?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Aktuāli

03.11.2022.

Latvijas Valsts prezidents Egils Levits diskutē ar Dobeles novada skolu jauniešiem

Š.g. 2. novembrī tika aizvadīta Latvijas Valsts prezidenta Egila Levita darba vizīte Dobeles novadā. Tās ietvaros Dobeles mūzikas skolas koncertzālē “Zinta” Valsts prezidents kopā ar Dobeles Valsts ģimnāzijas jauniešiem Madaru Miezi, Esteri Upmali (12. klase) un Enriju Birzi (11. klase), ar Auces vidusskolas 9. klases skolnieku Ričardu Liepiņu un Starptautiskās Sent - Ekziperī skolas audzēkņiem piedalījās diskusijā - Satversmes debašu sestajā ciklā “Latvietība – privilēģija vai nasta”. Debates tiek veltītas Latvijas Republikas pamatlikuma Satversmes pieņemšanas 100. gadadienai, kā ietvaros  Valsts prezidents Egils Levits aicina Latvijas jauniešus piedalīties debašu ciklā “#Satversmei100: vērtības nākotnei”, lai rosinātu izzināt un izprast Satversmi. Šādas debates Valsts prezidents ar jauniešiem jau aizvadījis Rīgas pilī, Daugavpilī, Valmierā, Saldū un Jēkabpilī. Debašu mērķis ir veicināt jauniešu līdzdalību Latvijas nākotnes veidošanā, kas mudina formulēt savas domas, kā arī sarunāties un sadzirdēt citu viedokli par mums katram svarīgiem jautājumiem.

Ģimnāzijas jauniešiem bija īpašs prieks tikties ar ģimnāzijas absolventi Inesi Supi (4.studija), kas profesionāli moderēja šo pasākumu! Paldies Dobeles Valsts ģimnāzijas skolotājai Aijai Prokopovai un Auces vidusskolas skolotājai Ligitai Priedei, kas jauniešus iedrošināja diskusijā dalīties ar saviem viedokļiem!

 

03.11.2022.

Dobeles pirmsskolas izglītības iestāde “Valodiņa” saņem Eiropas inovatīvas mācīšanas balvu

Š.g. 25. oktobrī Briselē norisinājās Eiropas mēroga pasākums, kurā sumināja Eiropas Inovatīvas mācīšanas balvas laureātus. Kopumā šajā gadā Eiropas Komisija piešķīra balvu 98 projektiem, tostarp četriem projektiem no Latvijas, kuru vidū tika godināta arī Dobeles pirmsskolas izglītības iestāde “Valodiņa”, kas projektu konkursā piedalījās ar projektu “Eiropas bērns: mācīšanās, izmantojot trīs elementus – savienot, konstruēt un radīt”

Projekts tika īstenots sadarbībā ar 4 Eiropas valstīm, Bulgāriju, Turciju, Somiju un Lielbritāniju. “Valodiņa”, kā projekta koordinators mērķtiecīgi organizēja savstarpējās pieredzes apmaiņas aktivitātes, kopīgu mācīšanas, kā arī rezultātu izplatīšanu par 4 galvenajām tēmām:  Mācīšanās dabā, valodu apguve, robotika  un māksla. Tēmu satura apguvē akcents tika likts uz bērna mācīšanu sadarbojoties, attīstot radošumu un iniciatīvu, aktīvi darot, risinot problēmas, plānojot savu darbību.

Projekta darbības laikā un arī pēc projekta nobeiguma turpinās apkārtējās vides mērķtiecīga iekārtošana, domājot par bērnu pašvadītu mācīšanos, resursu mērķtiecīgu izmantošanu un projekta rezultātu ilgtspējīgu izmantošanu.  

Iestādes kolektīvs lepojas ar sasniegumiem, tās vārds ir izskanējis plašajā Eiropā, ieguvis atzinību par lielisku ieguldījumu Eiropas skolotāju tālākizglītībā. Kopā ar projekta partneriem no 4 Eiropas valstīm tika radīti 22 mācību materiāli, izveidoti nodarbību apraksti, video materiāli, kuri ir pieejami ikvienam skolotājam Eiropā. Materiāli ir apkopoti Eiropas Savienības Erasmus projektu rezultātu izplatīšanas platformā un projekta mājas lapā www.learningbydoing.lv.

Eiropas inovatīvas mācīšanas balvas pasniegšanas ceremonijā piedalījās Dobeles pirmsskolas izglītības iestādes “Valodiņa” vadītāja Vēsma Baķe.

No 2021. līdz 2025. gadam pēc Eiropas Komisijas iniciatīvas katru gadu Erasmus+ programmas dalībvalstīs, t.sk. Latvijā, tiek izsludināts atbalsta pasākums Eiropas izglītības telpā – iespēja iegūt Eiropas Inovatīvas mācīšanas balvu. Iniciatīva tiek īstenota skolu sektorā, kurā identificē, izceļ un izplata Erasmus+ projektos īstenoto izcilo mācīšanas praksi, vienlaikus novērtējot skolotāju darbu un viņu ieguldījumu skolotāju profesijā.

2022. gada tēma bija “Kopīga mācīšanās, radošuma un ilgtspējas veicināšana”, kas tiešā veidā saistīta ar Jauno Eiropas Bauhaus iniciatīvu – īstenot vides, ekonomikas un kultūras projektus, kuru mērķis ir apvienot dizainu, ilgtspēju, pieejamību, izdevīgumu un ieguldījumus, lai palīdzētu īstenot Eiropas zaļo kursu.

01.11.2022.

Izvērtēti jauniešu iniciatīvu projektu pieteikumi

Pamatojoties uz Dobeles novada domes 2022.gada 30.martā apstiprinātu nolikumu “Par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību jauniešu aktivitāšu un bērnu un jauniešu nometņu projektiem Dobeles novadā” (lēmums Nr.98/5) un saskaņā ar Dobeles novada pašvaldības jauniešu projektu un bērnu vasaras nometņu projektu fonda finansiālā atbalsta piešķiršanas komisijas lēmumu (protokols Nr.37 2022.gada 26.oktobrī), ir atbalstīti 6 jauniešu izstrādāti projekti, kas īstenojami līdz 2022. gada beigām. Dobeles novada dome atbalstījusi projektu īstenošanu 2881,00 EUR apmērā. Vairāk par iesniegtajiem projektiem lasi ŠEIT.

19.10. 2022.

Skolēnu rudens brīvlaikā plānotās aktivitātes pedagogiem

25. 10. 2022.

Dobeles Valsts ģimnāzijas dabaszinību centra zālē no pl. 10.00 – 15.15 norisināsies konference “Mācot mācos pats!”.

Konferences mērķis - Uzklausot jomas speciālistus un kolēģus,  identificēt galvenās kategorijas, kas raksturo šodienas situāciju un izaicinājumus, lai sekmīgi īstenotu mācīšanos iedziļinoties izglītības iestādes līmenī, vērot un analizēt skolotāju pieredzes stāstus un kopīgi rast stratēģijas un iespējas izaicinājumu pārvarēšanai.

25.10.2022.

Dobeles Valsts ģimnāzijā plānotas divu mācību jomu sanāksmes:

 • Pl. 13.00 Matemātikas jomas skolotāju sanāksme 4.-6. klašu posmā “Kompetencēs balstīta mācību satura ieviešana.”
 • Pl. 13.00 Dabaszinātņu mācību jomas skolotāju sanāksme par aktualitātēm jomā.

25.10. 2022.

Interesentiem, iepriekš piesakoties, tiek piedāvāta iespēja piedalīties konferencē “Skolotājs ir PERSONĪBA”, kas no plkst. 10.00 līdz 18.00 norisināsies Kokaru zālē, Mežaparka Lielajā estrādē.

No 24.10.2022. – 28.10.2022.

Tiešsaistē norisināsies pašvadītas mācības pedagogiem mācīšanās platformas skolo.lv lietošanā.

