?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

2020.gads

GODA DIPLOMS

 • pensionētai skolotājai VELGAI AUSTRAI PĀRSLAI VALENTINOVIČAI par mūža ieguldījumu pedagoģijā un jaunās paaudzes audzināšanā
 • pensionētam skolotājam AIVARAM OJĀRAM BALODIM par mūža ieguldījumu pedagoģijā un aktivitāti sabiedriskās dzīves organizēšanā
 • ārsta palīgam BIRUTAI KĀRKLAI par ilggadēju un nesavtīgu darbu pacientu veselības aprūpes nodrošināšanā

ATZINĪBAS RAKSTS

 • Vītiņu pagasta zemnieku saimniecības “Druvas” īpašniekam VIDMANTAM KRAPAUSKIM par nozīmīgu ieguldījumu tautsaimniecības un novada attīstībā
 • SIA “Roga” valdes priekšsēdētājam JURIM ROGAM par nozīmīgu ieguldījumu novada tautsaimniecības attīstībā
 • Ukru pagasta zemnieku saimniecības “Jaunās – Čūreikas” pārvaldniecei GITAI BRIĢEI par profesionālu pieeju novada  vizuālā tēla veidošanā un uzturēšanā
 • pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” skolotājai ILZEI ZILBERTEI par nesavtīgu darbu pedagoģijā
 • Vecauces pils pārvaldniecei un biedrības “Vecauces muiža” vadītājai INESEI KAMINSKAI par ieguldījumu Vecauces muižas kompleksa kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšanā un saglabāšanā

PATEICĪBAS RAKSTS

 • Auces novada kultūras centra Īles Tautas nama vadītājai SINTIJAI LIEKNIŅAI par ieguldījumu novada iedzīvotāju kultūras un pašizaugsmes veicināšanā
 • PII “Pīlādzītis” pavārei ILVAI LIEPNIECEI par profesionālu pieeju ēdināšanas organizēšanā bērnudārzā un Auces novada vārda popularizēšanu
 • MAIRIM PUMPURAM par sasniegumiem sportā un novada vārda popularizēšanu