?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Auce

Auces novada pašvaldības iedibinātie apbalvojumi no 2011. gada līdz 2020. gadam

   
       

GODA DIPLOMS
Augstākais Auces novada pašvaldības apbalvojums, ko pasniedz par ieguldījumu un izciliem sasniegumiem tautsaimniecības, zinātnes, izglītības, veselības un sociālās aizsardzības, sociālo pakalpojumu, valsts pārvaldes, kultūras, sporta, valsts aizsardzības vai politiskajā jomā.

Motivētu ierosinājumu Apbalvošanas komisijai par Goda Diploma piešķiršanu ir tiesīgi iesniegt Auces novada domes deputāti un pašvaldības izpilddirektors.

Goda Diplomu pasniedz ne vairāk kā 3 apbalvošanai izvirzītajām personām Valsts svētkos 18.novembrī.

   
        

ATZINĪBAS RAKSTS
Otrais apbalvojuma veids pēc Goda Diploma. To pasniedz par profesionālu ieguldījumu konkrētā jomā novada nozīmes svinīgos pasākumos ne vairāk kā 5 apbalvošanai izvirzītajām personām.

Motivētu iesniegumu Apbalvošanas komisijai par Atzinības raksta piešķiršanu ir tiesīgi iesniegt novada domes deputāti, pašvaldības izpilddirektors, pašvaldību iestāžu un struktūrvienību vadītāji.

 

PATEICĪBAS RAKSTS
Apbalvojums, ko pasniedz par individuāliem vai kolektīviem sasniegumiem novada mēroga sacensībās, konkursos, skatēs un citos pasākumos.

Pateicības rakstu pasniedz arī citos gadījumos, ja par to ir lēmis novada domes priekšsēdētājs.

Auces novada pašvaldība no 2011. gada saskaņā ar apbalvošanas komisijas lēmumu Valsts svētkos – Latvijas Republikas proklamēšanas dienā -, izskatot iedzīvotāju iesniegumus, piešķir apbalvojumus īpašu atzinību pelnījušiem novadniekiem.