?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Aktuāli

05.04.2022.

 Zemgales jaunieši aicināti piedalīties “Biznesa nakts” izaicinājumā

Zemgales Plānošanas reģions un Jāņa Bisenieka fonds sadarbībā ar Jelgavas tirgotāju un ražotāju asociāciju, Jelgavas biznesa inkubatoru un Jelgavas izglītības pārvaldi organizē pasākumu skolēnu uzņēmējdarbības spēju un jaunrades veicināšanai “Biznesa nakts”, kas no 29. - 30. aprīlim norisināsies Jelgavas tehnikumā.

Biznesa nakts ir 30 stundu garš izaicinājums Zemgales reģiona vidusskolēniem vai profesionālo iestāžu audzēkņiem, kuri vēlas attīstīt prasmes uzņemties iniciatīvu, stratēģiski plānot, risināt problēmas un pieņemt lēmumus.

Pasākumā dažādu nozaru eksperti dalīsies ar zināšanām par biznesa modelēšanu, prototipēšanu, prezentēšanas prasmju pilnveidošanu, kā arī atklās savus pieredzes stāstus.

Jaunieši, iespējams, topošie uzņēmēji ne tikai varēs iegūt jaunas zināšanas, bet arī pielietot tās praktiski – ģenerēt biznesa idejas, strādāt starpskolu komandās, modelēt biznesa procesus, veidot prototipus, kā arī tikties ar pieredzējušiem mentoriem. Pēc vairāk nekā 24 stundu intensīva darba komandas savas idejas un prototipus prezentēs žūrijai.

Dalībniekiem simpātiju balvas sarūpējuši vietējie uzņēmēji, bet trīs labākās biznesa idejas iegūs naudas balvu 300 eiro apmērā.

Dalība pasākumā ir bez maksas, tam pieteikties iespējams no 4. – 16. aprīlim saitē ej.uz/BN2022. Plašāka informācija  - www.facebook.com/BiznesaNaktsJelgava/

Pasākums tiek īstenots ar EEZ grantu 2014.-2021. gada perioda projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Zemgales plānošanas reģionā” finansiālu atbalstu. EEZ un Norvēģijas granti ir finansiāls atbalsts, ko sniedz Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Projekta kopējais budžets  ir 969 256 EUR, no kuriem programmas līdzfinansējums ir 793 867,70 EUR. 

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai

Informācijai:
info@biseniekafonds.lv
+371 28783500
Daiga Bukonte

07.03.2022.

  Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiāles visā Latvijā no 7. marta līdz 8.aprīlim pieņem darba devēju pieteikumus skolēnu nodarbinātības pasākuma īstenošanai 2022.gada vasarā.

Pieteikties pasākuma īstenošanai darba devēji aicināti tajā NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā ir plānota darba vietu izveide skolēniem. Parakstītu ar drošu elektronisko parakstu pieteikumu kopā ar piedāvāto darba vietu sarakstu un darba pienākumu aprakstu darba devēji var nosūtīt uz NVA filiāles e-pasta adresi.

Visu NVA filiāļu kontaktinformācija atrodama NVA tīmekļvietnes sadaļā “Kontakti”. Pieteikuma dokumentu formas pieejamas NVA tīmekļvietnes sadaļā “Piedāvāju darbu” (https://www.nva.gov.lv/lv/piedavaju-darbu-skolenu-vasaras-nodarbinatiba)

Ja darba devējs vēlas veidot darba vietas skolēniem vairāku NVA filiāļu apkalpošanas teritorijās, tad parakstīts ar drošu elektronisko parakstu pieteikums ir jānosūta uz e-pasta adresi: nva@nva.gov.lv.

Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma noteikumi paredz, ka darba devējs var vienoties ar konkrētu skolēnu par darba vietu un laiku, norādot šo informāciju pieteikumā.

Īstenojot NVA skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu, darba devējs saņems dotāciju skolēna mēneša darba algai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Ja darba devējs nodarbinās skolēnu ar invaliditāti, NVA dotācija būs valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā. NVA apmaksās veselības pārbaudi skolēnam, ja to paredz normatīvie akti par obligātajām veselības pārbaudēm, kā arī apdrošinās skolēnu pret nelaimes gadījumiem darba vietā. NVA maksās arī dotāciju skolēna darba vadītāja atalgojumam.

Savukārt darba devējam būs jānodrošina līdzfinansējums darba algai, nodokļu nomaksa un kompensācija skolēnam par neizmantoto atvaļinājumu. Skolēna mēneša atalgojumam par pilnu nostrādātu darba laiku jābūt vismaz valstī noteiktās minimālās algas apmērā – 500 eiro pirms nodokļu nomaksas.

Atgādinām, ka skolēnus nedrīkst nodarbināt darbos, kas saistīti ar paaugstinātu risku viņu drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai.

Šogad plānotas izmaiņas pasākuma administrēšanā - darba devējiem līgums, atskaites un rēķini par pasākuma īstenošanu būs jāsagatavo un jāsaskaņo ar NVA elektroniski - NVA CV un vakanču portālā (https://cvvp.nva.gov.lv.)

Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu NVA sadarbībā ar darba devējiem īstenos no 1.jūnija līdz 31.augustam. Viena skolēna nodarbinātības ilgums – 1 mēnesis. Šogad NVA plāno skolēniem izveidot kopumā 8 tūkstošus darba vietu. Pasākuma īstenošanai paredzētais finansējums ir 2 406 959 eiro. 

Skolēnu pieteikšanos dalībai vasaras nodarbinātības pasākumā plānots uzsākt maija pirmajā pusē, pieteikties dalībai pasākumā skolēni arī šogad varēs elektroniski - aizpildot pieteikuma anketu NVA mājaslapā.

Informāciju sagatavoja: Nodarbinātības valsts aģentūra

 

03.03.2022.

  2022.gadā Dobeles novada bērniem Veselības veicināšanas projekta ietvaros būs pieejamas bezmaksas nometnes.

Dienas nometnes:

  • no 14.-18.martam – 2.-4.klases skolēniem;
  • vasaras brīvlaikā  - 1.klasi beigušajiem skolēniem;
  • no 17.-21.oktobrim – 1.klases skolēniem
  • no 17.-21.oktobrim  - 2.-4.klases skolēniem

Dienas nometnes organizēs SIA TI-CI, Dobelē, ,,Pilsētas mājā’’, Tirgus laukumā 6.

Diennakts nometnes vasaras brīvlaikā:

  • 2.-3.klases beigušajiem skolēniem;
  • 4.-5.klases beigušajiem skolēniem;
  • 6.-7.klases beigušajiem skolēniem;

Diennakts nometnes organizēs SIA Tava nometne, Ānes muižā, Cenu pagastā, Jelgavas novadā.

Nometnes mērķis ir nodrošināt bērniem saturīga lietderīga laika pavadīšanu, jaunu prasmju, zināšanu un iemaņu ieguvi, popularizēt veselīgu dzīvesveidu un  sekmēt nometnes dalībnieku vispusīgu attīstību.  Nometnēs tiks aktualizētas tēmas par uzturu, fiziskām aktivitātēm, garīgo veselību un katru dienu nodrošinātas fiziskas aktivitātes.

Katrā nometnē tiks uzņemti 20 dalībnieki. Precīzi diennakts nometņu norises laiki tiks paziņoti maijā. Pieteikšanās nometnēm notiks elektroniski. Katrai nometnei pieteikšanās tiks izsludināta atsevišķi sociālajos tīklos un dobele.lv mājaslapā.

Nometnes notiek projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Dobeles novada iedzīvotājiem” (projekta Nr.9.2.4.2/16/I/047) ietvaros.

Informāciju sagatavoja Dobeles novada pašvaldības
Attīstības un plānošanas nodaļa

15.09.2021.

    Jauniešus aicina piedalīties aptaujā par ceļošanu un laimēt Polaroid fotokameru

Lai noskaidrotu jauniešu vecumā no 13–35 gadiem domas par brīvprātīgo darbu, neformālās izglītības mācībām, studijām un darbu ārzemēs, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina jauniešus piedalīties Eiropas jaunatnes informācijas tīkla Eurodesk socioloģiskā aptaujā. Veiksmīgi aizpildītas aptaujas dalībniekiem būs iespēja izlozē laimēt Polaroid fotokameru. Izteikt savu viedokli jaunieši aicināti līdz 30. novembrim.

Aptaujas, kas noritēs 36 Eiropas valstīs, mērķis ir noskaidrot jauniešu domas par ceļošanu pēc Covid-19 pandēmijas, izvēlēm, kam tiek dota priekšroka un to, kāda informācija vai atbalsts jaunietim būtu nepieciešams, lai dotos ceļojumā ārpus savas valsts robežām. Aptaujā ir aicināti piedalīties arī jaunieši, kas līdz šim nav bijuši ārvalstīs.

Aptauja 23 valodās, tai skaitā arī latviešu valodā, ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē EUSurvey: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDsurvey2021. Aptauja būs atvērta no 2021.gada 13. septembra līdz 30. novembrim. Tās aizpildīšana aizņems aptuveni 10 minūtes.

Veiksmīgi aizpildot aptaujas anketu, jauniešiem būs iespēja piedalīties izlozē un laimēt kādu no trīs Polaroid fotokamerām. Anketu iespējams aizpildīt tikai vienu reizi, atkārtotas atbildes netiks pieņemtas. Ar balvas ieguvušajiem jauniešiem Eurodesk sazināsies personīgi pēc aptaujas noslēguma 2021. gada decembrī.

Līdzīga aptauja tika veikta 2018. un 2019. gadu mijā, kad tajā piedalījās 3 495 respondenti, no kuriem 248 jaunieši bija no Latvijas. Ar veiktā pētījuma rezultātiem var iepazīties šeit: https://eurodesk.eu/wp-content/uploads/2019/10/ED-SURVEY-2019.pdf

Socioloģisko aptauju organizē Eiropas informācijas tīkls jauniešiem Eurodesk, ko Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA). Eurodesk popularizē mācīšanās mobilitātes iespējas, piedāvā bezmaksas informāciju un atbalsta jauniešus.   

