?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Bikstu un Zebrenes pagasts

Bikstu pagasta pārvalde ar Zebrenes klientu apkalpošanas punktu nodrošina pakalpojumu pieejamību Bikstu un Zebrenes pagastos.

Pagasta pārvalde 

Adrese: „Liepziedi”, Bikstu pagasts, Dobeles novads, LV – 3713
Tālrunis: 63754522; 26554323
E - pasts: biksti@dobele.lv

Darba laiks: 
Pirmdien      8.00 -12.00; 13.00-17.00
Otrdien        8.00-12.00; 13.00 -17.00
Trešdien      8.00-12.00; 13.00-18.00
Ceturtdien   8.00-12.00; 13.00-17.00
Piektdien     8.00-12.00; 13.00-16.00
Pusdienas pārtraukums 12.00-13.00

Ieņemamais amats

Vārds, uzvārds

 

Tālrunis

Pieņemšanas laiks

Pārvaldes vadītāja

Irēna Dabra

 

29111938

pirmdien    9.00 - 11.00
ceturtdien   9.00 - 11.00

Sekretāre

Natālija Ramiņa

 

63754522;
26554323

 

Komunālās saimniecības pārzinis

Pēteris Limanāns

 

20028595

 

Sociālās darbinieces

IIveta Batņa

Iveta Suhana

 

25495414

 25495429

pirmdien 8.30 - 12.00, 13.00 - 16.30
ceturtdien 8.30 -12.00

 

Sporta darba organaizatore Jana Volksone-Pronckus   26085836  
Bikstu Tautas nama vadītāja Evita Zute   26555109  
Bikstu pamatskolas direktore Dace Štamgūte   63754524  
Bibliotēkas vadītājas vietas izpildītāja  Gita Zeikmane  

63700162

otrdien      8:30-17:00
trešdien    9:00-18:00
ceturtdien 8:30-17:00

 

Vispārīga informācija

Platība

96,01 km2

Iedzīvotāju skaits

835 (pēc PMLP datiem uz 01.01.2021.)

Lielākās apdzīvotās vietas

Biksti, Bikstu stacija, Jaunā māja, Līvi, Mazbiksti, Upenieki

Bikstu pagasts atrodas Dobeles novada ZR daļā. Pagasta teritoriju šķērso Rīgas - Liepājas autoceļš un dzelzceļa līnija Glūda - Liepāja.

Pagasta D daļā atrodas lielākais ezers Dobeles novadā - Zebrus ezers (platība - 420 ha, garums - 3,6 km, platums - 1,75 km, dziļums - 3,9 m). Zebrus ezers kopā ar Svētes ezeru veido 928 ha lielu komplekso dabas liegumu. Cauri pagasta teritorijai tek Bērzes upe un Bikstupīte. Pagasta teritorijas kopējā platība ir 9603,7 ha.

Pagasta zemes iedalījums: lauksaimniecībā izmantojamā zeme - 4499,9 ha, t. sk. aramzeme - 3899,7 ha; augļu dārzi - 59,4 ha; pļavas - 183,2 ha; ganības - 357,4 ha. Meži ir 3624,3 ha; purvi -134,5 ha; krūmāji - 171,6 ha; zem ūdeņiem - 586,7 ha; pagalmi - 99,1 ha; ceļi - 301,1 ha; pārējās zemes - 186,7 ha.