?!XQuestions and feedback
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
X
Questions and feedback
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pārbaude, reģistrācija, sagatavošana un izsniegšana

The possibility of requesting the service
Electronically
pa e-pastu: apic@dobele.lv,
pa e-adresi: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_DEFAULT@90009115092
Application form is available
Authority

Pieejama brīvā formā

Necessary documents
1. Oriģināls
1. Pieteikums par topogrāfiskās informācijas pieprasīšanu vai saskaņošanu
2. Topogrāfiskās informācijas pieprasīšanas gadījumā iesniegumam pievieno grafisko pielikumu (shēmu) vai digitālo failu, kurā precizēta teritorija, par kuru nepieciešama augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija
3. Topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un saskaņošanas gadījumā topogrāfiskais plāns vai izpildmērījuma plāns vektordatu formā Bentley Systems datorizētās projektēšanas (DGN) datņu formātā vai Autodesk datorizētās projektēšanas (DWG) datņu formātā iesūtā
What to do in order to receive services
1.

Pieteikuma un nepieciešamo dokumentu iesniegšana

2.

Pieteikumu var iesniegt arī elektroniski uz oficiālo elektroniskā pasta adresi apic@dobele.lv

Elektronisko dokumentu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu ar elektronisko parakstu

The service charge
EUR
Dobeles novada domes 2022. gada 12. janvāra lēmums Nr. 3/1 "Par Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem" (ar grozījumiem 28.04.2022., 30.06.2022.) - https://www.dobele.lv/sites/default/files/editor/upload/pakalpojumi/mp_2022_01_12_ar_groz_
Replies/receipt of the service period

5 darba dienu laikā

Regulatory regulations
Inquiries, information, advice
Phone
63722414