Mācību ietvaros skolotāji apgūst platformas iespējas klātienes un attālinātā mācību procesa organizēšanā un vadībā, apzina skolo.lv pieejamos rīkus skolēnu vērtēšanā un individuālā progresa monitoringā, mācās rediģēt, kopēt, citādi pārveidot e-kursu paraugus, kā arī iepazīst tiešsaistes sadarbības rīkus, mācības īstenojot pašvadītā veidā. 

Dalība kursos ar iepriekšēju pieteikšanos.

27.10.2022.

Dobeles Valsts ģimnāzijā no pl. 10.00 līdz 16.00 tiek organizēti pedagogu profesionālās pilnveides programmas (A daļas) kursi "Sadarbība mācību satura plānošanā, nodrošinot starpdisciplināru pieeju mācību satura ieviešanā" (8 ak.st.). Kursus vada Ilze Lesiņa, Dobeles Valsts ģimnāzijas direktora vietniece, Latvijas un pasaules vēstures skolotāja. Kursu mērķis ir gūt teorētisku un praktisku pieredzi kompleksu sasniedzamo rezultātu definēšanā un īstenošanas plānošanā starp dažādu mācību jomu priekšmetiem.

31.10.2022.

ZOOM tiešsaistē no pl. 14.00 līdz 16.00 notiks seminārs skolu atbalsta komandu vadītajiem un speciālistiem  “Atbalsta komandu darbs iekļaujošas skolas vidē bērniem ar speciālām vajadzībām”. Pieredzē dalīsies Diāna Strause, psihologs, Jēkabpils Izglītības pārvaldes speciāliste. Pieteikties līdz 27.oktobrim, rakstot uz e-pastu: svetlana.paramonova@dobele.lv    ZOOM saite tiks izsūtīta uz norādītajiem e-pastiem.

 

10.10.2022.

Ikgadējā Karjeras nedēļā aicinās jauniešus atklāt savas uzņēmējspējas

No 17. līdz 21. oktobrim visā Latvijā notiek Karjeras nedēļa, kuru organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar reģionālajiem partneriem. Šogad Karjeras nedēļa atzīmē savu desmitgadi un ar saukli “Uzņēmējspējas – tavas superspējas!” aicina ikvienu, īpaši skolēnus, izzināt un attīstīt savas uzņēmējspējas. 

Karjeras nedēļa ar saukli “Uzņēmējspējas – tavas superspējas!” arī šogad norisinās Latvijas pilsētu un novadu vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, piedāvājot dažādus izzinošus pasākumus - diskusijas, radošās darbnīcas, tikšanās ar uzņēmumu un augstskolu pārstāvjiem, skolu absolventiem un skolēnu vecākiem. Izglītības iestādēs notiek tematiskās mācībstundas, izmantojot katrai vecumgrupai pielāgotus, īpaši Karjeras nedēļai radītus materiālus. Aicinām sekot līdzi  Karjeras nedēļas aktualitātēm un programmai VIAA mājaslapā, kā arī VIAA un TavaiKarjerai Facebook un Twitter kontos. Vairāk lasi ŠEIT.

 

07.10.2022.

Izsludināta pieteikšanās projektiem

Dobeles novada pašvaldības jauniešu un bērnu vasaras nometņu projektu fonda finansiālā atbalsta piešķiršanas komisija izsludina atklātu projektu konkursu finansiāla atbalsta saņemšanai:

Jauniešu un jaunatnes biedrību projektu programmā

Pretendenti: Dobeles novada administratīvās teritorijas jaunieši (vecumā no 13 līdz 25 gadiem), administratīvajā teritorijā reģistrētās jauniešu biedrības un nodibinājumi vai to vietējās nodaļas, jauniešu neformālās grupas.

Projekta realizēšanas laiks no 2022. gada 1.novembra  līdz 2022. gada 18. decembrim.

Viena projekta maksimālā atbalstāmā summa ir līdz 600,00 EUR.

Projektus iesniedz elektroniski e-pastā: izglitiba@dobele.lv laikā no tā publicēšanas brīža  līdz 2022. gada 24. oktobrim plkst. 24:00.

Projektu pieteikumus aizpilda atbilstoši Dobeles novada pašvaldības jauniešu aktivitāšu un bērnu vasaras nometņu projekta fonda nolikumam un 1.pielikumam.

Ar Dobeles novada pašvaldības jauniešu aktivitāšu un bērnu vasaras nometņu projektu fonda nolikumu, pielikumiem var iepazīties Dobeles novada pašvaldības mājas lapā www.dobele.lv, sadaļā Izglītība/ Projekti

Atskaites veidlapa.

Informāciju sagatavoja: Dobeles novada pašvaldības jauniešu un bērnu vasaras nometņu projekta fonda finansiālā atbalsta piešķiršanas komisijas sekretāre Anita Celmiņa, tālr. nr.25495679

 

06.10.2022.

Skolotājiem teiktais PALDIES vienmēr bija, ir un būs īpašs

5. oktobrī Dobeles Mūzikas skolas koncertzālē “Zinta” svinīgā Skolotāju dienas pasākumā tikās izglītības iestāžu vadītāji un pedagogi. Ievadot pasākumu, visus klātesošos svētkos sveica Dobeles novada Izglītības pārvaldes vadītāja Aija Didrihsone, kas ikvienam vēlēja rudens krāsu košumā atrast katram sevī to stīgu, kas rada prieku, kas spēku dod ikdienas darbam, kas nemieru spēj pārvērst mierā.

Ikvienu klātesošo svētkos sveica un uzrunāja Dobeles novada domes priekšsēdētājs Ivars Gorskis un priekšsēdētāja vietnieks Guntis Safranovičs. Viņi viennozīmīgi pauda savu lepnumu ar mūsu pašvaldības pedagogiem, kas spēj izturēt visdažādākās izglītības jomas pārmaiņas, kas spēj vienoti sadoties rokās ar visiem Latvijas pedagogiem, lai paustu savu viedokli par lietām, ar ko nevar un nedrīkstētu samierināties. Vienlaikus abi vietvaras pārstāvji lepojās ar to, ka Dobeles novada pedagogi bija to 700 skolu un pirmsskolu pedagogu skaitā, kas šī gada 12. aprīlī dalījās ar saviem pieredzes stāstiem “Skola2030” tiešsaistes konferencē “Praktiski. Lietpratībai. Zemgale”.

Katram no 26 Dobeles novada izglītības iestāžu pedagogiem, kas konferencē piedāvāja savu labās prakses piemēru, savas profesionālās darbības veiksmes stāstus, abi kungi pasniedza Dobeles novada Izglītības pārvaldes Atzinības rakstus, sakot personīgi paldies par savas izglītības iestādes un mūsu pašvaldības vārda popularizēšanu Latvijas mērogā.

Vienlaikus pasākumā Auces vidusskolas direktorei Indrai Špelai un kolektīvam, Dobeles 1. vidusskolas direktorei Sarmītei Šultei un kolektīvam un Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas direktoram Romānam Griškevicam un kolektīvam tika pasniegti Izglītības un zinātnes ministrijas Pateicības raksti par izcilu darbu Latvijas jauniešu patriotisma kaldināšanā un ieguldījumu Valsts aizsardzības mācības nometņu organizēšanā.

Pēc sirsnīgiem pateicības vārdiem, pēc saņemtā rudens košuma ziedu klēpjos ikvienam pasākuma dalībniekam tika veltīts muzikāls sveiciens no grupas "Ezeri", kas visus klātesošos sveica ar Imanta Kalniņa jubilejas programmu. Koncerts izskanēja kādā mirklī kā trausls pieskāriens dvēselei, citā – kā dziesma visiem vienotā skanējumā, bet vēl kādā mirklī dziesmas skaņas ļāva aizmirsties un pacēla prieka spārnos, ko paņemt līdzi turpmākai darba ikdienai.

 

08.09.2022.

 

Izglītojamo statistika Dobeles novada izglītības iestādēs

2022./2023. mācību gadā vispārizglītojošajās izglītības iestādēs visās tās izglītības programmās mācības uzsākuši 4457 izglītojamie.

