadā - pirmdienās no plkst. 8.30- 12.00 un no plkst. 13.00 - 16.30 un trešdienās no plkst. 8.30 - 12.00 un no plkst. 13.00 - 17.30

Raiņa ielā 12, Aucē, Dobeles novads, pirmdienās no plkst. 8.30- 12.00 un no plkst. 13.00 - 16.30 un trešdienās no plkst. 8.30 - 12.00 un no plkst. 13.00 - 17.30

Zelmeņi -1,Tērvetes pagasts, Dobeles novads, pirmdienās no plkst. 8.30- 12.00 un no plkst. 13.00 - 16.30 un trešdienās no plkst. 8.30 - 12.00 un no plkst. 13.00 - 17.30

Including parishes

Auru, Annenieku, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu, Naudītes, Penkules, Zebrenes, Vītiņu, Īles, Bēnes, Ukru, Lielauces, Vecauces, Augstkalnes, Bukaišu pagastos sociālo darbinieku pieņemšanas laikos 

By post

E.Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles novads, LV -3701

Electronically
Application form is available
Authority

E.Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles novads, LV -3701

Municipalities Online
Necessary documents
1. Oriģināls
2. Personu apliecinošu dokumentu (uzrādīt oriģinālu)
What to do in order to receive services
1.

Persona vai viņas likumiskais pārstāvis iesniedz pašvaldības sociālajā dienestā  iesniegumu vai Sociālais dienests ir saņēmis ziņojumu par personas /ģimenes pamatvajadzību, bērnu aprūpes vai prasmju trūkumu

2.

Sociālais darbinieks izvērtē vajadzību pēc sociāliem pakalpojumiem un izvērtē sociālo funkcionēšanu, pieprasa datus. Ja ir apgrūtināta sociālā funkcionēšana vai ir nepieciešami sociālie pakalpojumi, sociālais darbinieks iekārtoto klienta lietu, un noslēdz sadarbības līgumu ar personu/ģimeni un piešķir atbilstošus pakalpojumus, kā arī vienojas par risināmām problēmām, lai uzlabotu sociālo funkcionēšanu.

The service charge
EUR
Pakalpojumu finansē no pašvaldības budžeta līdzekļiem
Replies/receipt of the service period

Nekavējoši pakalpojuma pieprasīšanas brīdī

Regulatory regulations
Inquiries, information, advice
Telefon
637 00192, 63781837, 637 00179