?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Adopcija

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads, LV - 3701

Tai skaitā pagastos

 Auru, Annenieku, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu, Naudītes, Penkules, Zebrenes pagastos bāriņtiesas locekļu pieņemšanas laikos, Vītiņu, Īles, Bēnes, Ukru, Lielauces, Vecauces, Tērvetes, Augstkalnes, Bukaišu pagastos un Auces pilsētā

Pa pastu

Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads, LV - 3701

Elektroniski
Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads, LV - 3701

Pašvaldības portālā
Nepieciešamie dokumenti
1. Oriģināls
1. Adopcijas pieteikumsMicrosoft Office document icon adopcijas_pieteikums1.doc
2. Dzīves apraksts, (CV)
3. Izziņa par adoptētāja veselības stāvokli, kurā norādītas adoptētāja iedzimtās un iegūtās slimības, ja tādas ir (veidlapa pieejama bāriņtiesā)
2. Uzrāda oriģinālu
1. Personu apliecinošs dokuments
2. Laulības apliecība, ja adoptētājs ir laulībā
3. Dokuments, kas apliecina laulības šķiršanu, ja laulība šķirta
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Jāiesniedz pieteikums ar nepieciešamajiem dokumentiem, izmantojot vienu no pakalpojuma pieprasīšanas veidiem: klātienē, elektroniski vai pa pastu.

2.

Ja dokumentus iesniedz elektroniski, to sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu ar elektronisko parakstu.

Pakalpojuma maksa
EUR
bezmaksas
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

Pieteikuma izskatīšana 6 (sešu) mēnešu laikā.

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
63707266, 29158140