?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Apgaismojums Dobeles kultūras namā

 

Projekts: „Apgaismošanas iekārtu iegāde un uzstādīšana Dobeles kultūras namā" (Nr.13-06-LL30-L413201-000006)

Darbības programma: ELFLA Lauku attīstības programmas pasākums „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"

Mērķis: Pilnveidot Dobeles pilsētas kultūras namā esošo apgaismojumu, nodrošinot kvalitatīvus koncertdarbības un teātra mākslas apstākļus.

Projekta ietvaros Dobeles pilsētas kultūras namā tiks iegādāts un uzstādīts apgaismojums, kā rezultātā:

  • tiks sakārtota Dobeles kultūras infrastruktūra;
  • tiks atbalstīti Dobeles novada amatierkolektīvi, nodrošinot kvalitatīvus apstākļus mēģinājumu un koncertu laikā;
  • tiks nodrošināta iespēja vietējiem iedzīvotājiem plašāk ieskatīties kultūras pasākumu rīkošanā, pašdarbībā, kā arī apmeklēt kvalitatīvus pasākumus, tā pilnvērtīgāk pavadot savu brīvo laiku.

Kopējās izmaksas: LVL 11 985,20

Publiskais finansējums: LVL 8 914,61

Pašvaldības līdzfinansējums: LVL 3 070,59

Projekta īstenošanas laiks: 2013.gada 30.maijs - 2013.gada 31.decembris

Projekta vadītāja: Kristīne Ūdre

Kontaktinformācija: tālr.63700126, e-pasts: kristine.udre@dobele.lv