Par Eiropas jaunatnes informācijas tīklu “Eurodesk”

“Eurodesk” ir Eiropas jaunatnes informācijas tīkls, kas sniedz uzticamu informāciju un konsultācijas jauniešiem un darbā ar jaunatni iesaistītajiem par dažādām mobilitātes iespējām visā Eiropā. “Eurodesk” nodrošina arī informatīvu atbalstu Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” esošajiem un potenciālajiem projektu īstenotājiem.

“Eurodesk” organizē pasākumus jauniešiem visā Latvijā, tostarp ik gadu oktobrī organizē kampaņu “Time to Move”.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru

JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir izglītības un zinātnes ministres pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+”; “Eiropas Solidaritātes korpuss”; Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem Eurodesk, eTwinning, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”.

Plašāka informācija:
Laura Bringina
JSPA Komunikācijas daļas vecākā referente
e-pasts: laura.bringina@jaunatne.gov.lv
t. +371 67356251

 

15.07.2020.

Latvijas Dabas fonds un žurnāls IR aicina jauniešus pieteikties vasaras skolai Game On Climate Change

Latvijas Dabas fonds sadarbībā ar žurnālu IR aicina jauniešus vecumā no 15-19 gadiem pieteikties dalībai klimata pārmaiņām un ilgtspējīga dzīvesveida praksēm veltītā dienas vasaras skolā “Game On Climate Change”, kura norisināsies no 10. – 14. augustam Rīgā. Vasaras skola 25 jauniešiem tiks nodrošināta bez maksas, un tā notiek starptautiskā projekta Game On: Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt!” ietvaros.

Vai tevi uztrauc klimata pārmaiņas un pasaule, kurā būs jādzīvo nākotnē? Ir padomā idejas, kā mainīt pasauli, lai tā kļūtu klimatam draudzīga? Vēlies kļūt par klimata aktīvistu, mācīties no ekspertiem un sadarboties ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem? Tieši šādus jauniešus aicinām piedalīties vasaras skolā “Game On Climate Change”. Nedēļas laikā jaunieši varēs izzināt dažādus ar klimata pārmaiņām saistītus procesus, apzināties savu lomu tajos, kā arī ieviest ilgtspējīgus ikdienas paradumus un motivēt tiem apkārtējos.

Pieteikties dalībai vasaras skolā iespējams no 9. līdz 24. jūlijam, aizpildot pieteikuma anketu, kura pieejama šeit. Izvērtējot anketās pausto motivāciju, dalībai vasaras skolā tiks izraudzīti 25 jaunieši. Vērtēšanas kritēriji atrodami šeit. Vasaras skolas “Game On Climate Change” organizatori ar apstiprinātajiem dalībniekiem sazināsies 30. jūlijā.

Vasaras skolas “Game On Climate Change” dalībnieki iepazīsies ar to, kas ir klimata pārmaiņas un kā tās sekmē cilvēku darbība rūpniecības, lauksaimniecības un citās jomās, kā arī pētīs risinājumus klimata pārmaiņu mazināšanai un plānos to ieviešanu savā un apkārtējo ikdienā, apzinot sabiedrības informēšanas un iesaistes mehānismus. Skolēniem būs iespēja tikties un uzklausīt klimata ekspertu viedokli, sabiedrībā zināmu jauniešu pieredzes stāstus, kā arī pašiem izstrādāt risinājumus cilvēku negatīvās ietekmes uz klimatu mazināšanai. Vasaras skolā tapušās idejas noslēguma dienā tiks prezentētas ne tikai citiem dalībniekiem, bet arī sadarbības partneriem un nozaru ekspertiem, veicinot to tālāku attīstību. Pilna vasaras skolas programma un ieguvumi aplūkojami šeit.

Vasaras skola notiks no 10. līdz 14. augustam katru dienu 10:00 – 17:00 Kalnciema Kvartāla galerijā (Melnsila iela 10b), Rīgā. Dalība dienas vasaras skolā ir bez maksas, nodrošinot pusdienas, launagu, dzeramo ūdeni un visus nepieciešamos resursus uzdevumu veikšanai. Transportu nokļūšanai uz un no norises vietas, kā arī naktsmītni dalībnieki nodrošina paši.

Vasaras skola “Game On Climate Change” tiek īstenota Latvijas Dabas fonda projekta “Game On: Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt!” ietvarā sadarbībā ar žurnālu IR. Nometnes programmu izstrādā bioloģijas un dabaszinātņu skolotāja, kustības “Iespējamā Misija” absolvente Edīte Sarva, sugu un biotopu eksperte, projektu vadītāja “Vides risinājumu institūtā” Rūta Abaja un citi.

Projekts “Game On: Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt!” ir kopīga vides organizāciju iniciatīva 8 Eiropas valstīs, kuras mērķis ir padziļināt jauniešu izpratni par klimata pārmaiņām un to, kā ar individuālām rīcībām iespējams sekmēt ilgtspējīgu un klimatam labvēlīgu attīstību, kā arī aicināt jauniešus iesaistīties “klimata spēlē” – kļūt par klimata aktīvistiem. Latviju šajā projektā pārstāv Latvijas Dabas fonds. Projektu līdzfinansē ES DEAR (Development Education and Awareness Raising) programma un Kultūras Ministrija.

Pieteikuma anketa dienas vasaras skolai “Game On Climate Change”.

Projekts Game ON

Projekts “GameON! Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt” (“Game on! Don’t let climate change end the game”) ir 10 partneru 8 Eiropas valstīs veidota iniciatīva jaunatnes aktivizēšanai cīņā ar klimata izmaiņu radītajiem draudiem cilvēces nākotnei. Projektu līdzfinansē ES DEAR (Development Education and Awareness Raising (DEAR) programma.

Latvijas Dabas fonds

Latvijas Dabas fonds jau 30 gadus ir viena no lielākajām dabas aizsardzības nevalstiskajām organizācijām Latvijā. Tā misija - Latvijas dabas daudzveidības saglabāšana. Šīs misijas īstenošanai mēs strādājam piecos galvenajos virzienos: aizsargājamās sugas un dzīvotnes, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, dabas daudzveidība un ekosistēmas, sabiedrība un dabas izglītība, dabas aizsardzības politika.

Papildu informācija:
Liene Brizga-Kalniņa
LDF komunikācijas vadītāja
Tālr.: +371 29110527
liene.brizga@ldf.lv
www.ldf.lv
Facebook: @dabasfonds
Instagram: @dabasfonds
Twitter: @ldf_lv

 

05.12.2019.

5. decembrī Dobeles novada pašvaldībā norisinājās Dobeles jaunatnes forums “EsTuMēs savai kopienai”.
Dobeles novada jaunieši kopā ar jaunatnes darbā iesaistītajiem speciālistiem un deputātiem diskutēja par identitāti un kopienu, kā arī izstrādāja prezentācijas.
 
Informāciju sagatavoja:
Santa Savicka,
Dobeles novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste

 

08.03.2017.

Konkurss skolēniem par lietu otrreizēju izmantošanu - "ZAĻAIS RESTARTS"

Arī šogad AS “Latvijas Zaļais punkts” kopā ar partneriem sagādājis interesantu un aizraujošu konkursu skolēniem – “ZAĻAIS RESTARTS”. Konkurss norisinās no 1.marta līdz 31.martam un tā mērķis ir veicināt skolēnu zināšanas un izpratni par atkritumu šķirošanas nepieciešamību, resursu saudzīgu patēriņu un materiālu otrreizēju izmantošanu.
Konkursā 1.-9.klašu skolēniem (individuāli vai grupās līdz 10 cilvēkiem) no izlietotā iepakojuma vai citiem savu laiku nokalpojušiem materiāliem jārada jaunas, praktiski izmantojamas lietas. Tā ir lieliska iespēja gan stundu saturā, gan ārpusklašu nodarbībās integrēt tēmas par atkritumu šķirošanu un otrreizēju materiālu izmantošanu, nodrošinot skolēniem iespēju līdzdarboties un strādāt grupās, vienlaikus attīstot radošās un sociālās prasmes.
Labāko darbu autoriem esam sagatavojuši ļoti vērtīgas un labas balvas - iespēju ar visu klasi vai draugu lokā apmeklēt jauno izklaides parku "Avārijas brigāde", kas tiks atklāts šajā pavasarī, saņemt gardumu grozus ar "Laimas", "Staburadzes", "Ādažu čipsu" un "Selgas" labumiem. Savukārt individuālā labākā darba autors saņems speciālbalvu no Latvijas Zaļā punkta - līdzsvara elektro skūteri.
Konkursa nolikums šeit.
Plašāka informācija par konkursu pieejama arī mūsu mājaslapā http://ej.uz/zalais_restarts

 

09.02.2017.

Dobeles pilsētas kultūras nams  pieteikties ēnotājus

25.01.2017.

VADC piedalās “Ēnu dienā”

Valsts asinsdonoru centrs (VADC) pirmo reizi piedalās “Ēnu dienā”, aicinot skolēnus iepazīt VADC darbinieku ikdienu Sēlpils ielā 9, Rīgā.
“Ēnu dienā”, kas norisināsies šī gada 15. februārī, interesentiem piedāvājam ēnot preses sekretāri, sabiedrisko attiecību speciālisti, juristu un ārstu asins pagatavojumu krājumu nodaļā.
Ēnotājus aicinām pieteikties līdz 9. februārim, reģistrējoties interneta vietnē enudiena.lv.
Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta “Junior Achievement” karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darbavietu un četru līdz sešu stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.
Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

Informāciju sagatavoja:
Zane Mousavi, VADC preses sekretāre
zane.mousavi@vadc.gov.lv
27894304 vai 67408878

 

28.11.2016.

