?!XQuestions and feedback
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
X
Questions and feedback
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Būvniecības pakalpojumi

Informējam, ka no 2014.gada 1.oktobra stājies spēkā Būvniecības procesa jaunais regulējums.

Būvniecības likums http://likumi.lv/doc.php?id=258572
Vispārīgie būvnoteikumi http://likumi.lv/doc.php?id=269069

Speciālie būvnoteikumi:

1.Ēku būvnoteikumi http://likumi.lv/doc.php?id=269164:
2. Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi https://likumi.lv/ta/id/291197-atsevisku-inzenierbuvju-buvnoteikumi
3.Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi http://likumi.lv//doc.php?id=269168:
4.Autoceļu un ielu būvnoteikumi http://likumi.lv/doc.php?id=269710:
5.Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi https://likumi.lv/ta/id/291197-atsevisku-inzenierbuvju-buvnoteikumi:
6.Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība http://likumi.lv/doc.php?id=269032:

1. Izziņa zemesgrāmatai par jaunbūvju nostiprināšanu (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā).

2. Izziņa par būves neesību.

3. Ēku, būvju krāsojuma saskaņošana

4. Koku ciršanas atļauja

5. Reklāmas un izkārtnes saskaņojums