?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

2012.gads

Auces novada pašvaldības GODA DIPLOMS pasniegts:

Helēnai Dundurei
par skolotājas mūža ieguldījumu ķīmijas zinību mācīšanā un jaunās paaudzes audzināšanā

 

Irinai Hutornajai
par mūža ieguldījumu kultūras dzīves veidošanā

Apbalvojums piešķirts par Auces Mūzikas skolas bijušās ilggadējās direktores nozīmīgo ieguldījumu šīs mācību iestādes izveidē pirms 55 gadiem un jaunās paaudzes muzikālā izglītošanā, kultūras dzīves attīstības veicināšanā Aucē.

Auces novada pašvaldības ATZINĪBAS RAKSTS pasniegts:

Ligijai Blukai
par pašaizliedzīgu ieguldījumu krīzes centra „Namiņš” veiksmīgas darbības nodrošināšanā

Ar Ligijas Blukas neatlaidību un darba sparu krīzes centrs ”Namiņš” ne tikai nodrošina siltas un gardas maltītes bērniem, kuriem to nevar nodrošināt ģimenē, bet arī meklē dažādus risinājumus finansējuma piesaistē, lai iegādātos nepieciešamās preces. Kopā ar „Namiņa” kolektīvu saņēmusi „Latvijas lepnums” balvu. 

Mārai Hincenbergai
par ilggadēju pašaizliedzīgu un nesavtīgu darbu sabiedrības labā

Māra Hincenbergai paldies par dzīvi, kas 25 gadus veltīta bērniem ar īpašām vajadzībām; par atdoto laiku, sirds siltumu, rūpēm, pacietību un enerģiju; par sagādāto humāno palīdzību, medikamentiem un dažādiem tehniskajiem palīglīdzekļiem; par ekskursijām, iespējām apmeklēt izrādes un koncertus; par biedrības bērnu organizēšanu uz sporta sacensībām un citiem pasākumiem bērniem ar īpašām vajadzībām. Bez pašaizliedzīgā darba sabiedrībā Māras kundze ir īpašniece šādiem tituliem: „Labā zvaigzne” (2004.g., Latvijas mēroga pasākums), „Latvijas lepnums” 2004; „Radoša sieviete Latvijā 2005”, ierakstīta Latvijas Lauku sieviešu apvienības Goda grāmatā, „Ievas sirds 2011”, Auces skaistākā daiļdārza saimniece.

Mērijai Komulai
par mūža ieguldījumu Auces bibliotēkas darbā

Sākot strādāt Auces bibliotēkā 1954.gadā, Mērija kā jauna darbiniece apguva šī amata specifiku. Darbs prasīja jaunas zināšanas un iemaņas. Strādājot ir pabeigta augstskola un iegūts diploms specialitātē. Mainoties laikiem, bija jāmainās pašiem līdzi. Nemainīga palika vēlme palīdzēt Auces cilvēkiem, kuri griezās bibliotēkā ar savām vajadzībām. Daudzajos gados bibliotēkas lasītāji ir bijuši Latvijā pazīstami aktieri, mācību spēki augstskolās, rakstnieki u.c. Mērija Komula aktīvās darba gaitas beidza 1996.gadā, nostrādājot 42 gadus vienā darba vietā – Auces bibliotēkā.

Ritai Razdovskai
par tautas lietišķās mākslas tradīciju saglabāšanu un popularizēšanu

Ritu Razdovsku apbalvošanai ieteica viss TLMS „Bēne” kolektīvs par profesionālu ieguldījumu aušanas mākslā, veicinot arī visa kolektīva māksliniecisko izaugsmi. Rita Razdovska TLMS „Bēne” darbojas 40 gadus no 1973.gada 23.marta – kolektīva dibināšanas pirmās dienas. Visus gadus regulāri piedalās ļoti daudzās izstādēs Latvijā. Darbi pabijuši izstādēs arī Maskavā un Rakverē. Tautas daiļamata meistara grāds piešķirts 1976.gada 17.decembrī. 2012.gada 5.oktobrī saņēma Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra Atzinības rakstu par latviešu tautas lietišķās mākslas tradīciju saglabāšanu un aušanas amata prasmju tālāknodošanu.

Benitai Žukovskai
par mūža ieguldījumu Vītiņu bibliotēkas darbā un sabiedrisko aktivitāti iedzīvotāju brīvā laika organizēšanā

Benita Žukovska strādā Vītiņu bibliotēkā no 1978.gada 12.septembra. Aktīvi piedalās un organizē kultūras pasākumus Vītiņos. Jau 14 gadus bibliotēkā darbojas dāmu klubiņš „Ābele”. Benitai patīk kultūras aktivitātes, viņa tās organizē pati vai tajās piedalās. Dzejas vakari, ekskursijas, rokdarbu pulciņš, izstādes. Notiek aktīva sadarbība ar Ķeveles Dienas centru. Benita Žukovska Vītiņu bibliotēkai un pagastam ir veltījusi jau 34 darba gadus.