?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Auru pagasts

Pagasta pārvalde

Adrese: Skolas iela 8, Auru pagasts, Dobeles novads, LV – 3710
Tālr./ fakss: 637 50494
E - pasts: auri@dobele.lv

Darba laiks: 
Pirmdien      8.00 - 17.00
Otrdien         8.00 - 17.00
Trešdien       8.00 - 18.00
Ceturtdien    8.00 - 17.00
Piektdien      8.00 - 16.00
Pusdienas pārtraukums 12.00 - 13.00

Ieņemamais amats

Vārds, uzvārds

Tālrunis

Pieņemšanas laiks

Pagasta pārvaldes vadītājs

Jānis Ozoliņš

63750446; 29181271

ceturtdien 
8.00 - 12.00

Sekretāre

Kristīne Gabrāne

28308203

 

Kultūras darba organizators  Kristīne Girgensone 25488439  

 

     

 

Vispārīga informācija

Platība

110,11 km²

Iedzīvotāju skaits

2987 (pēc PMLP datiem uz 01.01.2021.)

Lielākās apdzīvotās vietas

Gardene, Ķirpēni, Auri, Liepziedi, Lielbērze, Bērzkrasti, Rūpnieki.

 

Auru pagasts robežojas ar Dobeles pilsētu, ar Krimūnu, Penkules, Naudītes, Annenieku un Dobeles pagastu un Tērvetes novadu. Pagasta Z robeža iet pa Svētes pieteku Bērzi, D robeža - pa Auci.

Teritoriju šķērso Bērzes pietekas Ālave, Sesava un Grauzdupīte (Gardene). Lielākās ūdenstilpnes ir Dziļezers, Rūju, Šveikuru un Teiku dīķi. Uz pagasta DR robežas atrodas Apguldes ezers un Mazapguldes dzirnavezers. ZR daļā - lieli mežu masīvi - Pakaisu, Skaparu, Mežansu, Lasmaņa meži.

Pagasta kopējā platība - 11109,6 ha, t. sk. lauksaimniecībā izmatojamā zeme - 5555,5 ha; mežu zeme - 3826,7 ha; zem ceļiem - 333,3 ha; zem ūdeņiem - 149,0 ha; pārējās zemes - 479,5 ha; krūmāji - 176,3 ha; purvi - 339,6 ha.