Pirmsskolas izglītībā bērnudārza vai  skolas pirmsskolas izglītības grupas durvis vēruši 1482 mazuļi, no tiem 793 bērni līdz piecu gadu vecumam un 689 bērni uzsākuši mācības obligātajā pirmsskolas izglītībā.

Pamatskolas gaitas no 1. - 9. klasei uzsākuši 2603 skolēni, no tiem 298 skolēni durvis vēruši uz 1. klasi. Vidusskolas posmā mācības turpina 372 jaunieši.

Dobeles novadā piedāvātajās profesionālās izglītības programmās reģistrēti 298 audzēkņi, savukārt profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs mācības uz 1. septembri uzsākuši 980 audzēkņi, kas pēc skolas sevi brīvajā laikā izglītos arī mūzikas, mākslas un sporta jomās.

 

07.09.2022.

Pirmklasniekiem pirmās mācību stundas notika Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejā “Pikšas”

Jau devīto gadu pēc kārtas Dobeles novada skolu 1. klases skolēniem pēc Zinību dienas un Adaptācijas dienas pirmās nopietnās mācību stundas tiek organizētas kādreizējā Latvijas Ministru prezidenta Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejā “Pikšas”.

Arī šogad visi 298 skolēni kopā ar savām tikko iepazītajām klases audzinātājām mēroja ceļu uz Kārļa Ulmaņa dzimtajām mājām “Pikšas”. Diena sākās ar Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieka Gunta Safranoviča uzrunu, kas visus aicināja nolikt ziedus pieminekļa pakājē, tad sekoja četras gan izzinošās, gan radošās mācību stundas katrai klasei, bet noslēgumā skolēniem mikipelei Minnijai bija jāsniedz atgriezeniskā saite par to, kas šai dienā ir uzzināts. Izrādās, ka skolēni, verot 1. klases durvis, prot skaitīt, prot saskatīt, saklausīt, par ko lielu paldies jāteic pirmsskolas izglītības pedagogiem.

Liels paldies par atbalstu pasākumam AS “Dobeles dzirnavnieks”, kas bija sarūpējis dāsnas skolas somas spēkam un izturībai katram skolēnam! Savukārt Dobeles novada Izglītības pārvalde ikvienam skolēnam līdzi deva spēka maizes kukulīti kā ceļamaizi jaunajā Zinību pasaulē.

 

Mīļie skolotāji!

Lai Jums izturība, veselība un veiksme visa 2022./2023. mācību gada garumā!

Lai Jaunajā mācību gadā izdodas ar prieku kopā ar skolēniem mācīties, radoši darboties un sasniegt izvirzītos mērķus!

Izglītības pārvaldes kolektīvs

2022. gada 1. septembrī

 

 

30.08.2022.

Par braukšanas maksas atvieglojumiem un transporta izdevumu segšanas kārtību izglītojamajiem Dobeles novadā

Spēkā stājušies Dobeles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.27 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem un transporta izdevumu segšanas kārtību izglītojamajiem Dobeles novadā.” Dokuments nosaka: kārtību, kādā Dobeles novada pašvaldība organizē izglītojamo pārvadājumus; izglītojamo kategorijas, kas saņem braukšanas maksas atvieglojumus, kā arī kārtību un apmēru, kādā pašvaldība sedz braukšanas izdevumus. Pilnas redakcijas saistošie noteikumi lasāmi ŠEIT. Viegli lasīt ŠEIT. Dokumentu veidlapas pieejamas sadaļā Izglītības pārvalde/Dokumenti/Veidlapas.

 

30.06.2022.

Dobeles novada Izglītības pārvalde izsludina “Bērnu un jauniešu vasaras nometņu” projekta pieteikuma konkursu

Uz izsludināto “Bērnu un jauniešu vasaras nometņu” projekta pieteikumu konkursu dokumentu iesniegšanas termiņš ir līdz 12. jūlijam elektroniski e-pastā izglitiba@dobele.lv.

Projekta pieteikuma veidlapa pieejama šeit.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2022.gada 31.maija rīkojumu Nr.392 (prot.Nr.29 39 §), lai nodrošinātu nepilngadīgu Ukrainas civiliedzīvotāju un Latvijas izglītojamo valsts valodas apguves un psihoemocionālā atbalsta integrācijas nometņu organizēšanu vasaras periodā, Dobeles novadam ir sniegts atbalsts 9997 euro apmērā. 

Vadlīnijas programmas “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai” īstenošanai un finansējuma piešķiršanai.

Atskaites tabula par nometņu norisi un finansējuma izlietojumu.

 

30.06.2022.

Izsniegti centralizēto eksāmenu sertifikāti par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi

29.jūnijā Izglītības un zinātnes ministrija izglītības pārvaldēm izsniedza 21486, t.sk. 177 Dobeles novada Izglītības pārvaldei, centralizēto eksāmenu sertifikātus tiem jauniešiem, kuri pamattermiņā kārtoja centralizētos eksāmenus par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi. Šogad, lai saņemtu atestātu par vidējo izglītību, izglītojamiem bija jākārto latviešu valodas, matemātikas un pēc izvēles vienas svešvalodas eksāmens. 

Obligātos eksāmenus Latvijā vidēji kārtoja 14 000 izglītojamo, t.sk. Dobeles novadā – latviešu valodā eksāmenu kārtoja 162 izglītojamie , matemātikā – 168, angļu valodu kārtot bija izvēlējušies 139 izglītojamie, krievu valodu – 25. Arī šajā mācību gadā izglītojamajiem nebija obligāti jākārto izvēles eksāmeni, tomēr izvēles eksāmenu Latvijas un pasaules vēsturē izvēlējās kārtot – 5 Dobeles novada izglītojamie, bioloģijas eksāmenu kārtoja – 6 izglītojamie, fizikas eksāmenā piedalījās 6 izglītojamie un ķīmijas eksāmenā - 1 izglītojamais.  

Tiem izglītojamiem, kuri kādu no noslēguma pārbaudījumiem kārtoja papildtermiņā, sertifikāti tiks izsniegti 5. jūlijā. 

Ja izglītojamo neapmierina centralizētajā eksāmenā iegūtais vērtējums, Administratīvā procesa likuma noteiktā kārtībā mēneša laikā pēc sertifikāta izsniegšanas, proti, līdz 29.jūlijam, viņam ir tiesības rakstīt VISC adresētu iesniegumu ar lūgumu pārskatīt eksāmenā saņemto vērtējumu. Īpaši izveidota VISC apelācijas komisija to izskatīs mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

Kopsavilkums par eksāmenu rezultātiem Latvijā.

 

01.06.2022.

Pakāpeniski palielināsies valsts pārbaudījumu minimālais sasniedzamo procentu slieksnis

No 2022./2023. mācību gada plānots palielināt 12. klašu valsts pārbaudījumu minimālo procentu slieksni. Paredzēts, ka palielināšana notiks pakāpeniski, katru gadu minimālo procentu slieksni palielinot par 5%. Šā gada vidējās izglītības programmu absolventi atestātu varēs iegūt, ja centralizētajā eksāmenā saņemts 5% vērtējums, bet nākamajā gadā būs jāiegūst 10%, 2023./2024. mācību gadā - 15%, savukārt 2024./2025. mācību gadā - 20%.

"Līdz šim spēkā esošais regulējums pieļāva situāciju, ka eksāmena rezultāts nav iegūts, ja skolēns nav izpildījis nevienu uzdevumu vai iegūtais rezultāts ir mazāks nekā 5%, un tas  nekādi nemudina uzrādīt pēc iespējas augstākus rādītājus. Sagatavotās izmaiņas ir nepieciešamas, jo tās ļaus sasniegt gan augstākus rezultātus mācībās, gan veicinās jauniešu motivāciju un katra personīgo atbildību par rezultātu. Eksāmenu sliekšņa paaugstināšana palīdzēs nodrošināt pamatprasmju un pamatzināšanu apguvi pietiekamā līmenī,” uzsver izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece.

