?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

2011.gads

Auces novada pašvaldības GODA DIPLOMS pasniegts:

Dairim Adamaitim
par augstiem sasniegumiem sportā un Auces novada popularizēšanu pasaulē

Viņš savā jomā ir sasniedzis visaugstākos rezultātus un godam nesis Latvijas un Auces vārdu pasaulē, kļūstot par divkārtēju Pasaules čempionu un pasaules rekordistu airēšanā līdz 23 gadus veciem jauniešiem. Dairim ir iespēja kļūt par pirmo Auces novada iedzīvotāju, kas pārstāvēs Latviju Olimpiskajās spēlēs.

Ērikam Danenbergam
par mūža ieguldījumu pedagoģijā un jaunās paaudzes audzināšanā

Ilggadējs matemātikas skolotājs, tagad pensionārs, kurš vienmēr savu darbu vērtējis ļoti augstu. Apveltīts ar asu prātu un spēcīgi loģisku domāšanu, atdevis savu dzīvi bērnu skološanai tik sarežģītā mācību priekšmetā kā matemātika. Stingrs, bet taisnīgs.

Rigorijam Sidorčikam
par nozīmīgu ieguldījumu novada tautsaimniecības attīstībā

Sākot ar 1989.gada 2.janvāri un līdz šim brīdim, strādā SIA „Bēnes PB” kā tās valdes priekšsēdētājs. Šobrīd SIA „Bēnes PB” struktūra sastāv no 35 nošķirtām struktūrvienībām. Pamatdarbības veids ir mazumtirdzniecība (33 veikali un sadales noliktava) un pārtikas ražošana (maizes ceptuve un dzirnavas). Kopumā uzņēmums nodarbina vidēji 160 darbiniekus, piedalās dažādās finansējuma piesaistes programmās. Grigorijs Sidorčiks no 2001. līdz 2009.gadam bijis Bēnes pagasta padomes deputāts, padomes priekšsēdētājas vietnieks. Ir atbalstījis pašvaldību sporta un atpūtas pasākumos, ir liels sava pagasta patriots.

Auces novada pašvaldības ATZINĪBAS RAKSTS pasniegts:

Lailai Jaucei
par augsti profesionālu ieguldījumu pirmsskolas izglītībā

Laila ir iejūtīga, atsaucīga, labestīga darbā ar bērniem, viņu vecākiem un darbiniekiem. Organizē pārdomātas, interesantas vecāku sapulces. Skolotāja Jauce aktīvi piedalās ne tikai grupas un iestādes pasākumu organizēšanā, bet arī aktīvi piedalās Auces kultūras centra amatierteātrī, pilsētas pasākumu veidošanā.

Ingrīdai Kramiņai
par ieguldījumu metodisko un mācību līdzekļu izstrādāšanā

Ingrīda Kramiņa vairākus gadus darbojas Izglītības un zinātnes ministrijas Vispārējās izglītības satura centra izveidotajā darba grupā, lai izstrādātu jaunus tematiskos plānus un izvērtētu ieteicamās darba metodes fizikas jaunā izglītības standarta prasību optimālākai ieviešanai skolās. Skolotāja ir autore vairākām grāmatām, kas izmantojamas kā mācību līdzekļi skolās, atsaucīga un erudīta.

Ainai Naumanei
par mūža ieguldījumu Lielauces bibliotēkas darbā un sabiedrisko aktivitāti iedzīvotāju brīvā laika organizēšanā

Strādā par Lielauces bibliotēkas vadītāju kopš 1965.gada. Lielauces bibliotēka ir viņas pirmā un vienīgā darba vieta. Ainai raksturīga ļoti apzinīga attieksme pret veicamo darbu, arvien cenšas apgūt jaunākās darba metodes. Netrūkst radošas izdomas un jaunu ideju. Ir sabiedriski aktīva, organizē dažādus kultūras pasākumus un ekskursijas, prot ap sevi pulcēt cilvēkus.

Gaļinai Paulauskai
par augsti profesionālu pieeju sabiedriskās ēdināšanas organizēšanā skolā

Gaļina Paulauska ir patiesi ieinteresēta par sava un kolektīva darba rezultātiem, sastādot optimālas, patērētāju interesēm atbilstošas ēdienkartes un organizējot virtuves kolektīva darbu. Šefpavāres darbu atzinīgi novērtē visi, kam nācies baudīt viņas vadībā gatavotās maltītes: gan skolēni, gan pašmāju un ārzemju viesi, gan valsts augstākās amatpersonas.

Naurim Špelam
par drosmīgu rīcību kritiskā situācijā, glābjot bērnu

 

Auces vidusskolas 12.klases skolēns Nauris Špels 2011.gada 30.jūlijā plkst.4.30, ejot no svētkiem Aucē, pamanīja, ka pa otrā stāva logu karājas pusģērbta meitenīte. Viņš, redzot, ka meitenīte nenoturēsies, neapjuka, teica, ka viņš viņu noķers, ko arī izdarīja. Lauris Špels atradās īstajā laikā un īstajā vietā. Ja tā nebūtu, sekas, visticamāk, būtu smagas, jo zem loga bija akmens bruģis ar betona apmali.