Jaunieši no Dobeles novada saņēmuši bronzas un sudraba The Duke of Edinburgh’s International Award

2016.gada 12.novembrī, laikā, kad visa Latvija dzīvoja valsts svētku noskaņās, Rīgas Latviešu biedrības nama Baltajā zālē tika svinēti svētki par godu jauniešu apņēmībai un pašizaugsmei.

Valsts izglītības satura centra organizētajā Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas Award apbalvošanas pasākumā šogad The Duke of Edinburgh’s International Award saņēma 4 jaunieši no Annenieku pamatskolas Award vienības – Sintija Studente, Karīna Papša un Kristers Upenieks saņēma bronzas apbalvojumu, bet sudraba apbalvojumu saņēma Aleks Krontāls -, 4 jaunieši no Bikstu pamatskolas Award vienības – Niks Endziņš, Krista Ivanovska un Līga Freimane saņēma bronzas apbalvojumu, Guna Una Jāzepa saņēma sudraba apbalvojumu -, un 2 jaunietes no Mežinieku pamatskolas Award vienības - bronzas apbalvojumu saņēma Krista Keitija Kuriga, bet sudraba apbalvojumu saņēma Amanda Bizauska.

Kopumā tika pasniegti 44 bronzas un 27 sudraba apbalvojumi, ko saņēma programmas Award dalībnieki no Alūksnes, Anneniekiem, Auces, Balviem, Bejas, Bikstiem, Jaunbērzes, Jaunjelgavas, Jelgavas, Kandavas, Lejasciema, Lielvārdes, Rēzekne, Rīgas, Salaspils un Valkas, kuri programmas Award ietvaros sasnieguši četrus individuālos mērķus. Lai iegūtu apbalvojumu, katrs jaunietis vismaz 3 mēnešus (bronzas līmenī) vai 6 mēnešus (sudraba līmenī) veltīja laiku brīvprātīgajam darbam, fiziskajai aktivitātei, prasmēm un piedzīvojumu ceļojumam.

Jauniešus īpašajā svētku dienā uzrunāja un bronzas un sudraba The Duke of Edinburgh’s International Award pasniedza programmas Award nacionālā direktore Agra Bērziņa, Lielbritānijas Diplomātiksās misijas Latvijā vadītājs Tims Kollijs (Tim Colley), kurš visus pārsteidza ar savām latviešu valodas zināšanām, un Kārlis Bardelis, kurš šī gada maijā sāka un pēc 142 dienām pabeidza savu Atlantijas okeāna šķērsošanas ceļojumu.

Šī gada apbalvošanas pasākuma tēma izvēlēta atbilstoši 10.gadadienas svinību garam: “Present", ko var tulkot gan kā ‘tagadne, šis brīdis’, gan kā ‘dāvana’. Pirmo dāvanu apbalvojumu pasniegšanas ceremonijas apmeklētājiem bija sarūpējusi grupa "Deep Silence" no Lejasciema. Otro dāvanu pasniedza Agnese Rakovska, kura apbalvojumu ieguvējus un pasākuma viesus iepriecināja ar dziesmām “What’s up”, “Vienaldzība” un “Laika dziesmiņa”.

Pēc apbalvošanas pasākuma visi apbalvojumu ieguvējie un viņu Award vadītāji saņēma no Rīgas pieminekļu aģentūras īpašu dāvanu - iespēju apmeklēt Brīvības pieminekļa Goda telpu un palūkoties uz valsti, esot 19 metru augstumā pašā Rīgas sirdī. 

Latvijas Nacionālā Opera un Balets visiem Award vadītājām, tostarp arī Lailai Dambei (Award vadītājai Annenieku pamatskolā), Renātei Jāzepai (Award vadītājai Bikstu pamatskolā) un Inetai Legzdiņai (Award vadītājai Mežinieku pamatskolā), kuras palīdzēja programmas Award dalībniekiem veidot individuālo programmu un atbalstīja laikā, kad notika virzība uz mērķu sasniegšanu, dāvināja biļetes uz Džakomo Pučīni operu "Vīlas.Džanni Skiki".

Informāciju sagatavoja:
Katrīna Sprudzāne,
Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un audzināšanas nodaļas
vecākā referente
tālrunis: 67350964, e-pasts: katrina.sprudzane@visc.gov.lv

 

22.11.2016.

Sākusies ziemas uzņemšana Jauniešu garantijas bezmaksas mācībām 

Sākusies dokumentu pieņemšana Jauniešu garantijas pusotra vai gada izglītības programmās, kurās bez maksas var iegūt darba tirgū pieprasītu kvalifikāciju kādā no 59 profesijām. Ziemas uzņemšanā audzēkņus gaida 24 profesionālās izglītības iestādes visā Latvijā.

Jauniešu garantijas mācībās pēdējoreiz piedāvājam apgūt profesiju pusotra gada izglītības programmās, kurās var pieteikties jaunieši ar vidējo vai vidējo profesionālo izglītību. Tā kā Jauniešu garantijas projekts noslēdzas 2018. gadā, tad uzņemšanā 2017. gada vasarā jaunieši varēs pieteikties mācībām tikai gadu ilgajās profesionālās izglītības programmās,” stāsta Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Profesionālās izglītības projektu departamenta direktore Elīna Purmale-Baumane.

Šajā ziemā pusotra gada laikā jaunieši var izvēlēties apgūt kādu no 38 profesijām. To vidū ir tādas populāras profesijās kā grāmatvedis, automehāniķis, SPA speciālists un lauku īpašuma apsaimniekotājs. Var apgūt arī jauniešu vidū mazāk pieprasītus, bet darba tirgū nepieciešamus arodus kā, piemēram, poligrāfijas ražošanas tehniķis, floristikas speciālists, namdaris, bārmenis vai būvkonstrukciju montētājs.

Piedāvājumā ir arī 21 profesija, kuru var apgūt gada laikā. To klāstā ir tādas iepriekšējās uzņemšanās populāras profesijas kā pavārs, frizieris, lietvedis, atslēdznieks un metinātājs, tomēr jaunieši ir gaidīti arī citās kvalifikācijās, piemēram, šuvējs, mūrnieks, bārmenis, autoatslēdznieks un motorzāģa operators.  

Lai apgūtu profesiju Jauniešu garantijas profesionālās izglītības programmās, jaunietim jābūt vecumā no 17 līdz 29 gadiem ar pamatskolas, vidusskolas vai vidējo profesionālo izglītību. Jaunietis var strādāt algotu darbu vai būt pašnodarbināts. Pieteikties mācībām var arī vakarskolu audzēkņi un ikviens, kas iegūst vidējo izglītību tālmācībā, studē nepilna laika studiju programmās augstskolās vai atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā.

Mācības Jauniešu garantijā ļauj saņemt stipendiju no 70 līdz 115 eiro mēnesī, ja jaunietis ir sekmīgs, kā arī nepieciešamos mācību līdzekļus, bezmaksas vietu dienesta viesnīcā un karjeras atbalsta pasākumus. Mācības ietver 15 nedēļu ilgu kvalifikācijas praksi, kuras laikā tiek apmaksāti ceļa izdevumi un naktsmītne, ja nepieciešams.

Dokumentus izvēlētajā profesionālās izglītības iestādē pusotru gadu ilgajās programmās var iesniegt līdz 2017. gada 6. janvārim, savukārt gadu ilgajās - līdz 17. februārim. Ar visām Jauniešu garantijas profesijām, izglītības iestādēm, uzņemšanas noteikumiem un priekšrocībām var iepazīties VIAA mājaslapā: www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija.

Projekta Jauniešu garantija aktivitāti “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” finansē ar ES Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas un Eiropas Sociālā fonda atbalstu, kā arī no Latvijas valsts budžeta.

Papildu informācija:
Kristīne Keiča,
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67854760
Mob.: 28628088
e-pasts: kristine.keica@viaa.gov.lv

 

28.10.2016.

Apmācības "Projektu darbnīca" - par to, kā sagatavot kvalitatīvu jauniešu apmaiņas projektu

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina pieteikties apmācībām par Erasmus+ jauniešu apmaiņas (K1) projektu sagatavošanu, kuras notiks no 2016. gada 18. līdz 20. novembrim viesu namā „Turbas”, Ikšķiles novadā.

Pieteikšanās elektroniski, aizpildot anketu līdz 2016. gada 12. novembrim: http://ejuz.lv/projektudarbnica

Rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz 2016. gada 14 .novembrim.

Apmācību mērķis: Attīstīt apmācību dalībnieku kompetences Erasmus+ Jauniešu apmaiņas projektu izstrādē un sniegt dalībniekiem atbalstu sava projekta sagatavošanā, motivējot tos iesniegt un īstenot kvalitatīvus jauniešu apmaiņas projektus.

Dalībnieku profils: Jauniešu organizāciju pārstāvji (jaunieši un jaunatnes darbinieki), kuriem vēl nav pieredzes jauniešu apmaiņas īstenošanā, bet ir projekta ideja un vēlme iesniegt un realizēt jauniešu apmaiņas projektu programmā Erasmus+. No vienas organizācijas var pieteikties 1-2 dalībnieki, t.sk. nepilngadīgs jaunietis (vismaz 16 gadus vecs), ja otra persona ir pilngadīga (vecāka par 18 gadiem), uzņemas atbalsta personas funkcijas un palīdzēs jaunietim projektu īstenot. Dalības pieteikums jāaizpilda katram pārstāvim!

Dalībnieku skaits apmācībās ierobežots un priekšroka dalībai tiks dota dalībniekiem, kuriem nav pieredzes, bet ir spēcīga ideja, motivācija un organizācijas atbalsts idejas īstenošanai, "Projektu nakts 2016" dalībniekiem, kā arī dalībniekiem, kas plāno iesniegt jauniešu apmaiņas projektu uz 2017. gada februāra termiņu.