Jaunā norma stāsies spēkā līdz ar kompetencēs balstīta izglītības standarta  un valsts pārbaudes darba ieviešanu.

Informācija sagatavota pēc IZM preses relīzes.

 

01.06.2022.

Pamatskolas eksāmenu vērtējumu turpmāk izteiks procentos

2022. gada 17. maijā valdībā ir apstiprināti grozījumi 2018. gada 27. novembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 747 “Par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”, kas paredz, ka no 2022./2023. mācību gada 9. klašu absolventiem visos valsts pārbaudes darbos vērtējums tiks izteikts procentos, kas veidojas no pārbaudes darbā iegūtajiem punktiem pret maksimāli iegūstamajiem punktiem. Šīs izmaiņas dos iespēju salīdzināt visu valsts pārbaudes darbu rezultātus - gan tos, kuri tiek vērtēti mācību iestādēs, gan tos, kuru vērtējumu nodrošina Valsts izglītības satura centrs (VISC).

Pabeidzot 9.klasi, skolēniem, lai iegūtu apliecību par vispārējo pamatizglītību, būs jākārto četri noslēguma pārbaudījumi, kas tiks veidoti atbilstoši jaunajam mācību saturam un pieejai, kā arī jauniem valsts pārbaudes darbu paraugiem.

Informācija sagatavota pēc VISC preses relīzes.

 

01.06.2022.

Izvērtēti jauniešu iniciatīvu projektu un bērnu vasaras nometņu projektu pieteikumi

Pamatojoties uz Dobeles novada domes 2022.gada 30.martā apstiprinātu nolikumu „Par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību jauniešu un jaunatnes biedrību projektu programmā” un „Par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību bērnu vasaras nometņu projektu programmā” un saskaņā ar Dobeles novada pašvaldības jauniešu projektu un bērnu vasaras nometņu projektu fonda finansiālā atbalsta piešķiršanas komisijas lēmumu ir atbalstīti iesniegtie projekti 12 109 euro apmērā.

Par projekta iesniedzējiem, īstenojamo saturu un plānoto īstenošanas laiku, kā arī piešķirto finansējuma apmēru vairāk LASI ŠEIT.  

 

10.05.2022.

2021./2022. mācību gada noslēguma kultūras pasākumi "Ceriņu festivāla 2022" ietvaros

 • 20. maijā pl. 16.00 - Izglītības un kultūras iestāžu bērnu un jauniešu tautas deju koncerts "Danči Ceriņdārzā". Dārzkopības institūta ceriņu dārzā.

 • 27. maijā pl. 16.00 - Dobeles novada izglītības iestāžu koru koncerts "Man dziesmiņu nepietrūka". Dobeles Valsts ģimnāzijas pagalmā.

 • 30. maijā pl. 10.00 - Mākslas diena skolēniem. Veltīta novadnieces Hildas Vīkas 125. dzimšanas dienai. Dobeles Mākslas skolas pagalmā.

 

10.05.2022.

Lepojamies ar absolūti augstākajiem sasniegumi Valsts, Zemgales reģiona un Dobeles novada mācību priekšmetu olimpiādēs

Pakāpeniski tuvojas 2021./2022. mācību gada noslēgums, kad ne tikai izglītības iestādēs, bet arī Dobeles novada Izglītības pārvaldē tiek apkopoti skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs.

Kopumā skolēni ir piedalījušies 20 mācību priekšmetu olimpiādēs, gūstot sasniegumus gan Valsts mērogā un Zemgales reģionā, gan Dobeles novada izglītības iestāžu konkurencē.

Dobeles novada mācību priekšmetu olimpiādēs ir piedalījušies 474 skolēni, no tiem 104 skolēni guvuši godalgotas vietas. Saskaņā ar Dobeles novada domes 2022. gada 28. aprīļa lēmumu par noteikumiem “Dobeles novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas kārtība”, kā arī mācību priekšmetu olimpiāžu rezultātu protokoliem godalgotajiem skolēniem naudas balvās tiks izmaksāti 3300 euro.

PALDIES skolēniem un viņu pedagogiem, kas ieguldīja savu darbu, lai sagatavotos un piedalītos mācību priekšmetu olimpiādēs, lai, gūstot godalgotus rezultātus Valsts un Zemgales reģiona mērogā, popularizētu Dobeles novada vārdu. Lepojamies ar visaugstākajiem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs!

Valsts mēroga olimpiāžu uzvarētāji:

Vēstures olimpiādē:

 • I pakāpes diploms un zelta medaļa – Enriks Birze, Dobeles Valsts ģimnāzija, pedagogs Aija Prokopova.

Bioloģijas olimpiādē:

 • I pakāpes diploms un zelta medaļa – Līga Blumfelde, Dobeles Valsts ģimnāzija, pedagogs Gita Heistere,
 • II pakāpes diploms un sudraba medaļa – Annija Smilga, Dobeles Valsts ģimnāzija, pedagogs Gita Heistere,
 • III pakāpes diploms un bronzas medaļa – Maira Cine, Dobeles Valsts ģimnāzija, pedagogs Gita Heistere.

Ķīmijas olimpiādē:

 • I pakāpes diploms un zelta medaļa – Līga Blumfelde, Dobeles Valsts ģimnāzija, pedagogs Laura Laimiņa,
 • I pakāpes diploms un zelta medaļa – Līva Eglīte, Dobeles Valsts ģimnāzija, pedagogs Laura Laimiņa.

Latviešu valodas un literatūras olimpiādē:

 • I pakāpes diploms un zelta medaļa – Līga Blumfelde, Dobeles Valsts ģimnāzija, pedagogs Vija Elarte,
 • III pakāpes diploms un bronzas medaļa – Līva Eglīte, Dobeles Valsts ģimnāzija, pedagogs Vija Elarte,
 • III pakāpes diploms un bronzas medaļa – Anete Stepiņa, Dobeles Valsts ģimnāzija, pedagogs Vija Elarte.

Zemgales reģiona 4. klases matemātikas olimpiādes uzvarētāji:

 • 3. vieta - Krišjānis Lagzdiņš, Annas Brigaderes pamatskola, pedagogs Ingrīda Kļaviņa,
 • 3. vieta - Ralfs Kristians Plūme, Dobeles 1. vidusskola, pedagogs Sņežana Makarenko,
 • Atzinība - Gabriela Bērmane, Auces vidusskola, pedagogs Tamāra Čampere.

 

28.04.2022.

Dobeles novada skolās aizvadīts skatuves runas priekšnesumu VIDEO konkurss

Aprīļa mēnesī Dobeles novada izglītības iestādēs notika skatuves runas konkurss. Lai varētu dalībniekus virzīt tālākai kārtai, bija nepieciešams skatuves runas priekšnesumu uzņemt video versijā. 

1.kārtā piedalījās 31 dalībnieks no Dobeles 1.vidusskolas, Augstkalnes, Annas Brigaderes, Penkules un Gardenes pamatskolas.

Skolēnu skatuves runas priekšnesums video konkursā tematiski bija jāsaista ar skolēna spēju autora vārdiem paust izpratni, prieku, izbrīnu, redzējumu par sev un šim laikam aktuālām tēmām. Vairāki dalībnieki bija izvēlējušies Imanta Ziedoņa, Annas Sakses, Māras Cielēnas pasakas un dzeju. Skanēja arī Raiņa, Ojāra Vācieša, Māra Čaklā, Pētera Brūvera, Ineses Zanderes, Māra Zālītes, Ievas Samauskas autoru dzeja un proza. No ārzemju literatūras pārstāvēti bija autori Enida Blaitone, Vilfrīds Karstens un Ķēstutis Kasparavičs.

