?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Auces vidusskolas fasādes siltināšana

Projekts “Auces vidusskolas fasādes siltināšana”

Projekta mērķis: Veikt Auces vidusskolas ēkas fasādes siltināšanas darbus, uzlabojot ēkas energoefektivitāti, tādejādi nākotnē samazinot siltumenerģijas patēriņu un ēkas uzturēšanas izdevumus.

Projekta īstenošanas vieta: Auces vidusskola, Jura Mātera iela 11, Auce, Dobeles novads.

Projekta termiņš: 2021. gada 1. septembris – 2022. gada 20.augusts.

Projekta aktivitātes: Projekta ietvaros tiks veikta ēkas fasādes siltināšana, bēniņu siltināšana, kā arī skolas iekšpagalma “zaļā” jumta remonts.  

Projekta finansējums: Kopējās izmaksas: 669 526,28 EUR , no tām būvdarbu izmaksas – 536970,35 EUR. Projektēšanas izmaksas  - 5620,45 EUR, autoruzraudzības izmaksas –  3596,31 EUR un būvuzraudzības izmaksas – 10 575,40 EUR.

Būvdarbu izmaksām tika ņemts aizņēmums Valsts kasē, pamatojoties uz Ministru kabineta 2021.gada 17.augusta rīkojumu Nr.582 “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”

Kontaktinformācija:

Projekta vadītāja Kristīne Ozoliņa

Tālr. 63745339

e-pasts: kristine.ozolina@dobele.lv