Apmācības vadīs Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras apmācītāji Līga Siliņa un Ieva Upesleja.

Apmācības notiks pilnas 3 dienas - svarīgi, lai Tu varētu piedalīties visās apmācību dienās! Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sedz uzturēšanās (arī nakšņošanas), ēdināšanas un apmācību izdevumus, savukārt ceļa izdevumi uz apmācību norises vietu jāsedz Tev pašam/-ai.

Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, raksti vai zvani: Ginta Salmiņa (JSPA reģionālais sadarbības partneris), tālr.: 29256888, E-pasts: apmacibas@brfonds.lv

http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/projektu-darbnica-apmacibas-par-jauniesu-apmainas-projektu-sagatavosanu

 

21.09.2016.

Saulainā rudens sestdienā, 10. septembrī, Likteņdārzā notika 8.Award rudens talka.

Valsts izglītības satura centra organizētajā pasākumā piedalījās arī Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas Award dalībnieki un viņu Award vadītājas no Annenieku pamatskolas, Bikstu pamatskolas un Mežinieku pamatskolas.

Pirms talkas Latvijas simtgades jaunatnes rīcības komitejas pārstāvis Verners Jānis Trokšs Award vienībām no Aizupes, Auces, Bikstiem, Jaunjelgavas, Kaķeniekiem, Mežiniekiem un Taurupes piedāvāja virkni aktivitāšu, kas palīdzēja savstarpēji iepazīties un arī iesildīt ķermeni darbu veikšanai. Latvijas simtgades jaunatnes rīcības komiteja bija parūpējusies arī par tādām aktivitātēm, kas rosināja ikvienu padomāt un pastāstīt parējiem par to, kā varētu svinēt Latvijas simtgadi.

 Verners Jānis Trokšs stāsta: “Rezultāti bija patiešām lieliski! Jaunieši Latvijas simtgadē vēlētos īstenot “Latvija GO” aplikāciju, kurā ir jāķer Latvijas slavenības, radīt mazus Latvijas karoga tetovējumus, apkopot video apsveikumus no visā pasaulē mītošajiem latviešiem, kā arī #LV100 svētkos mieloties ar īpaši gatavotu picu, kura veidota Latvijas kontūras formā.”

Šogad talkas dalībniekiem Likteņdārza tehniskais direktors Jānis Bergmanis piedāvāja divu veidu darbus: lapu grābšanu un zemes līdzināšanu. Kopējiem spēkiem tika sagrābtas lapas un sausā zāle gar taku, kas vijas gar Daugavu un ved uz skatu terasi. Skaitliski mazāka talkas dalībnieku grupa tikmēr Likteņdārza pretējā malā krāva ķerrā zemi un pārveda to uz vietu, kas jāizlīdzina. Talkas dalībnieku vidū  šogad bija arī Lielbritānijas vēstniecības Latvijā vadītājs Tim Colley.

Pēc piknika Jaunjelgavas Award vienība piedāvāja pārējiem talkas dalībniekiem izklaidējoši – izglītojošu uzdevumu kopumu. Pa visu Likteņdārzu bija izvietoti 8 kontrolpunkti, kas ļāva apskatīt Likteņdārza objektus – amfiteātri, skatu terasi, bruģakmens ceļu, novēlējumu sienu, kalnu – pļavas ziedu lauku. Katrā punktā dalībnieku grupas bija aicinātas izpildīt uzdevumus, kas ļāva pārbaudīt komandas saliedētību, vērību un zināšanas par Latvijas prezidentiem, sportistiem, latvju zīmēm un Latvijā dzīvojošiem dzīvniekiem. Par katru pilnībā pareizi izpildītu uzdevumu komandas varēja saņemt puzles gabaliņu, kurus kopā saliekot sanāca Likteņdārzs. Svinot draudzības uzvaru, Jaunjelgavas grupa sveica uzdevumu pildītājus ar veselīgiem gardumiem, kas nākuši no Jaunjelgavas.

Valsts izglītības satura centrs izsaka pateicību Annenieku pamatskolas Award vadītājai Lailai Dambei, Bikstu pamatskolas Award vadītājai Renātei Jāzepai un Mežinieku pamatskolas Award vadītājai Inetai Legzdiņai par dalību un jauniešu iesaisti 8. Award talkā!

Paldies ikvienam talkas dalībniekam no Dobeles novada par laiku un pūlēm, ko šogad veltījāt Latvijas 100. dzimšanas dienas dāvanai! Patiesi ceram ikvienu no jums Likteņdārzā sastapt arī nākošgad - 9. Award talkā!

Katrīna Sprudzāne,
Valsts izglītības satura centra
Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente,
Programmas Award nacionālā koordinatore Latvijā
E-pasts: katrina.sprudzane@visc.gov.lv, award@visc.gov.lv
Tel. 67350964

 

 

19.02.2016

Izsludina konkursu jauniešu un jaunatnes biedrību un bērnu vasaras nometņu projektu programmās

Dobeles novada pašvaldības jauniešu un bērnu vasaras nometņu projekta fonda finansiālā atbalsta piešķiršanas komisija izsludina atklātu projektu konkursu finansiāla atbalsta saņemšanai:

1.      Jauniešu un jaunatnes biedrību projektu programmā

Pretendenti: Dobeles novada administratīvās teritorijas jaunieši, administratīvajā teritorijā reģistrētās jauniešu biedrības un nodibinājumi vai to vietējās nodaļas, jauniešu neformālās grupas.

Projekta realizēšanas laiks no 11. aprīļa līdz 31. augustam.

Viena projekta maksimālā atbalstāmā summa ir līdz 600,00 EUR.

Projektus iesniedz gan papīra formātā, gan elektroniski e-pastā: izglitiba@dobele.lv laikā no tā publicēšanas brīža  līdz 2016. gada 18. martam plkst. 16.00. Dobeles novada Izglītības pārvaldē Brīvības ielā 15, Dobelē.

Projektu pieteikumus aizpilda atbilstoši Dobeles novada pašvaldības jauniešu aktivitāšu un bērnu vasaras nometņu projekta fonda nolikumam un Pielikumam Nr.1

2.      Bērnu vasaras nometņu projektu programmā

Pretendenti: Dobeles novada izglītības iestādes; izglītības atbalsta iestādes; Dobeles novadā reģistrētās biedrības un nodibinājumi; fiziskas personas, kas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir reģistrētas komercreģistrā kā individuālais komersants vai saimnieciskās darbības veicējs.

Projekta realizēšanas laiks no 9. maija līdz 31. augustam.

Līdzfinansējuma apjoms vienam nometnes projektam tiek piešķirts pēc šādas formulas:
F = B x D x N
F - Kopējais piešķiramais finansējums
B - Bērnu skaits nometnē
D - Nometnes norises dienu skaits
N - Konstantais līdzfinansējums vienam bērnam, jaunietim dienā (Skat. nolikumā p.3.6.1.)

Projektus iesniedz gan papīra formātā, gan elektroniski e-pastā: izglitiba@dobele.lv laikā no tā publicēšanas brīža  līdz 2016. gada 11. aprīlim plkst. 17.00. Dobeles novada Izglītības pārvaldē, Brīvības ielā 15, Dobelē.

Projektu pieteikumus aizpilda atbilstoši Dobeles novada pašvaldības jauniešu aktivitāšu un bērnu vasaras nometņu projekta fonda nolikumam un Pielikumam Nr.4

Informācijai:
DJIVC vadītāja Līga Freiberga - 63781055 vai 25495675

Ar Dobeles novada pašvaldības jauniešu aktivitāšu un bērnu vasaras nometņu projektu fonda nolikumu var iepazīties Dobeles novada Izglītības pārvaldes mājas lapā www.dobelesizglitiba.lv, DJIVC mājas lapā www.djivc.lv un Dobeles novada pašvaldības mājas lapā www.dobele.lv

 

25.05.2015.

Programma ''Jauniešu garantija''

 

 

 

 

 

 

 

Vairāk nekā 50 tūkstoši Latvijas jauniešu vecumā no 15 līdz 29 gadiem nestrādā, nemācās un neapgūst arodu, bet tikai nedaudz vairāk par 20 tūkstošiem no tiem saņem atbalstu darba meklēšanā. Galvenie šķēršļi, kas traucē šiem jauniešiem iekārtoties darbā, ir pieredzes trūkums un darba tirgum nepietiekams izglītības līmenis. Šīs problēmas ir kopīgas daudzām Eiropas Savienības dalībvalstīm, taču dažus reģionus, arī Latgali, skārušas īpaši smagi.

Lai mazinātu jauniešu bezdarbu, ar Eiropas Komisijas atbalstu tiek īstenota programma «Jauniešu garantija», kā īstenošanai Latvijā līdz 2020. gada beigām Eiropas Komisija, Latvijas valsts un privātie finansētāji atvēlējuši vairāk nekā 66 miljonus eiro.

Programma jauniešiem palīdz apgūt darba tirgum piemērotu profesiju un atrast darbu. Programmā iesaistīta Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA), vairāk nekā 40 profesionālās izglītības iestādes Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) vadībā un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) sadarbībā ar pašvaldībām visā Latvijā. JSPA šī gada vasarā plāno jauniešus iesaistīt projektā, nodrošinot mentoru un padomdevēju atbalstu, īstenojot individuālās pasākumu programmas prasmju attīstīšanai.

Lai iepazīstinātu sabiedrību ar programmu «Jauniešu garantija», interaktīvi pasākumi notika četru Latvijas reģionu pilsētās - Daugavpilī, Liepājā, Jelgavā un Valmierā. Projekta ietvaros pie nestrādājošajiem jauniešiem devās arī īpaši iedvesmotāji - TV raidījumu vadītājs Mārtiņš Kozlovskis,Ghetto Games vadītājs Raimonds Elbakjans, dziedātāja Liene Šomase un diriģents un NVA sabiedrisko attiecību nodaļas speciālists Ints Teterovskis. Iedvesmotāju ceļi nereti krustojušies ar nestrādājošiem jauniešiem, un viņi uzkrātās zināšanas liks lietā, motivējot bez darba palikušos izglītoties un meklēt jaunu darbavietu.