Video priekšnesumu konkursa 2. kārtai izvirzīti 6 dalībnieki Elizabete Bērtule, Jānis Ģirnis, Veronika Vanaga no Dobeles 1.vidusskolas, Aleksis Radzevičs no Penkules pamatskolas, Elīza Veilande no Annas Brigaderes pamatskolas, Jasmīna Jēruma no Augstkalnes pamatskolas. Šos dalībniekus vērtēs Valsts izglītības un satura centra izveidota vērtēšanas komisija pēc noteiktiem kritērijiem: domas atklāsme (runas loģika un runātāja uzdevums), spilgtu priekšstatu gleznu esamība un atklāsme  klausītājam (teikto redzēt, dzirdēt, saprast), kontakts ar klausītāju (kam runā), skaidra dikcija un artikulācija, repertuāra atbilstība runātājam (vecums, individualitāte), un rezultāti būs zināmi maija vidū.

Paldies dalībniekiem, skolotājiem, filmētājiem un citiem atbalstītājiem, kā arī vēlam veiksmi mūsu novada runātājiem 2.kārtā!

 

28.04.2022.

Dobeles Mākslas skola gaida jaunus audzēkņus!

Audzēkņiem Dobeles Mākslas skolā ir iespēja uzsākt studijas vai nu sagatavošanas grupā bez iestājpārbaudījumiem, vai 1. klasē kārtojot iestājpārbaudījumus 31. maijā.

 

 

28.04.2022.

Atvērto durvju dienas Dobeles Mākslas skolā

16. maijā laikā no pl. 16.00 – 18.00 ikvienam interesentam ir iespēja iepazīties ar Mākslas skolas pedagogiem un mācību iespējām.

 

 

26.04.2022.

Izskanējuši Dobeles novada mazo vokālās mūzikas kolektīvu dziedāšanas svētki „saBalsis 2022”

Š.g. 21. aprīlī Dobeles Mūzikas skolas koncertzālē “Zinta” notika Dobeles novada mazo vokālās mūzikas kolektīvu dziedāšanas svētki „saBalsis 2022”. Pasākumā piedalījās 12 novada izglītības iestāžu ansambļi, kuri izdziedāja šajā mācību gadā apgūto repertuāru. 

PALDIES kolektīvu vadītājiem un skanīgo balsu īpašniekiem, kas dziedāšanas svētkos priecēja viens otru un klātienē izbaudīja atkalsatikšanās prieku! Vēlies iepazīties ar “saBalsis 2022” izskanējušo dziesmu repertuāru un tā izpildītājiem? Vairāk lasi ŠEIT.

 

19.04.2022.

Rasta iespēja saņemt pašvaldības finansiālu atbalstu bērnu un jauniešu aktivitātēm un nometņu organizēšanai

2022. gada 30. martā Dobeles novada domē ir apstiprināts “Nolikums par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību jauniešu aktivitāšu un bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektiem Dobeles novadā”. Ar Nolikumu vari iepazīties ŠEIT.

Uz finansiālo atbalstu jauniešu un jaunatnes biedrību projektu īstenošanai var pretendēt Dobeles novada administratīvās teritorijas jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, administratīvajā teritorijā reģistrētās jauniešu biedrības un nodibinājumi vai to vietējās nodaļas, kā arī jauniešu neformālās grupas.

Savukārt uz finansiālo atbalstu bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanai Dobeles novadā deklarētajiem bērniem un/vai Dobeles novada izglītības iestāžu izglītojamajiem tiek piešķirts konkursa kārtībā. Projekta pieteikumus var iesniegt Dobeles novada izglītības iestādes, interešu izglītības iestādes, Dobeles novadā reģistrētās biedrības un nodibinājumi, sabiedrības ar ierobežotu atbildību, fiziskas personas, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrētas komercreģistrā kā individuālais komersants vai saimnieciskās darbības veicējs u.c.

 

13.04.2022.

Zemgalē aizvadīta “Skola2030” tiešsaistes konference “Praktiski. Lielpratībai. Zemgale”

Š.g. 12. aprīlī Zemgales reģionā tika organizēta “Skola2030” tiešsaistes konference “Praktiski. Lietpratībai. Zemgale”, kurā gandrīz 700 skolu un pirmsskolu skolotāji dalījās ar saviem pieredzes stāstiem. Šī bija viena no piecām reģionālajām skolotāju pieredzes konferencēm, kuras aprīlī notiks visos Latvijas reģionos.

Vienlaikus konferencei tiešraidē līdzi sekot bija aicināts ikviens, kuru interesē, kā dzīvē tiek ieviestas pārmaiņas izglītībā – gan vecāki, gan valsts un pašvaldību darbinieki, gan mediji.

Šajās konferencēs pedagogi dalījās ar savu unikālo pieredzi – savām metodēm un saviem risinājumiem. Katra no piecām reģionālajām konferencēm ir īpaša – tās programmu veido tikai attiecīgā reģiona pedagogu un izglītības iestāžu vadītāju pieredzes stāsti.

Dobeles novada izglītības iestāžu 26 pedagogi Zemgales reģiona konferencei piedāvāja 13 pieredzes veiksmes stāstus. Dobeles novada izglītības pārvalde teic ļoti lielu PALDIES ikvienam pedagogam, kas atsaucās aicinājumam piedalīties konferencē un popularizēt Dobeles novada vārdu. Vairāk iespējams iepazīsties ar pārstāvību konferencē ŠEIT

28. aprīlī Rīgā notiks noslēguma konference “Virzība. Sadarbība. Atbalsts. Lietpratībai”. Tajā piedalīsies izglītības iestāžu un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāji, kā arī rīcībpolitikas veidotāji, savu uzmanību vēršot uz pārmaiņu vadību skolās. Noslēguma konferencē plānots runāt par to, kā būt skolai, kurā katrs bērns svarīgs, kā būt skolai, kurā mācās visi, kā būt vadītājam un skolas izaugsmes virzītājam, kā arī par to, kā radīt vajadzību, vēlmi un iespējas skolēnu profesionālajai izaugsmei.

 

08.04.2022.

Precizēti noteikumi interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanai

2022. gada 30. martā ir precizēti Dobeles novada domes saistošie noteikumi „Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”. Normatīvā akta mērķis ir noteikt un regulēt interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu gadījumos, ja tādas vēlas īstenot juridiskas vai fiziskas personas, kas nav reģistrētas izglītības iestāžu reģistrā, kas tiek īstenotas Dobeles novadā. Noteikumi paredz dokumentu izvērtēšanas kārtību, lēmuma par licences izsniegšanas, licences pārreģistrācijas, licences izsniegšanas atteikuma vai licences anulēšanu pieņemšanas kārtību. Dokuments lasāms ŠEIT.

Līdz ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos, spēku zaudēs Dobeles novada domes 2016. gada 28. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 7 “Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu“, Auces novada domes 2011. gada 23. februāra saistošie noteikumi Nr. 1 “Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība“ un ar Tērvetes novada domes 2017. gada 26. oktobra sēdes lēmumu apstiprinātie noteikumi "Tērvetes novada domes interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtības noteikumi" un ar Tērvetes novada domes 2013. gada 15. augusta lēmumu apstiprinātais Pedagoģiskās komisijas nolikums, kurā cita starpā noteikts pienākums izsniegt interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licences.

 

07.04.2022.

Spēkā stājušies saistošie noteikumi par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Dobeles novada pašvaldības izglītības iestādēs

2022. gada 30. martā tika precizēti saistošie noteikumi „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Dobeles novada pašvaldības izglītības iestādēs“. 

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā pirmsskolas vecuma bērni tiek reģistrēti un uzņemti  Dobeles novada  pašvaldības izglītības iestādēs. Normatīvais dokuments izstrādāts saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 26. panta pirmajā daļā noteiktajām pirmsskolas izglītības iestāžu dibinātāja (pašvaldības) tiesībām noteikt kārtību uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādēs.

Līdz ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos, spēku zaudēs Auces novada domes un Tērvetes novada domes saistošie noteikumi, kas regulē bērnu uzņemšanas kārību pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējās izglītības iestāžu pirmsskolas grupas. Dokuments lasāms ŠEIT.

  

31.03.2022.

