?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Apliecinājuma izdarīšana un citu uzdevumu pildīšana

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Dobeles novada pašvaldībā pakalpojums nav pieejams (pakalpojumu sniedz notārs)

Tai skaitā pagastos

Auru, Annenieku, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu, Naudītes, Penkules, Zebrenes, Vītiņu, Īles, Bēnes, Ukru, Lielauces, Vecauces, Tērvetes, Augstkalnes, Bukaišu pagastos pagastos un Auces pilsētā  bāriņtiesas locekļu pieņemšanas laikos

Pa pastu

Nav pieejams

Elektroniski
Nav pieejams
Nepieciešamie dokumenti
1. Uzrāda oriģinālu
1. Personu apliecinošs dokuments
2. Atkarībā no pakalpojuma pieprasījuma uzrādāmais dokuments, kuru jāapliecina
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

 Personīgi jāierodas iestādē (pie notāra)

Pakalpojuma maksa
EUR
11,38 par darījuma akta projekta sagatavošanu
EUR
7,11 par darījuma apliecināšanu
EUR
18,50 par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu
EUR
34,15 par testamenta pieņemšanu glabāšanā
EUR
4,27 par pilnvaras sagatavošanu
EUR
2,85 par pilnvaras apliecināšanu
EUR
2,85 par paraksta apliecināšanu
EUR
1,42 (par katru lappusi) par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu
EUR
1,42 (par katru lappusi) par noraksta vai izraksta sastādīšanu
EUR
0,43 (par katru lappusi) par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu
EUR
4,27 par paziņojuma izsniegšanu
EUR
4,27 par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu
EUR
7,11 par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu
EUR
4,27 par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma
EUR
48,38 par mantojuma saraksta sastādīšanu
EUR
4,27 (par katru lappusi) par cita veida dokumentu sastādīšanu
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

Pieteikuma izskatīšana - pēc vienošanās.

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
63707266, 29158140