Plašāka informācija: www.jauniesugarantija.lv 
Informē: Inese Blaune,
PROSPERO Sabiedriskās attiecības
E-pasts: inese.blaune@prospero.lv;
Tālr.:  67039769 ,  26196529

 

26.09.2014.

Skeitparka iekšējās kārtības un drošības noteikumi

 

 

 

 

 

 

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kāda jāievēro ikvienai fiziskai un juridiskai personai, uzturoties skeitparka teritorijā, kas atrodas Dārza ielā 1, Dobelē, Dobeles novadā.

2. Skeitparka teritorija ir izveidota un aprīkota Dobeles novada iedzīvotāju, tās viesu aktīvai un pasīvai atpūtai ar prioritāti bērnu un pusaudžu veselības, fiziskās un garīgās attīstības nostiprināšanai.

3. Skeitparks apmeklētājiem ir pieejams katru dienu.

4. Skeitparka elementi ir paredzēti lietošanai tikai ar skrituļslidām, skrituļdēļiem un BMX velosipēdiem.

5. Pirms skeitparka lietošanas obligāti aplūkot to un pārliecināties par tā drošību (atbrīvot konstrukcijas un brauktuvi no gružiem un citiem priekšmetiem, kas traucē skeitparka lietošanu).

6. Ikvienam skeitparka apmeklētājam, kurš izmanto skeitparka aprīkojumu, ir pienākums:
6.1.Drošības nolūkā lietot aizsargus (elkoņu, ceļu un delnu locītavām) un galvas aizsargķiveres. Bērniem un jauniešiem līdz 16 gadu vecumam galvas aizsargķivere ir obligāta;
6.2.Izvairīties no sadursmes ar citiem braucējiem;
6.3.Izvēlēties sev piemērotu braukšanas ātrumu un piemērotas rampas, apzinoties savu iespēju robežas un nepārvērtēt savas spējas;
6.4.Saudzēt rampas;
6.5.Vērsties pret jebkuriem skeitparka kārtības un drošības noteikumu pārkāpumiem, cenšoties tos novērst vai pārtraukt, vajadzības gadījumā informējot Dobeles novada pašvaldības policiju;
6.6.Atturēties no jebkādas darbības, ja tā traucē, rada neērtības citiem apmeklētājiem un izraisa pamatotus iebildumus;
6.7.Atbildēt personīgi par savu personisko mantu drošību un atstāšanu bez uzraudzības.

7.  Skeitparka teritorijā aizliegts:
7.1.Ienest un lietot alkoholiskos dzērienus vai jebkādas citas apreibinošas vielas;
7.2.Smēķēt;
7.3.Piegružot teritoriju;
7.4.Izmantot skeitparka elementus nokrišņu laikā un citos skeitparka izmantošanai nepiemērotos apstākļos;
7.5.Braukt ar motorizētiem transporta līdzekļiem;
7.6.Lauzt, aprakstīt vai citādi apzināti bojāt skeitparka aprīkojumu un tur izvietotos elementus;
7.7.traucēt lietot skeitparku citiem skeitparka apmeklētājiem;
7.8.fiziski aizskart vai jebkādā veidā apvainot citus skeitparka apmeklētājus, lietot necenzētus vārdus un izteicienus;
7.9.Patvaļīgi pārvietot skeitparka elementus ārpus teritorijas;
7.10.Pirmsskolas vecuma bērniem izmanot skeitparka elementus bez vecāku/aizbildņu klātbūtnes;
7.11.Novietot personiskās mantas (somas, apģērbus u.c. priekšmetus) uz skeitparka elementiem.

8. Apmeklētājs un/vai viņa vecāks/aizbildnis uzņemas pilnu atbildību par savu un/vai bērna drošību un veselību, atrodoties skeitparka teritorijā.

9. Drošības noteikumu neievērošanas rezultātā var gūt smagus miesas bojājumus un traumas, kas var izraisīt nāvi.

10. Skeitparka uzraugs vai jebkura atbildīgā persona ir tiesīga izraidīt no skeitparka teritorijas jebkuru cilvēku, kas pārkāpj šos noteikumus.

11. Dobeles novada pašvaldība neuzņemas nekādu atbildību par iepriekš minēto prasību un nosacījumu neievērošanu, kas saistīti ar apmeklētāju iespējamo traumatismu un nelaimes gadījumiem skeitparka lietošanas laikā.

Dobeles novada pašvaldības administrācija

 

27.06.2014.

 

 

 

 

 

No š.g. 21. līdz 29. jūnijam notiek biedrības „Dobeles Jauniešu dome" projekts „Be active, be sustainable!"(līg.nr. LV-31-E83-2013-R3)*, ko finansē ES programma „Jaunatne darbībā".

Apmaiņas dalībnieki no Jordānijas, Spānijas, Ēģiptes un Latvijas kopā aizvadījuši jau 5 dienas, kurās iepazina viens otru, diskutēja  par pilsētvides piemērošanu aktuālām jauniešu vajadzībām, starpkultūru vakaros iepazīstināja viens otru ar savas valsts tradīcijām. Īpašs bija latviešu vakars, kurā apmaiņas dalībnieki izbaudīja latviešu tradīcijām bagāto Līgo vakaru un Jāņus.
26.jūnijā notika  pārgājiens un talkošana gar Klapkalnciema jūras piekrasti. Apmaiņas dalībniekiem pievienojās jaunieši no Tukuma un Dobeles. Jaunieši sadalījās 5 jauktās grupās un dienas pirmo daļu pavadīja lasot atkritumus kāpu zonā un gar jūras piekrasti. Ar atkritumiem tika piepildīti 6 maisi. Jaunieši atzina, ka piekraste ir sakopta. Bija arī daži drosmīgie, kuri nopeldējās!!!!!
Sakarā ar to, ka laiks bija vējains un prognozes vēstīja lietu, dienas otrajā daļā visi kopā devāmies uz Jaunmoku pili, kur apskatījām gan pili, gan Meža muzeju. Pēc kopīgi pagatavotām un apēstām pusdienām jaunieši sadalījās nacionālajās grupās, lai izstrādātu idejas vides uzlabošanai savā pilsētā. Vēl viena projekta diena tika pavadīta jautrā, izzinošā un darbīgā gaisotnē.

Inita Neimane,
Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra jaunatnes lietu speciāliste

*Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.05.2014.

Valsts izglītības attīstības aģentūra uzsākusi reklāmas akciju karjeras atbalsta interneta resursiem -www.niid.lv (nacionālā izglītības iespēju datu bāze) un www.Profesijupasaule.lv (interneta vietne profesiju iepazīšanai).

Youtube kanālā pieejami video:

Interneta videi ir izveidota īpaša spēle, kas caur humoru aicina jauniešus nepaļauties uz vienkāršotiem karjeras testiem, bet rūpīgi iepazīt savas prasmes un iespējas. Spēle publiskota šeit:www.profesijulaikotajs.lv

Informē: Nora Kalēja,
Informācijas un karjeras atbalsta departamenta
vecākā eksperte
VALSTS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA

 

10.12.2013.

Noticis starptautiskās programmas Award apbalvošanas pasākums

Piektdien, 6.decembrī, Rīgas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē notika starptautiskās Edinburgas hercoga jauniešu pašizaugsmes programmas Award apbalvošanas pasākums.

Pasākumā starptautiski atzītus bronzas, sudraba un zelta līmeņa sertifikātus un nozīmītes saņēma 67 programmas dalībnieki no Latvijas. Jauniešus sveica un apbalvojumus pasniedza Valsts izglītības satura centra vadītāja vietniece Agra Bērziņa, Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta un jaunatnes departamenta direktora vietniece Diāna Sīmansone, Lielbritānijas vēstnieka vietnieks Latvijā Ričards Koizumi, viesi no Somijas Award programmas, vice misters Latvija 2012 Guntars Logins, kā arī dziedātāja Olga Rajecka. Pasākumu vadīja Lauris Reiniks un Signe Novoselova. Jaunieši apbalvojumus saņēma par izpildītajām individuālajām izaugsmes programmām - noteiktu laiku visi apbalvotie bija apguvuši jaunas prasmes, darījuši brīvprātīgo darbu, sportojuši un devušies piedzīvojumu ceļojumā. Pasākuma laikā izskanēja aizkustinoši stāsti par jauniešu veiktajiem brīvprātīgajiem darbiem - kā programmas dalībnieki palīdzējuši vientuļiem pensionāriem, mācījuši veciem cilvēkiem datorprasmes, palīdzējuši suņu un kaķu patversmēs.

Šī apbalvošana Latvijai īpaša ar to, ka zelta līmeņa apbalvojumu saņēma rekordliels skaits jauniešu - 14 dalībnieki no dažādiem novadiem: Kristīne Beniuša, Dagnija Morica, Viktorija Selezena un Zita Vaivoda no Kandavas, Jānis Bērtiņš no Valkas, Laura Censone, Svetlana Rimare un Sindija Sokolovska no Jaunjelgavas, Alīna Gromova un Roberta Mūrniece no Balviem, Elvija Hvaleja un Madara Keiva no Alūksnes, Kristaps Smiltnieks no Ventspils, kā arī Liene Vīksne no Lielvārdes. Balva „Award zelta cilvēks 2013" par īpašu ieguldījumu programmas attīstībā Latvijā tika pasniegta Jaunjelgavas Award grupas vadītājai Valentīnai Rimarei.

