?!XKlausimai ir atsiliepimai
Image CAPTCHA
Įveskite paveikslėlyje rodomą simbolių eilutę.
X
Klausimai ir atsiliepimai
Image CAPTCHA
Įveskite paveikslėlyje rodomą simbolių eilutę.

Nekustamais īpašums

 • Adreses un nosaukuma piešķiršana
 • Dzīvojamai mājai zemes gabala pārskatīšana
 • Izziņa par esošo platību
 • Izziņa par zemes vienības apgrūtinājumiem
 • Izziņa par zemes īpašuma vai lietošanas tiesībām
 • Medību tiesību nodošana
 • Nedzīvojamo telpu noma
 • Nekustamā īpašuma sadalīšana
 • Pašvaldībai piederošas vai piekrītošas apbūvēas zemes noma
 • Pašvaldības īpašuma atsavināšana
 • Piekrišana (vai atteikums) zemes iegūšanai īpašumā (ārvalstniekiem)
 • Pirmpirkuma tiesību izmantošana (neizmantošana) uz nekustamo īpašumu
 • Privatizējamās mājas zeme
 • Zemes iegāde
 • Zemes ierīcības projekts
 • Zemes lietošanas mērķa noteikšana vai maiņa