Izsludināts projektu konkurss izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai

 •  Izsludinām atklāto projektu konkursu “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai”. 
 • Tā mērķis ir atbalstīt iniciatīvu projektus izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai, kas sekmēs izglītojamo pilsonisko līdzdalību un labbūtību, vienlaikus sniedzot atbalstu Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai.
 • Pašvaldības projektu konkursā ⏰ līdz 23. maija plkst. 23.59 varēs pieteikt iniciatīvas no savām pašvaldības izglītības iestādēm, kuras piedalās “Kontakts” mācībās. 
 • Projekta kontaktpersona Dobeles novadā - Inita Neimane, DJIVC Jaunatnes lietu speciāliste.
 • Plašāka informācija - https://bit.ly/3LFhsoX

 

29.03.2022.

Aicinām atsaukties Zemgales bērnu un jauniešu talantu konkursu "Zemgalei ir talants"

Bauskas novada biedrība "Laiks jauniešiem" organizē Zemgales bērnu un jauniešu talantu konkursu "Zemgalei ir talants". Pasākums notiks ar uzņēmumu un privātpersonu atbalstu. Norises vieta - Īslīces kultūras nams, Bauskas novads.

Šāda biedrības aktivitāte paredzēta ar mērķi apzināt un pulcināt Zemgalē dzīvojošos bērnus un jauniešus vecumā līdz 25 gadiem pasākumā, kur viņi varētu paust savas radošās spējas, prasmes un talantus. Sniedzot iespēju uzstāties publikas priekšā, bērniem un jauniešiem tiek dota iespēja gūt skatuves pieredzi un gūt motivāciju sava talanta izkopšanā un tālākā attīstībā, tādējādi veicinot radošo izaugsmi.

Pieteikšanās konkursam līdz 2022. gada 18. aprīlim.

Konkursa organizators, biedrības "Laiks jauniešiem" valdes priekšsēdētājs Gints Jankovskis informē, ka ar sadarbības partneru atbalstu izveidots balvu fonds. Katrā vecuma grupā tiks apbalvoti trīs uzvarētāji. Trešajai vietai balvā 100 eur, otrajai vietai 200. Uzvarētājs saņems naudas balvu 300 eur. Tiks pasniegta arī sadarbības partneru, skatītāju un žūrijas simpātiju balva.

Vairāk par konkursu lasi ŠEIT.

 

29.03.2022.

Pirmsskolas pedagogi savstarpēji mācās no labās prakses piemēriem

28. martā pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides programmas “Pirmsskola kā mācīšanās kopiena” 6 stundu kursus apguva 69 Dobeles novada izglītības iestāžu pirmsskolas pedagogi.

Programmu īsteno Dobeles Valsts ģimnāzija, programmas vadītāja Dobeles novada Izglītības pārvaldes metodiķe Māra Silova. Organizēto kursu mērķis bija savstarpēji izvērtēt, kādi ir ieguvumi pēc kompetenču pieejas ieviešanas pirmsskolā un kādi labās prakses piemēri var veicināt savstarpēju mācīšanos. 

PALDIES Dobeles PII “Jāņtārpiņš”, Auces PII “Pīlādzītis”, Annenieku PII “Riekstiņš”, Auces PII “Vecauce” un Penkules pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas pedagogiem, kas labprāt kursu programmas ietvaros dalījās ar sava darba labās prakses piemēriem šādās darba jomās: Bērnu savstarpējā mācīšanās skolotāja organizētās un bērna brīvās rotaļnodarbībās; Bērna pašvadīts mācību process, Jēgpilnas pastaigas un ekskursijas bērniem, Sadarbība ar vecākiem – mācīšanās veiksmes atslēga; Pedagogs pedagogam skolotājs.

Kursu noslēgumā iespējams secināt - pirmsskola kā mācīšanās kopiena ir komanddarbs un savstarpēja mācīšanās, vienlaikus atbalsts attīstībai, ko veiksmīgi spēj sniegt pedagogs pedagogam pats savas pašvaldības mērogā.

 

24.03.2022.

Fonds “Sibīrijas bērni” aicina izglītības iestāžu audzēkņus piedalīties sacerējumu un zīmējumu konkursos

Š. g. 25. martā pieminam 73. gadadienu kopš 1949. gada 25. marta, savukārt šajā vasarā pieminēsim 81 gadu kopš 1941. gada 14. jūnija deportācijas. Godinot izsūtītos un tos, kuri neatgriezās, fonds “Sibīrijas bērni” izsludina divus konkursus skolēniem un jauniešiem.

Aicinām līdz š. g. 10. maijam iesūtīt darbus sacerējumu konkursam “SIBĪRIJAS BĒRNI 1941/1949 – TRIMDAS BĒRNI 1944” un zīmējumu konkursam “SIBĪRIJAS BĒRNI 1941/1949”.

Konkursos darbus vērtēsim trīs vecuma grupās. Katrā grupā pirmo trīs vietu ieguvējus apbalvosim ar naudas balvām un diplomiem. Vairāk par konkursu lasi ŠEIT.

Sacerējumu un zīmējumu konkursu nolikumi meklējami fonda “Sibīrijas bērni” mājas lapā:

Sacerējumu konkursa nolikums 2022

Zīmējumu konkursa nolikums 2022

 

23.03.2022.

Informē Izglītības un zinātnes ministrija un Izglītības kvalitātes valsts dienests 

Lai sniegtu būtiskāko informāciju par atbalsta sniegšanas un saņemšanas iespējām Ukrainas civiliedzīvotājiem vienuviet, IZM un IKVD mājas lapās ir sniegta plaša informācija sadaļās "Atbalsts nedrošā brīdī" (metodiskie materiāli pedagogiem un vecākiem, mācību materiāli, iespēja piedalīties emociju istabās, palīdzības saņemšanas iespējas u.tml.) :

IZM ir izstrādājusi informātīvu materiālu - Algoritms nepilngadīgo civiliedzīvotāju uzņemšanai izglītības iestādē.

 

15.03.2022.

2022. gada 21. martā spēkā stāsies Dobeles novada domes saistošie noteikumi Nr. 3 “Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Dobeles novada pašvaldībā”.

Dokumenta paskaidrojuma rakstā minēts, ka saistošie noteikumi nosaka izglītojamos, kuru ēdināšanas izmaksas sedz pašvaldība. Ar saistošajiem noteikumiem tiek sniegta finansiāla palīdzība ģimenēm ar bērniem, kuri iegūst izglītību Dobeles novada izglītības iestādēs.

Informācijā par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu norādīts, ka kopējais pašvaldības finansējums, kas nepieciešams ēdināšanas maksas atvieglojumiem ir 1 065 589 eiro. Prognozējamie pašvaldības papildus budžeta līdzekļi 2022. gadam salīdzinot ar 2021. gadu sastāda 400 000 eiro.

 

14.03.2022.

Turpmāk informācija par Dobeles novada Izglītības pārvaldes darbu lasāma Dobeles novada pašvaldības mājas lapā

Sākot ar 10.03.2022. Dobeles novada Izglītības pārvaldes mājaslapā informācija vairs netiek atjaunota un papildināta. Aktuālajai informācijai lūgums sekot līdzi Dobeles novada pašvaldības oficiālajā mājas lapā.

Par ziņu publicēšanu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Izglītības pārvaldes metodiķi, sabiedrisko attiecību speciālisti Initu Rozi pa tālr. 26465219 vai e-pastā: inita.roze@dobele.lv

 

11.03.2022.

Skolēniem sākas pavasara brīvlaiks

 Laikā no 14. līdz 18. martam 1. – 11. klašu skolēniem sākas pavasara brīvlaiks. To nosaka 2021. gada 11. marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 157 “Noteikumi par 2021./2022. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku”.

Savukārt 12. klašu skolēni no 15. līdz 18. martam kārtos Centralizētos eksāmenus svešvalodā un pavasara brīvdienas baudīs no 21. marta līdz 25. martam.

 

09.03.2022.