Programmu Award 1956. gadā dibinājis Edinburgas hercogs Lielbritānijā, bet šobrīd tā darbojas jau 140 valstīs visā pasaulē. Latvijā programmu no 2006. gada īsteno Valsts izglītības satura centrs. Award programmas patronese Latvijā ir Vaira Vīķe-Freiberga. Programmas mērķis ir palīdzēt jauniešiem atklāt savus talantus, kā arī pilnveidoties dažādās jomās. Progammai ir bronzas, sudraba un zelta līmeņi, katrā līmenī jaunieši pilnveidojas četrās jomās - apgūst jaunas prasmes, veic brīvprātīgo darbu, sporto, kā arī dodas piedzīvojumu ceļojumā. Programmā var piedalīties ikviens jaunietis vecumā no 14 līdz 25 gadiem. Programmas mājaslapa ir www.award.lv.

 

23.10.2013.

Konkurss jauniešiem par Dobeles novada logotipa un devīzes projekta izstrādi

Dobeles novada pašvaldība izsludina konkursu jauniešiem par Dobeles novada logotipa un devīzes projekta izstrādi.

Daudzas Latvijas pašvaldības paralēli oficiālajai simbolikai (ģerbonis, karogs) lieto neformālus simbolus - pilsētu vai novadu raksturojošu grafiski izstrādātu logotipu ar devīzi, kuras lietošana parasti netiek strikti reglamentēta, bet tai ir svarīga loma pašvaldības atpazīstamības veidošanā. Tā kalpo par sava veida pilsētas vai novada zīmolu. Jaunieši ir tā sabiedrības daļa, kura tuvākajā nākotnē darbosies novadā un to tālāk attīstīs, tādēļ konkursa mērķis ir apkopot novada jauniešu skatījumu par to, ar ko viņiem asociējas novads, un kādam jābūt Dobeles novada zīmolam.

1.Konkursa nosacījumi.
1.1 Dalībniekiem jāiesniedz grafiski izstrādāta ideju skice Dobeles novada logotipam ar devīzi.
1.2 Logotips šī konkursa izpratnē - grafiski attēlots kodolīgs Dobeles novada neformāls simbols.
1.3 Devīze šī konkursa izpratnē - īss, kodolīgs sauklis vai teiciens, kas atspoguļotu mūsu asociācijas par savu novadu.
1.4 Logotipam jābūt kontekstā ar devīzi un iesniegtam kā vienotam priekšlikumam.
1.5. Logotipa un devīzes skices iesniedzējs ir atbildīgs par to, ka iesniedz savu radīto darbu, kas atbilst LR likumdošanas normām, autortiesību, morāles un ētikas normām.

2.Iesniedzamā darba formāts un noformējums:
2.1 Darbs jāiesniedz digitālā formā, .jpg, vai .pdf failu formātos, sūtot uz e- pasta adresi:inita.neimane@dobele.lv
2.1 pielikumā jābūt norādītam autora(-u) vārdam, uzvārdam, e- pasta adresei, tālruņa numuram.

3.Dalībnieki:
3.1 Konkursā var piedalīties jaunieši, kuru dzīvesvieta ir Dobeles novadā vecumā no 13- 25 gadiem.
3.2 Autoru skaits vienam darbam nav ierobežots, tāpat arī viens autors, vai autoru grupa var iesniegt vairākus priekšlikumus, kuri tiks vērtēti atsevišķi.

4.Darbu iesūtīšanas un izvērtēšanas termiņi:
4.1 darbi jāiesūta līdz 30.12.2013.
4.2 darbi tiks izvērtēti līdz 30.01.2014.
4.3 darbus vērtēs Dobeles novada domes „Jauniešu projektu un bērnu vasaras nometņu fonda finansiālā atbalsta piešķiršanas komisijas" izveidota žūrija.

5.Balvas.
5.1 1.vieta -50 LV L, 2.vieta - 30 LVL, 3.vieta - 20LVL,
5.2 sabiedrības balva - iesniegtie darbi tiks publicēti portālā www.dobele.lv, kur vienu mēnesi būs iespēja balsot par tīkamāko variantu.

6.Citi nosacījumi.
6.1 Komisija nevērtēs darbus, kuri neatbilst iepriekšminētajiem kritērijiem, kā arī darbus, kuru saturs būs cieņu aizskarošs un neatbilstošs LR likumu normām.
6.2 Visi konkursa dalībnieku iesniegtie darbi paliek konkursa organizatoru īpašumā un var tikt izmantoti pēc konkursa organizatoru ieskatiem jauniešu jomā.

Informē: Inita Neimane,
jaunatnes lietu speciāliste
Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrs
inita.neimane@dobele.lv
www.djivc.lv
63720282, 663720282, 29345503

 

01.10.2013.

Astoto gadu pēc kārtas „Zaļā josta" ar izglītības iestāžu starpniecību vāks un nogādās pārstrādei izlietotās baterijas 

Turpinot gadu gaitā izkopto tradīciju, arī šogad, 30. septembrī, „Zaļā josta" uzsāk Latvijasvispārējo, pirmsskolas, profesionālo un interešu izglītības iestāžu iesaisti videi kaitīgu preču atkritumu praktiskā vākšanā, izsludinot izlietoto bateriju vākšanas konkursu „Tīrai Latvijai!" 2013./2014. mācību gadā. Konkurss veicina videi kaitīgo preču atkritumu savākšanu un pārstrādi, palīdzot pasargāt vidi no potenciāla piesārņojuma. Izlietoto bateriju vākšana izglītības iestādēs norisināsies līdz 2014. gada februāra beigām.

Izlietoto bateriju vākšanas konkursu „Tīrai Latvijai!" rīko „Zaļā josta" sadarbībā ar AS „BAO" un Valsts izglītības satura centru. Konkursa mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu izpratni par izlietoto bateriju kaitīgo ietekmi uz vidi un rosināt bērnus caur praktisku darbību ikdienā samazināt apkārtējās vides piesārņojumu ar videi bīstamiem atkritumiem.

Lai piedalītos bateriju vākšanas konkursā, izglītības iestādēm līdz 2013. gada 31. decembrim ir jāreģistrē savas izglītības iestādes dalība „Zaļā josta" mājas lapas www.zalajosta.lv sadaļā „Bateriju vākšanas konkurss". Pēc reģistrācijas veikšanas izglītības iestāžu uzdevums ir turpināt vākt izlietotās baterijas, kas vairs nav derīgas lietošanai. Visas konkursa ietvaros savāktās baterijas tiks nogādātas otrreizējai pārstrādei, sekmējot vērtīgu resursu atgūšanu un mazinot videi kaitīgu preču radīto potenciālo apdraudējumu dabai.

"Bateriju vākšana izglītības iestādēs norisināsies līdz pat nākamā gada 28. februārim. Konkursa noslēgumā notiks apbalvošana, kad sumināsim ne tikai trīs Latvijas izglītības iestādes, kas būs savākušas vislielāko izlietoto bateriju daudzumu uz vienu izglītības iestādes audzēkni, bet arī trīs izglītības iestādes, kam būs izdevies pārspēt citus konkursa dalībniekus kopējā savākto bateriju apjomā. Konkursa organizatori novērtēs arī čaklāko skolēnu ieguldījumu tīras vides veidošanā, pasniedzot specbalvas bērniem, kas būs īpaši izcēlušies izlietoto bateriju vākšanā," stāsta Jānis Lapsa, SIA „Zaļā josta" valdes priekšsēdētājs.

„Zaļā josta" rīkotais izlietoto bateriju vākšanas konkurss ieguvis tradicionālu vērtību Latvijas izglītības iestāžu vidū un 2013./2014. mācību gadā tas norisinās jau astoto reizi. Pagājušā mācību gadā izlietoto bateriju vākšanai pieteicās 252 izglītības iestādes, savācot un pārstrādei nogādājot nepilnas 20 tonnas izlietotu bateriju.

Konkursa nolikums

Plašāka informācija par konkursu:
Žanna Klaucāne, "Zaļā josta" pārstāve, tālr. 67808321, mob.tālr.: 27042534, e-pasts konkurss@zalajosta.lvwww.zalajosta.lv

 

19.12.2012.

Pasniegtas balvas „Darbs ar jaunatni" 2012.gadā

13. decembrī svinīgā ceremonijā tika sveikti Izglītības un zinātnes ministrijas balvas „Darbs ar jaunatni" 2012.gada ieguvēji. Pasākumā piedalījās vairāk nekā 90 dalībnieki - jaunatnes lietu speciālisti, jaunatnes organizāciju līderi, pašvaldību pārstāvji un citi interesenti no visas Latvijas. Šogad tika pasniegtas balvas 8 nominācijās, kā arī tika pasniegta īpaša Izglītības un zinātnes ministrijas atzinības balva.

Pateicības rakstus par personīgo ieguldījumu jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā pašvaldībā ieguva arī DJIVC darbinieces Inita Neimane un Irma Leinerte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.10.2012.

Pirmās palīdzības sniegšanas sacensības jauniešiem 2012

Jaunajam mācību gadam sākoties, jau tradicionāli norisinājās Dobeles novada Pirmās palīdzības sniegšanas sacensības jauniešiem. 12. oktobrī tās notika Dobeles novada, Auru pagasta „Zaļkalnos". Sacensības mūspusē norisinājās  jau trīspadsmito gadu, bet Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrs tās organizē jau vienpadsmito reizi.  Jau vairākus gadus veiksmīgai sacensību organizēšanai centrs sadarbojas ar Latvijas Sarkanā Krusta Dobeles komiteju. Pasākuma mērķis ir mudināt jauniešus apgūt zināšanas un praktiskas iemaņas pirmās palīdzības sniegšanā, veicināt  viņu līdzcietības un atbildības jūtas, kā arī atraisīt vēlmi un drosmi palīdzēt cietušajam dzīvībai un veselībai bīstamās situācijās. Prasme un drosme sniegt palīdzību krīzes situācijās ir liels ieguvums ikvienam.  Ikdienā ikviens no mums var nokļūt situācijās, kas ir bīstamas dzīvībai, un tad ir svarīgi, ja blakus ir līdzcilvēki, draugi vai tuvinieki, kas zina, kā pareizi rīkoties.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sacensībās  piedalījās viena komanda no LSK Dobeles komitejas Jaunatnes nodaļas un  sešas novada skolu - Bikstu, Lejasstrazdu un  Dobeles Kristīgās pamatskolas, Dobeles Valsts ģimnāzijas, Dobeles 1. vidusskolas un Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas komandas - katra sešu cilvēku sastāvā.  

