?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Atbalsta centrs ģimenēm

Dobeles novada Sociālā dienesta struktūrvienība

ATBALSTA CENTRS ĢIMENĒM

Atbalsta centrā ģimenēm tiek sniegti diennakts sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, atbalsts krīzes situācijā nonākušām personām, ģimenēm, psiholoģiskās un sociālās stabilitātes atgūšanai.

 Centra pakalpojumi:

       1. sociālā rehabilitācija bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām (vardarbības) - pakalpojumu nozīmē Sociālā dienesta darbinieki;

       2. sociālā rehabilitācija pilngadīgām, vardarbībā cietušām personām-pakalpojumu nozīmē Sociālā dienesta darbinieki;

       3. atbalsts krīzes situācijās nonākušām personām – patvērums, droša vide,

          atbalsts, konsultācijas, informācijas sniegšana. Krīzes situācijās nonākušas personas centrā var ierasties personīgi vai tās var nogādāt sekojošo institūciju speciālisti no sociālā dienesta, bāriņtiesas, izglītības iestādes, valsts vai pašvaldības policijas, vai speciālists, persona, kura ir pamanījusi prettiesiskas darbības vai pazīmes bērnam (nerūpēšanās, emocionāla, fiziska, seksuāla vardarbība, u.c.).

Pakalpojumi Nr. 1, 2, 3 tiek apmaksāti no valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem.  

 4.higiēnas centra pakalpojumi- dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumi trūcīgām un maznodrošinātām personām bezmaksas ar sociālā dienesta darbinieku nosūtījumu. Citām mazaizsargātām personu grupām (daudzbērnu ģimenes, seniori,  personas ar invaliditāti u.c.) maksas pakalpojums saskaņā ar Dobeles novada domes 2022.gada 12.janvāra lēmuma Nr.3/1ar grozījumiem 30.03.2022 par maksas pakalpojumiem Dobeles novada Sociālajā dienestā.

         Centra darbinieku kontakta tālruņi

Atbalsta centra ģimenēm diennakts saziņas tālruņi -  25495425; 63700150.

Vadītāja – 27842103; 63721624 (darba dienās no plkst.8.00-17.00, piektdienās no plkst.8.00-16.00).

Sociālais darbinieks – 20249485;63721622 (darba d. no plkst.8.00-17.00, piektdienās no plkst.8.00-16.00).

Higiēnas centra aprūpētājs- 27882669; 63721178 (zvanīt no plkst.9.00-17.00, brīvdienas svētd., pirmd.).