Bērniem no Ukrainas ir tiesības uz izglītību arī Latvijā

Š. g. 9. martā Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) un Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) uz attālinātu ārkārtas tikšanos aicināja Latvijas pašvaldību Izglītības pārvalžu vadītājus un speciālistus. IZM un IKVD steidzamības kārtā sniedza informāciju par nekavējošu rīcību, ja pašvaldībā ir ieradušies bēgļi ar pirmsskolas, pamatskolas un vidusskolas vecuma skolēniem. Tika izrunāta kārtība, kādā pašvaldība veic uzskaiti, ar kādiem nosacījumiem skolēns tiek uzņemts izglītības iestādes attiecīgajā klasē un kādas ir darba iespējas, ja no Ukrainas Latvijā ir ieceļojis pedagogs.

Normatīvie dokumenti paredz, ka skolēnam, kas bēgļu gaitās ir nokļuvis kādā no Latvijas izglītības iestādēm, ir tiesības saņemt izglītības pakalpojumus tieši tādus pašus, kā Latvijā dzīvojošiem skolēniem. Viņi tiek reģistrēti Valsts izglītības informācijas sistēmā ar statusu “Ukrainas civiliedzīvotājs”. Tas ir iemesls, lai skolās, noslēdzot līgumu, darbu varētu sākt arī Ukrainas pedagogi, kam ir tiesības strādāt tikai ar Ukrainas bērniem.

Vēl IZM ir risināmi virkne jautājumu, bet pamatprasības pašvaldību Izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm ir skaidras.

Informāciju sagatavoja Inita Roze, sabiedrisko attiecību speciāliste

 

09.03.2022.

Dažādu jomu profesionāļus aicina kļūt par skolotājiem

Skolotāju izglītības projekts “Mācītspēks” aicina dažādu jomu profesionāļus ar augstāko izglītību apgūt skolotāja profesiju, reizē strādājot skolā un studējot. Kopš gada sākuma dalībai projektā pieteikušies vairāk kā 700 dažādu jomu profesionāļi no visas Latvijas.

Dalībai projektā ir vairāki formālie priekšnosacījumi: līdz 2022. gada jūnijam iegūta augstākā izglītība, vidējā atzīme diplomā vismaz 7 balles, kā arī skolotāja kvalifikācijas neesamība. Vairāk lasi ŠEIT.

 

07.03.2022.

2022.gadā Dobeles novada bērniem Veselības veicināšanas projekta ietvaros būs pieejamas bezmaksas nometnes

Dienas un diennakts nometnes 1. - 7. klašu skolēniem tiek organizētas projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Dobeles novada iedzīvotājiem” (projekta Nr.9.2.4.2/16/I/047) ietvaros.

Nometnes mērķis ir nodrošināt bērniem saturīga lietderīga laika pavadīšanu, jaunu prasmju, zināšanu un iemaņu ieguvi, popularizēt veselīgu dzīvesveidu un  sekmēt nometnes dalībnieku vispusīgu attīstību.  Nometnēs tiks aktualizētas tēmas par uzturu, fiziskām aktivitātēm, garīgo veselību un katru dienu nodrošinātas fiziskas aktivitātes.

Vairāk par nometņu organizēšanu lasi Dobeles novada pašvaldības mājas lapā sadaļā Ziņas.

 

04.03.2022.

Dobeles Mākslas skolas audzēkņi veiksmīgi startē Valsts konkursā Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmā

Latvijas Nacionālais kultūras centrs 2021. /2022. mācību gadā ir izsludnājis Valsts konkursu Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņiem. Š.g. 25. februārī noslēdzās konkursa I kārta, kurā veiksmīgi sevi parādīja arī Dobeles Mākslas skolas skolas audzēkņi. Uz konkursa II kārtu, kas norisināsies marta mēnesī, Dobeles Mākslas skolu pārstāvēt ir uzaicināti Roberts Krievinš, Gerds Šēfers, Sofija Šukšina, Evelīna Ieva Rāviņa un Marta Rapša.

Dobeles Mākslas skola teic lielu paldies ikvienam audzēknim, kas iesaistījās konkursa I kārtā! Sekosim līdzi II kārtas konkursantu veiksmes stāstiem!

 

04.03.2022.

Izglītības un zinātnes mājas lapā publicēta plaša informācija par daudzveidīgu atbalstu nedrošā brīdī

Noderīgi materiāli pedagogiem un vecākiem, tiešsaistes sarunas IZM emociju viesistabā, kā rīkoties, kā runāt ar bērnu, pusaudzi un jaunieti, kā meklēt garīgu atbalstu - tas viss IZM mājas lapā. LASI ŠEIT

 

01.03.2022.

1. martā spēkā stājas dažādi Covid-19 ierobežojumu atvieglojumi izglītības iestādēs

Izglītības un zinātnes ministrijas komunikācijas nodaļa informē, kas izglītības iestādēs turpmāk jāievēro, kas tiek atcelts, kas rekomendēts. No 1. – 31. martam izglītības iestādes vadītājs sadarbībā ar izglītības iestādes padomi,  izvērtējot epidemioloģisko situāciju, drīkst pieņemt pamatotu lēmumu, ka izglītības procesā iekštelpās sejas maskas var nelietot 1. – 3. klašu skolēni.

Īsumā par izmaiņām lasi ŠEIT.

 

01.03.2022.

Dobeles novada „Karjeras diena 2022” ietvaros tiek organizēta aktivitāte “Profesijas video izveide”

Šogad Dobeles novada “Karjeras dienas 2022” tēma 9. klašu izglītojamajiem būs nākotnes profesijas, kas būs nepieciešamas nākotnes darba tirgū. Lai veicinātu izglītojamo līdzdalību “Karjeras dienas 2022” veidošanā un mudinātu viņus izzināt profesijas, kas nākotnē darba tirgū būs pieprasītas, izglītojamajiem sadarbībā ar savu klašu audzinātājiem ir jāizveido 30– 60 sek. garš video par konkrētu profesiju.

Gatavos video lūdzam iesūtīt līdz š. g. 18. martam. Vairāk par aktivitāti lasi ŠEIT.

28.02.2022.

Sākusies gatavošanās skolēnu skatuves runas priekšnesumu video konkursam

Ar Valsts izglītības satura centra (turpmāk - VISC) 2022. gada 20. janvāra rīkojumu ir apstiprināts skolēnu skatuves runas video konkursa nolikums. Pasākuma mērķis - Bērnu un jauniešu pilsoniskās līdzdalības, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā lietpratības veicināšana.

Konkurss notiek divās kārtās: 1. kārta notiek līdz 2022.gada 12. aprīlim novadā. 2. kārtā iesūtītos video priekšnesumus līdz 2022.gada 12.maijam vērtē VISC izveidota vērtēšanas komisija.

Konkursa Nolikums lasāms ŠEIT.

 

25.02.2022.

Dobeles novada skolās tiek uzsākta 1. klašu komplektēšana 2022./2023. mācību gadam

2022.gada 1.martā Dobeles novada izglītības iestādes uzsāk vecāku iesniegumu pieņemšanu un reģistrāciju 1. klašu komplektācijai 2022./2023.mācību gadam. Aicinām vecākus sekot līdzi izglītības iestāžu informācijai par jaunu skolēnu uzņemšanu izglītības iestādē un savlaicīgi pieteikt savas atvases mācību uzsākšanai 1. klasē!

Aicina Dobeles sākumskola! Pieteikuma veidlapa ŠEIT

Aicina Dobeles 1. vidusskola! Pieteikuma veidlapa ŠEIT

 

25.02.2022.