Šogad komandām bija sagatavoti 10 etapi, kuros bija gan zināšanu, gan praktiski pārbaudījumi. Ar brīvprātīgo jauniešu -  „aktieru" palīdzību tika izspēlēti nelaimes gadījumi: gan auto avārija, suņa kodums un apakšdelma lūzums, gan termisks apdegums, bezsamaņa, astmas lēkme un citi pārbaudījumi, kur sacensību dalībniekiem bija jāspēj ātri un pareizi rīkoties. Pirmās vietas ieguvējiem būs iespēja startēt Republikas skolēnu pirmās palīdzības sacensībās 2013. gadā.

Vislabāk sacensībās veicās LSK Dobeles komitejas Jaunatnes nodaļas komandai  - kapteinei Elzai Mirdzai Lucaus, Beātei Lucaus, Airisai Zalinkevicai, Sintijai Dancei, Diānai Stilvei un Kristīnei Varlamovai, kuras ar iegūtiem 1962 punktiem (maksimums 2060 p.)   izcīnīja 1. vietu. Komandu sacensībām sagatavoja pirmās palīdzības trenere Sarmīte Lucaus.
2. vietu sacensībās izcīnīja Dobeles Valsts ģimnāzijas komanda - kapteinis Reinis Lillais, Artūrs Mhitarjans, Madara Pudņika, Jānis Darčiks, Karīna Tautkus un Kristīne Burduna, kuri ieguva 1881 punktu. Komandu sacensībām sagatavoja skolas medmāsa Inta Dēliņa.
3. vietu sacensībās ieguva Dobeles 1.vidusskolas komanda - kapteine Aiva Šillere, Kitija Bogdanova, Sabīne Inozemceva, Žaklīna Grigola, Helmuts Beketovs un Ņikita Vasiļjevs, kuri ieguva 1791 punktu. Komandu sacensībām sagatavoja skolotāja Dace Gintere-Dalbiņa.

Lai jauniešiem būtu nepieciešamās iemaņas, paldies jāsaka arī Bikstu pamatskolas skolotājai Guntai Kancerei, Dobeles Kristīgās pamatskolas medmāsai Rudītei Grinbergai, Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas medmāsai Irinai Murašovai un Lejasstarzdu pamatskolas skolotājai Vilhelmīnei Zariņai.

Lai sacensības šogad varētu veiksmīgi noritēt, savu atbalstu sniedza LSK Dobeles komiteja, kas nodrošināja siltas pusdienas un balvas dalībniekiem, īpašs paldies Aivim Majoram. Paldies Dobeles Bērnu un jauniešu centram, kā arī  sacensību tiesnešiem Ilzei Smikarstei, Ilzei Punkai, Ivetai Bērziņai, Ingrīdai Rudzišai, Ketijai Tomsonei, Tatjanai Abdužalilovai, Laurim Mainiekam un Tomam Circenim,  kas brīvprātīgi un godprātīgi veica savus pienākumus. Īpašs paldies Sarmītei Lucaus un Ilzei Punkai par  ieguldīto izglītojošo darbu komandu sagatavošanā.

Informē:
Līga Freiberga, 
Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra vadītāja

 

18.09.2012.

Ir apstiprināts biedrības "Jauniešu izglītības un iniciatīvu centrs "Saspraude"" projekts "THE FAMILY"*, ko finansē ES programma "Jaunatne darbībā". Projekta galvenā aktivitāte ir jauniešu apmaiņa, kas norisināsies Dobelē no š.g. 14. līdz 23. novembrim. Apmaiņā piedalīsies kopā 24 jaunieši no Latvijas, Islandes, Jordānijas un Tunisijas. Tie kopīgi improvizēs, apmainīsies ar kultūras pieredzi, iepazīs cits citu caur neformālo izglītību un radīs jaunas projektu idejas. Vienu dienu - 18. novembri - jauniešiem ir paredzēts pavadīt latviešu ģimenēs, lai izzinātu vietējās tradīcijas gan svētku, gan ģimenes kontekstā.

Informē:
Irma Leinerte,
Projekta „THE FAMILY" koordinatore,
„Jauniešu izglītības un iniciatīvu centrs „Saspraude""

*Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

 

18.09.2012.

Nometne „ Tent-terentent 2"

No š. g. 13. līdz 18. augustam Auru pagasta „Zaļkalnos" norisinājās nometne „ Tent - terentent 2", to, otro gadu pēc kārtas, rīkoja Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrs (DJIVC) un finansēja Dobeles novada Izglītības pārvalde.  Nometnē piedalījās jaunieši vecumā no 15 līdz 18 gadiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visas nedēļas garumā dalībniekiem bija iespēja iegūt jaunas zināšanas, izglītojoties par tādām tēmām kā neformālā izglītība, jauniešu līdzdalība, mācīšanās veidi, jaunatnes politika u.c. Mācoties jaunieši aktīvi iesaistījās visās aktivitātēs saistībā ar noteikto tēmu - veidoja paši savus projektus, iesaistījās dažādās diskusijās, kurās aktīvi aizstāvēja savu viedokli.

Nedēļas plānā ietilpa arī labo darbu diena, kurā visi nometnes dalībnieki sadalījās 3 grupās, un katra grupa veica savu labo darbu. Viena no grupām devās ciemos pie bērnu dārza bērniem, kur mazajiem tika lasītas dažādas pasakas un kopā pavadīts laiks, spēlējoties, dejojot un dziedot. Cita grupa pievienojās Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes Dobeles nodaļai un kopā krāsoja Dobeles stadiona žogu. Izveidojās arī grupa, kas darināja putnu būrīšus. Tos mēs vēlāk visi kopā izvietosim dažādās vietās Dobelē. Dienas beigās visiem bija gandarījums un prieka sajūta par paveikto.

Vēl kādā no saulainajām nedēļas dienām jaunieši devās apciemot Tukuma novada Multifunkcionālo jaunatnes iniciatīvu centru, kur viņi lietderīgi pavadīja laiku, kopā orientējoties pa nepazīstamo pilsētu. Pēc jauniešu centra apmeklējuma visi nometnes dalībnieki ļoti jauki atpūtās, izstaigājot Baskāju taku un nopeldoties Valguma ezerā.

Katru rītu un vakaru jauniešiem bija atgriezeniskās saites apļi, kur viņi pārrunāja dienas un nakts notikumus. Manuprāt, šie apļi bija ļoti lietderīgi, jo katrs varēja izteikties, tādējādi attīstot savas komunikācijas prasmes.

Kopumā visa nedēļa bija ļoti interesanta. Katra diena bija saplānota līdz pēdējai minūtei. Es ļoti priecājos, ka vasaras pēdējās brīvās dienas varēju pavadīt tieši šajā nometnē. „Tent - terentent" piedalos jau otro gadu un esmu ļoti apmierināta ar tur pavadīto laiku. Esmu ieguvusi jaunus draugus un nostiprinājusi attiecības ar vecajiem draugiem, kā arī papildinājusi savas zināšanas par attiecīgajām tēmām.

Mēs, visi „Tent - terentent 2" dalībnieki, gribam teikt lielu paldies nometnes dvēselītēm trenerēm - Līgai Freibergai, Sandrai Rikunai, Irmai Leinertei un Initai Neimanei par zināšanām, ko viņas mums sniedza, kā arī paldies par iespēju piedalīties šajā nometnē un lietderīgi pavadīt vienu nedēļu no vasaras.

Informē:
Laura Prokopova

 

13.10.2011.

Rakstīsim Jaunatnes politikas stratēģiju!

 

 

 

 

 

 

27. septembrī kopā sanāca dažādu ar jauniešiem saistītu Dobeles novada institūciju - pašvaldības, Izglītības pārvaldes, Pašvaldības policijas, Kultūras pārvaldes, Centrālās bibliotēkas, Dobeles Jauniešu domes, Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra - pārstāvji, lai noskaidrotu, kas ir jaunatnes politika, kādas ir aktuālākās problēmas šajā jomā un kuras no tām būtu vērts iekļaut jaunatnes politikas stratēģijā.

Tikšanās tika rīkota Jauniešu izglītības un iniciatīvu centra „Saspraude" projekta „Piespraudies pašvaldībai!" ietvaros. Projektu finansē Sabiedrība par atklātību „Delna" un Dobeles novada Izglītības pārvalde. Viens no projekta mērķiem ir izveidot darba grupu jaunatnes politikas stratēģijas izstrādei. Šī tikšanās bija trešā aktivitāte projektā, pirmās divas bija orientēšanās pa pašvaldības iestādēm „Surikātu skrējiens" un apmācība par pilsonisko sabiedrību, demokrātiju un korupciju.

Jaunatnes politikas stratēģijas plānošanas pasākumu vadīja jaunatnes politikas eksperts Vilis Brūveris no biedrības „NEXT". Sākumā ar neformālās izglītības metodēm tikšanās dalībnieki noskaidroja, kas ir jaunatnes politika, kāpēc tā ir nepieciešama un ar kādiem jautājumiem tā ir saistīta. Inita Neimane, Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra jaunatnes lietu speciāliste, prezentēja jaunatnes politikas attīstību Dobeles novadā, ņemot vērā vispārējos rādītājus darbā ar jaunatni pašvaldībā.

