?!XFragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.
X
Fragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām

The possibility of requesting the service
Personally property

Dobeles novada Sociālajā dienestā, E.Francmaņa ielā 6, Dobelē, Dobeles novadā - pirmdienās no plkst. 8.30- 12.00 un no plkst. 13.00 - 16.30 un trešdienās no plkst. 8.30 - 12.00 un no plkst. 13.00 - 17.30

Raiņa ielā 12, Aucē, Dobeles novads, pirmdienās no plkst. 8.30- 12.00 un no plkst. 13.00 - 16.30 un trešdienās no plkst. 8.30 - 12.00 un no plkst. 13.00 - 17.30

Zelmeņi -1,Tērvetes pagasts, Dobeles novads, pirmdienās no plkst. 8.30- 12.00 un no plkst. 13.00 - 16.30 un trešdienās no plkst. 8.30 - 12.00 un no plkst. 13.00 - 17.30

Including parishes

Auru, Annenieku, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu, Naudītes, Penkules, Zebrenes, Vītiņu, Īles, Bēnes, Ukru, Lielauces, Vecauces, Augstkalnes, Bukaišu pagastos sociālo darbinieku pieņemšanas laikos

By post

E.Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles novads, LV -3701

Electronically
Application form is available
Authority

E.Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles novads, LV -3701

Municipalities Online
Necessary documents
1. Oriģināls
1. Personu apliecinošs dokuments (uzrādīt oriģinālu)
3. Ģimenes ārsta izziņa
4. Sociālā darbinieka slēdziens
What to do in order to receive services
1.

Persona vai viņas likumiskais pārstāvis iesniedz pašvaldības sociālajā dienestā  iesniegumu un tam pievienotos dokumentus.

2.

Sociālais darbinieks izvērtē vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem un izsniedz sociālā darbinieka slēdzienu par nepieciešamību sociālo rehabilitāciju sniegt institūcijā vai dzīvesvietā

3.

Sociālais darbinieks izsniedz nosūtījumu un pieņem lēmumu par pakalpojuma saņemšanu

The service charge
EUR
Pakalpojumu finansē no valsts budžeta līdzekļiem
Replies/receipt of the service period

Lēmums tiek pieņemts 10 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža

Regulatory regulations
Inquiries, information, advice
Telefon
637 00192, 63700179, 637 81195