?!XFragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.
X
Fragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums no psihoaktīvām vielām un procesiem atkarīgām personām

The possibility of requesting the service
Personally property

Dobeles novada Sociālajā dienestā, E.Francmaņa ielā 6, Dobelē, Dobeles novadā - pirmdienās no plkst. 8.30- 12.00 un no plkst. 13.00 - 16.30 un trešdienās no plkst. 8.30 - 12.00 un no plkst. 13.00 - 17.30

Raiņa ielā 12, Aucē, Dobeles novads, pirmdienās no plkst. 8.30- 12.00 un no plkst. 13.00 - 16.30 un trešdienās no plkst. 8.30 - 12.00 un no plkst. 13.00 - 17.30

Zelmeņi -1,Tērvetes pagasts, Dobeles novads, pirmdienās no plkst. 8.30- 12.00 un no plkst. 13.00 - 16.30 un trešdienās no plkst. 8.30 - 12.00 un no plkst. 13.00 - 17.30

Including parishes

Auru, Annenieku, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu, Naudītes, Penkules, Zebrenes, Vītiņu, Īles, Bēnes, Ukru, Lielauces, Vecauces, Augstkalnes, Bukaišu pagastos sociālo darbinieku pieņemšanas laikos

By post

E.Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles novads, LV -3701

Electronically
Application form is available
Authority

E.Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles novads, LV -3701

Municipalities Online
Necessary documents
1. Oriģināls
1. Personu apliecinošs dokuments (uzrādīt oriģinālu)
3. Narkologa atzinums
4. Ģimenes ārsta izraksts no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes par bērna vispārējo veselības stāvokli (veidlapa Nr.027/u).
What to do in order to receive services
1.

Persona vai viņas likumiskais pārstāvis iesniedz pašvaldības sociālajā dienestā  iesniegumu un tam pievienotos dokumentus 

2.

Trīs darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas novērtē sociālo vidi un kontaktus un sastāda novērtējuma aktu

3.

Sociālais darbinieks trīs darbdienu laikā nosūta dokumentus Sociālās integrācijas valsts aģentūrai.

The service charge
EUR
Pakalpojums tiek finansēts no valsts budžeta līdzekļiem
Replies/receipt of the service period

3 darba dienu laikā no dokumentu saņemšanas brīža dienests nosūta dokumentus Sociālās integrācijas valsts aģentūrai lēmuma pieņemšanai

Regulatory regulations
Inquiries, information, advice
Telefon
637 00192, 637 81837, 637 81195