Kad tikšanās dalībniekiem jau bija guvuši ieskatu jaunatnes politikā, sākās diskusija par konkrētām jaunatnes politikas sadaļām - drošība, izglītība, līdzdalība un brīvais laiks, nodarbinātība un uzņēmējdarbība, kā arī kultūra. Mērķis bija saprast, kādu vēlamies redzēt Dobeles novadu 2020. gadā tieši šajās jomās un tieši saistībā ar jauniešiem. Tika izstrādāti reāli ieteikumi, kurus varēs iekļaut topošajā Dobeles novada jaunatnes politikas stratēģijā.

Tikšanās beidzās uz pozitīvas nots - nolēma drīzumā izstrādāt Dobeles novada jaunatnes politikas stratēģiju, kuru ne tikai uzliks uz papīra, bet patiešām arī realizēs. Novada domes deputāti izteica vēlēšanos atkal tikties ar jauniešiem, tāpēc rudenī būs jau trešais pasākums „Kafija ar politiķiem" Dobelē. Tagad viss tā pa īstam sākas!

Irma Leinerte,
projekta „Piespraudies pašvaldībai!" koordinatore,
Jauniešu izglītības un iniciatīvu centrs „Saspraude"

 

12.10.2011.

Jaunieši aicināja būt mobiliem

Katru gadu laikā no 16. līdz 22. septembrim Pasaules Veselības organizācija (PVO) izsludina Eiropas Mobilitātes nedēļu. Mērķis ir aicināt cilvēkus mazāk pārvietoties mašīnās, pievērst uzmanību apkārtējai videi un iedzīvotāju veselībai.

Dobeles novadā šo aktivitāšu īstenošanā iesaistījās biedrība „Dobeles Jauniešu dome", kuras pārstāvji, iegūstot 400 Ls finansiālu atbalstu Dobeles novada sociālo un veselības rakstura projektu konkursā, īstenoja projektu „Eiropas Mobilitātes nedēļa 2011 Dobeles novadā". Ar iniciatīvu un finansiālu atbalstu piedalījās arī Veselības ministrijas Zemgales veselības veicināšanas koordinatore Silva Erba, Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrs un biedrība „Jauniešu izglītības un iniciatīvu centrs „Saspraude"".

Dobeles novada iedzīvotājiem tika piedāvātas trīs aktivitātes. Sadarbībā ar  Ceļu satiksmes drošības direkcijas Dobeles nodaļu Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrā varēja nokārtot velotiesību teorētisko eksāmenu un iegūt velotiesības. Jāsaka, ka atsaucība nebija liela - ieradās 14 interesenti, no kuriem četri jaunieši eksāmenu nokārtoja sekmīgi, tādējādi pierādot, ka, braucot pa Dobeles ielām, pārzina ceļu satiksmes noteikumus.

Savukārt piecus līdz sešus gadus vecie Dobeles novada pirmsskolnieki varēja piedalīties zīmēšanas konkursā „Man patīk braukt ar riteni!". Pavisam tika saņemti 100 zīmējumi no PII „Zvaniņš", PII „Spodrītis", PII „Minkuparks", SPII „Valodiņa" un no Krimūnu, Gardenes, Lejasstrazdu pamatskolu pirmskolas izglītības grupiņām. Zīmējumi bija izdevušies tiešām jauki un žūrijai, vērtējot pēc izvirzītajiem kritērijiem, bija ko papūlēties, nosakot radošākos zīmējumus. Kā visradošākā un talantīgākā jaunā māksliniece tika atzīta Viktorija Pisareva no PII „Zvaniņš". Viņa balvā saņēma bērnu velosipēdu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vismobilākā aktivitāte notika 21. septembra novakarē - veloorientēšanās sacensības „Iemin jauno trasi!". Dalībnieki brauca un meklēja 17 kontrolpunktus, kuri bija izvietoti netālu no Dobeles veloceliņa. Daudziem tas bija ļoti labs darba dienas noslēgums, interesanti pavadīts brīvais laiks.

Noslēgumā tika apbalvoti uzvarētāji, kuri balvā saņēma ar riteņbraukšanu saistītas dāvanas. Visi, kopskaitā 40 dalībnieki, apgalvoja, ka šādu veloorientēšanos noteikti vēlētos vēl.

Sandra Rikuna,
projekta koordinatore

 

11.10.2011.

Miers nozīmē visu laiku teikt „čau!"

Kopš 2001. gada pēc ANO iniciatīvas 21. septembris tiek atzīmēta kā Starptautiskā miera diena.Šajā dienā sabiedrībai, organizācijām un nācijām visā pasaulē ir iespēja iesaistīties aktivitātēs, lai veicinātu miera kultūras attīstību. Tā aicina respektēt ikviena cilvēka cieņu un dzīvību, aktīvi iestāties pret jebkāda veida vardarbību. Miera kultūras pamatdoma ir "Miers ir mūsu pašu rokās!". 

Jau ceturto gadu Starptautisko Miera dienu atzīmējām arī Dobelē. Šogad „Dobeles Jauniešu domes" pārstāvji devās uz  pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm „Jāņtārpiņš", „Zvaniņš", „Spodrītis" un „Valodiņa". Jaunieši lasīja bērniem pasaku par draudzību, runāja par mieru, spēlēja spēles, visi kopā veidoja draudzības un miera aplikāciju. Jaunieši jautāja bērniem, ko viņiem nozīmē miers. Lūk, kādas bija atbildes: „Tas ir miegs", „Miers nozīmē netraucēt", „Būt draudzīgiem", „Miers nozīmē visu laiku teikt „čau!"", „Smaidīt un neskraidīt pa grupiņu lieki", „Nedarīt otram pāri".

Miera dienas vakarā jaunieši aicināja Dobeles novada iedzīvotājus pulcēties domes laukumā, lai sadotos rokās un uz mirkli klusumā pavērtos zvaigžņotajās debesīs. Tad katrs laukumā atstāja rokas nospiedumu, tā atjaunojot Miera simbolu. Liels prieks, ka šo pasākumu apmeklēja ne tikai jaunieši, bet arī bērni kopā ar saviem vecākiem. Vecāki bija priecīgi apskatīt bērnu veidotās aplikācijas, kuras bija izvietotas uz stenda.
Miera dienas pasākumi tika organizēti Dobeles novada pašvaldības atbalstītā projekta „Dobeles novada Jauniešu dienas „Ķeram sauli 2011" ietvaros. Projektu realizēja biedrības „JIIC „Saspraude"" un „Dobeles Jauniešu dome".

Inita Neimane
projekta vadītāja

 

13.06.2011.

Festivāls PLUSS

Projektu konkursā, ko bija izsludinājusi Dobeles novada Kultūras un Sporta pārvalde, piedalījās arī Dobeles Jauniešu dome un JIIC „Saspraude” ar projektu „Mākslas, mūzikas un kultūras festivāls „PULSS””. Projekts tika apstiprināts un aktivitātes norisinājās 6., 7. un 8.jūnijā. Festivāls ar nolūku tika rīkots pēc novada svētkiem ar mērķi paildzināt svētku noskaņu.

6.jūnijā notika PULSA atklāšana pie Dobeles kinoteātra, kurā piedalījās Xeny Dance Studio meitenes, Dobeles pilsētas kultūras nama breikotāji, meitenes no tautas deju kolektīva „Drīziņš”.

Tajā pašā dienā tika atvērts „Radošais ideju stūrītis” pretim veikalam RIMI, kur varēja radoši izpausties, filcējot, izmēģinot dekupāžas tehniku, gleznojot, zīmējot, līmējot.

Kā arī 6. un 7.jūnijā bija iespēja piedalīties fotouzdevumā, kura mērķis bija radīt spēcinošas un iedvesmojošas fotogrāfijas, kuras no 8.jūnija var apskatīt Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrā, Brīvības ielā 23, kopā ar „Radošā ideju stūrīša” darbiem.

7.jūnijā Dobeles skeitparkā jauniešiem bija iespēja ar aerosoliem appūst skeitparka sienas, tādējādi uzlabojot un padarot interesantāku apkārtējo vidi.

8.jūnijā DJIVC pagalmā norisinājās festivāla noslēguma pasākums ar koncertu. Organizētāji pateicās festivāla dalībniekiem, apmeklētājiem bija iespēja apskatīt darbus no „Radošā ideju stūrīša”, spēcinošos foto un fotogrāfijas, kurās atspoguļota festivāla norise.

Koncertā piedalījās Mango! no Rīgas, Rihards Lībietis no Jelgavas, dobelnieki - Edgars un Andrjus no grupas SKApis, TTe no Dobeles, kā arī jaunais dzejnieks Ulvis Zirnis no Rīgas.

Informāciju sagatavoja:
Elza un Jolanta no Jauniešu domes 

 

04.02.2011.

 Biedrība JIIC „Saspraude" ir ieguvusi jaunas un skaistas telpas

Biedrība „Jauniešu izglītības un iniciatīvu centrs „Saspraude"" ir īstenojusi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansēto Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" ietvaros projektu, kura rezultātā tika izremontētas jaunās biedrības telpas Dobelē Brīvības ielā 23.

Ēkas otrajā stāvā biedrība ir ieguvusi 2 nelielas nodarbību telpas, kur īstenot biedrības aktivitātes. Šīs ēkas galvenie iemītnieki ir Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrs, un sadarbībā ar centru biedrība „Saspraude" turpinās īstenot aktivitātes, kuras ir vērstas uz atbalsta pasākumu sniegšanu novada iedzīvotājiem, īpaši jauniešiem - izglītojot, atbalstot jauniešu iniciatīvas, nodrošinot kvalitatīva brīvā laika pavadīšanu. Pateicoties projektam, tika iegādātas žalūzijas un paklāji, izremontēts sanitārais mezgls. Kopējais projekta finansējums ir 10000 Ls, no kura 10% līdzfinansēja Dobeles novada pašvaldība. Remontdarbus veica SIA Zuši&Co.

Paldies visiem, kas iesaistījās projekta realizēšanā.

Sandra Rikuna,
JIIC "Saspraude" valdes locekle un projekta koordinatore