?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

1.vidusskolas infrastruktūras pielāgošana

Projekts: „Dobeles 1. vidusskolas infrastruktūras pielāgošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem"

Programma: 3. darbības programma „Infrastruktūra un pakalpojumi" aktivitātes 3.1.3.3. „Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem" 3.1.3.3.2. apakšaktivitāte „Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem"

Vispārīgais mērķis: Vispārējās vidējās izglītības iestādes pieejamības nodrošināšana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem Dobeles novadā un tam blakus pieguļošajos Tērvetes un Auces novados.

Specifiskais mērķis: Dobeles 1. vidusskolas infrastruktūras pielāgošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem.

Galvenās aktivitātes:

  1. lifta izbūve pie skolas ārējās fasādes;
  2. ieejas mezgla ar pandusu izbūve;
  3. divu sanitāro mezglu pielāgošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem;
  4. grīdas seguma un durvju nomaiņa skolas II un III stāvā;
  5. foajē telpu rekonstrukcija ēkas III stāvā. 

Kopējās projekta izmaksas: 66 796.86 LVL

ERAF finansējums: 85% vai 56 777.33 LVL

Dobeles novada pašvaldības finansējums: 10,5% vai 7 013.67 LVL

Valsts budžeta dotācija: 4,5% vai 3 005.86 LVL

Projekta realizācijas laiks: 2009. gada 2. marts - 2010. gada 31. augusts.

Projekta vadītāja: Dobeles novada pašvaldības projektu vadītāja Ērika Karro

Kontaktinformācija: erika.karro@dobele.lv; tālr.: 637 20937