?!XQuestions and feedback
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
X
Questions and feedback
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā

The possibility of requesting the service
Personally property

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai 103. kabinetā Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles nov. 

Including parishes

Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu, Naudītes, Penkules un Zebrenes pagastu pārvaldēs

By post

Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles nov., LV - 3701

Electronically
pa e-pastu: apic@dobele.lv,
pa e-adresi: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_DEFAULT@90009115092
Application form is available
Authority

Dobeles novada pašvaldība, Brīvības iela 15, Dobele, Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā un pagastu pārvaldēs

Municipalities Online
Necessary documents
1. Oriģināls
1. IesniegumsMicrosoft Office document icon Iesniegums
2. Apliecinātas dokumentu kopijas
1. Pielikumos tiesiskais pamatojums - pilnvara, pušu vienošanās, dzīvojamās telpas īres līgums, tiesas spriedums, paskaidrojums lietā, citas ziņas un informācija
3. Kopija (uzrādīt oriģinālu)
1. Sūtot pa pastu vai elektroniski parakstītu, pilnvaras kopijas iesniedzējs (ja nav pakalpojuma pieprasītājs) ar savu parakstu apliecina tās autentiskumu
2. Dzīvojamās telpas īres līgums
3. Pušu rakstiska vienošanās, deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanās jautājumā
4. Pušu paskaidrojums lietā un citas ziņas
5. Tiesas spriedums
6. Bāriņtiesas lēmums (nepilngadīgais ievietots sociālās aprūpes iestādē; nodibināta vai izbeigta aizbildniecība vai atskaitīts pilngadību sasniedzot)
7. Ieslodzījuma vietas izsniegta izziņa par personas atbrīvošanu no soda izciešanas vietas dzīvokļa izīrēšanai, ja nav saglabājusies pirmsieslodzījuma deklarētā dzīvesvieta
8. kopija par personas statusu - personas kategoriju, citas ziņas, kas apliecina, ka persona tiesīga saņemt palīdzību
What to do in order to receive services
1.

Persona iesniedz Dobeles novada pašvaldībā Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā iesniegumu un pievieno nepieciešamos dokumentus. Elektronisko dokumentu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu ar elektronisko parakstu.

2.

Pa pastu vai personīgi saņem dzīvokļu komisijas lēmumu par izskatīto prasījumu komisijā.

The service charge
EUR
Bez maksas
Replies/receipt of the service period

30 dienas, ja prasījums izskatīts dzīvokļu komisijā;
7 dienās, atbildot vai pārsūtot korespondenci;
15 darba dienās, ja atbilde sagatavota bez izskatīšanas dzīvokļu komisijā

Regulatory regulations
Inquiries, information, advice
Phone
63707248, 63707269, 63700137, 63720940