?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Ārpusģimenes aprūpe

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads, LV - 3701

Tai skaitā pagastos

 Auru, Annenieku, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu, Naudītes, Penkules, Zebrenes Vītiņu, Īles, Bēnes, Ukru, Lielauces, Vecauces, Tērvetes, Augstkalnes, Bukaišu pagastos pagastos un Auces pilsētā bāriņtiesas locekļu pieņemšanas laikos

Pa pastu

Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads, LV - 3701

Elektroniski
Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads, LV - 3701

Pašvaldības portālā
Nepieciešamie dokumenti
1. Oriģināls
1. IesniegumsMicrosoft Office document icon Iesniegums
2. Uzrāda oriģinālu
1. Personu apliecinošs dokuments
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Jāiesniedz iesniegums, izmantojot vienu no pakalpojuma pieprasīšanas veidiem: klātienē, elektroniski vai pa pastu.

2.

Ja dokumentu iesniedz elektroniski, to sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu ar elektronisko parakstu.

Pakalpojuma maksa
EUR
Bez maksas
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

Viena mēneša laikā

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
63707266, 29158140