?!XKlausimai ir atsiliepimai
Image CAPTCHA
Įveskite paveikslėlyje rodomą simbolių eilutę.
X
Klausimai ir atsiliepimai
Image CAPTCHA
Įveskite paveikslėlyje rodomą simbolių eilutę.

Sociālie pakalpojumi

Sociālā darba pakalpojums;

Krīzes centra pakalpojums; 

Atelpas brīža pakalpojums; 

Aprūpes mājās pakalpojums; 

Dienas aprūpes centra pakalpojums;

Dienas centra pakalpojums;

Grupu dzīvokļa pakalpojums;

Pansijas pakalpojums;

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bērniem;

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām;

Īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām;

Speciālistu pakalpojumi;

Izglītojošo un atbalsta grupu pakalpojums;

Patversmes  pakalpojums;

Aprūpes pakalpojums bērniem ar invaliditāti;

Sociālas aprūpes pakalpojums;

Ģimenes asistenta pakalpojums;

Asistenta pakalpojums pilngadīgām personām ar invaliditāti;

Asistenta un pavadoņa pakalpojums bērniem ar invaliditāti;

Specializētās darbnīcas pakalpojums;

Higiēnas pakalpojums;

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām;

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbībā cietušām pilngadīgām personām;

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbību veikušām pilngadīgām personām;

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums no psihoaktīvām vielām un procesiem    atkarīgām personām.

Sociālā palīdzība. Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršana

Sociālā palīdzība. Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršana

Sociālā palīdzība. Pašvaldības palīdzība audžuģimenei, aizbildnim, bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam

Sociālā palīdzība. Par Dobeles novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem