?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Annenieku pagasta Kaķenieku ciema kopienas centra ēkas atjaunošana

Ir atjaunots Kaķenieku kultūras un sporta centrs

Projekts: “Annenieku pagasta Kaķenieku ciema kopienas centra ēkas atjaunošana” (Nr.17-06-AL30-A019.2201-000002)

Darbības programma: ELFLA Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas attīstības stratēģiju” aktivitāte 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Mērķis: Atjaunot Annenieku pagasta Kaķenieku kultūras un sporta centra ēku, tādējādi nodrošinot kultūras, veselības, sociālo, izglītības un citu kvalitatīvai dzīvei nepieciešamo pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību, lai celtu vietas potenciālu un pievilcību Dobeles novada Annenieku pagasta iedzīvotājiem.

Projekta ietvaros Kaķenieku kultūras un sporta centram ir veikta jumta režģojuma vienkāršotā atjaunošana un jumta seguma nomaiņa, kā arī nomainīti 50 logi un 11 durvis. 

Kopējās izmaksas (ar PVN): 85 426,87 EUR, t. sk.,
Apliecinājuma kartes izstrāde 900,00 EUR;
Būvdarbi 81 864,87 EUR;
Būvuzraudzība 2 662,00 EUR.
 

ELFLA finansējums: 45 000,00 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums: 40 426,87 EUR
Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada 7. aprīlis – 2017. gada 31. decembris
Projekta vadītāja: Kristīne Ūdre
Kontaktinformācija: tālr. 63700126, 22003609, e-pasts: kristine.udre@dobele.lv