Izglītības un zinātnes ministrija aicina saglabāt nosvērtu un līdzsvarotu rīcību

Ceturtdienas rīts visai pasaulei atnāca ar satraucošu ziņu par Krievijas militāru uzbrukumu Ukrainai, kas ir vēršanās ne tikai pret Ukrainas suverenitāti, bet arī pret demokrātiskas sabiedrības pamatvērtībām. Sociālajos medijos līdzās satraukumam vecāki pauž bažas un neziņu par to, kā šādās situācijās runāt ar bērniem, mazināt trauksmi un radīt drošības sajūtu. Izglītības un zinātnes ministrija atgādina, ka šobrīd ikvienam no mums ir svarīgi atcerēties par nosvērtu un līdzsvarotu rīcību, par nepieciešamību turpināt dzīvot un strādāt ierastajā ritmā. Izglītības iestāžu, interešu izglītības un sporta norises ieņem lielu un svarīgu vietu bērnu un jauniešu dzīvē, tāpēc stabilitāte šajās jomās vairo drošību par situāciju Latvijā kopumā.

Ir būtiski uzsvērt faktoru, kas veido mūsu valsts kopējo drošību - esam NATO un ES dalībvalsts, paši turpinām stiprināt savu aizsardzību, kā arī mums ir spēcīgi Eiropas un Transatlantiskie sabiedrotie.

Informāciju sagatavoja Jānis Aizpors, Izglītības un zinātnes ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītājs

25.02.2022.

Runājot ar bērniem vai kolēģiem par rīcību krīzes situācijās, iesakām izmantot:

 • Aizsardzības ministrija ir izdevusi bukletu “Kā rīkoties krīzes gadījumā”, kas izstrādāts ciešā sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD), Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, Valsts policiju un Valsts robežsardzi, kā arī citiem sadarbības partneriem un nevalstiskajām organizācijām.
 • Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sagatavotos informatīvi izglītojošus materiālus bērniem un jauniešiem - https://www.vugd.gov.lv/lv/izglitojosi-materiali-berniem-un-jauniesiem
 • Kultūras ministrija aicina kritiski izvērtēt informāciju sociālajos medijos - bailēs, dusmās un arī neziņas apstākļos viegli vairoties viltus ziņām un dezinformācijai! Skatieties, klausieties un sekojiet uzticamiem un pārbaudītiem informācijas avotiem.

 

25.02.2022.

Izglītības un zinātnes ministrija atgādina izglītības iestādēm par rīcību krīzes situācijā

Lai nodrošinātu izglītojamo un darbinieku tiesības uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos, izglītības iestādē jābūt izstrādātiem un redzamās vietās izvietotiem evakuācijas plāniem un informācijai par operatīvo dienestu izsaukšanu. Gan izglītojamiem, gan darbiniekiem jāzina, kurš šī informācija atrodas, kā rīkoties, kāds ir evakuācijas plāns un kā izsaukt operatīvos dienestus.

Izglītības iestādes izglītojamiem, darbiniekiem un vecākiem jāzina, kā rīkoties un pie kā vērsties ārkārtas situācijās, kā arī kādus komunikācijas kanālus izmantot.  Rūpējoties par izglītojamo drošību, izglītības iestādes vadītājam aktīvi un regulāri jāsadarbojas ar atbildīgajām valsts un pašvaldības institūcijām, izglītības iestādes dibinātāju un izglītojamo vecākiem.

Vairāk lasi ŠEIT

25.02.2022.

Valsts izglītības un satura centrs (VISC) rosina Izglītības iestādes koordinēt drošības jautājumu aktualizāciju katrā no izglītības posmiem

VISC vērš uzmanību, ka drošības jautājumi ietverti vispārējās izglītības satura visos vecuma posmos. Pirmsskolā un 1. -3. klasē pievēršot uzmanību skolēnu psihoemocionālajam stāvoklim, piemēram, spējai atpazīt savas emocijas un atbilstoši rīkoties. Pamatizglītības posmā veicot pārrunas ar skolēniem sociālās un pilsoniskās jomas mācību priekšmetu stundās, piemēram, kā atpazīt situācijas, kurās tiek apdraudēta cilvēku fiziskā un emocionālā drošība, savukārt, vidējā izglītības posmā diskutējot par kiberdrošības un fiziskās drošības aspektiem, iekļaujot arī rīcības algoritmus krīzes gadījumos, ko sagatavojusi Aizsardzības ministrija. Vairāk lasi ŠEIT

 

 

17.02.2022.

Izglītības un zinātnes ministrija un SPKC atkārtoti precizē informācju par kontaktpersonām izglītības iestādēs

SPKC ir precizējuši informāciju par kontaktpersonām. Līdz ar to izglītojamie pamata un vidējās izglītības pakāpē, izglītības iestādē nodarbinātie var turpināt mācības un darbu klātienē arī gadījumos, ja mājsaimiecībā kontakts ar inficēto turpinās. (Iepriekš sūtītajā prezentācijā bija norādīts, ka tādos gadījumos jāievēro karantīna un uz izglītības iestādi doties nevar).

Tas nozīmē, ka turpmāk kontaktpersonām vairāk nav jāievēro mājas karantīna (neattiecas uz pirmsskolu), ja nav vērojamas slimības pazīmes. Skolā visiem jāveic rutīnas skrīnings pēc ieperiekš noteiktā grafika.

Bet aicinām rūpīgi seko līdzi izglītojamo un izglītības darbinieku veselības stāvoklim. Ja parādās slimības pazīmes nepieciešams veikt paštestu un doties izolācijā, lai neapdraudētu citus skolēnus un darbiniekus.

 

14.02.2022.

16. februārī sākas diagnosticējošie darbi mācību valodā 3. un 6. klašu skolēniem.

Lai secinātu, kādā līmenī ir skolēnu lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas un runāšanas prasmes, trešdien, 16.februārī, 6. klases skolēni, savukārt ceturtdien, 17.februārī, 3.klases skolēni veiks diagnosticējošo darbu mācību (latviešu/krievu/poļu) valodā.

Diagnosticējošie darbi tiek organizēti, lai pārbaudītu skolēnu pamatzināšanas un prasmes atbilstoši mācību priekšmeta standarta prasībām, beidzot 3. un 6. klasi. Pēc pārbaudes darba skolēns sadarbībā ar skolotāju līdz mācību gada beigām varēs pilnveidot/nostiprināt savas prasmes.

Diagnosticējošo darbu vērtē, iegūto rezultātu izsakot procentos. Vērtējums neietekmē ne semestra, ne gada vērtējumu. Vairāk ŠEIT.

 

14.02.2022.

Izglītības un zinātnes ministrija informē par izmaiņām saistībā par kontaktpersonu mājas karantīnu. 

Izmaiņas stājas spēkā ar 2022. gada 14. februāri. Vairāk LASI ŠEIT.      Aicinām sekot līdzi jaunākajai informācijai!

 

14.02.2022.

Atjaunotas un mazuļu ērtībām pielāgotas telpas Krimūnu pagasta pirmsskolas izglītības iestādē “Ābolītis”.

2022. gada 11. februārī Dobeles novada domes priekšsēdētājs Ivars Gorskis kopā ar vietnieku Gunti Safranoviču, Dobeles novada Izglītības pārvaldes vadītāju Aiju Didrihsoni devās uz Krimūnu pagastu, lai kopā ar Krimūnu pagasta pārvaldes vadītāju Anitu Riekstiņu apskatītu tikko paveiktos remontdarbus jaunajās pirmsskolas izglītības iestādes “Ābolītis” telpās. Kas paveikts telpu atjaunošanā un cik tas izmaksājis pašvaldībai, vairāk lasi ŠEIT.

 

10.02.2022.

Ar šo mācību gadu pašvaldībām Izglītības likumā noteikta lielāka atbildība izglītības kvalitātes nodrošināšanā un pārraudzībā

Līdz ar jauno mācību gadu 2021. gada 1. septembrī jau spēkā bija stājušies grozījumi Izglītības likumā, kas saistīti ar jauniem pienākumiem un lielāku atbildību izglītības iestāžu dibinātājiem un pašvaldībām. Dobeles novadā visas izglītības iestādes ir pašvaldības dibinātas, līdz ar to šī atbildība kā visi citi ar izglītības jomu saistītie darbi ir deleģēti Dobeles novada Izglītības pārvaldei.

Vairāk lasi ŠEIT