?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Brīvdabas estrāde Penkulē

 

 

Projekts: “Kvalitatīvu kultūras pakalpojumu nodrošināšana Dobeles novada Penkules pagasta iedzīvotājiem” (Nr.18-06-AL30-A019.2201-000003)

Darbības programma: ELFLA Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas attīstības stratēģiju” aktivitāte 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Mērķis: Brīvdabas estrādes būvniecība, radot kvalitatīvu kultūras pakalpojumu pieejamību Dobeles novada Penkules pagasta iedzīvotājiem, nodrošinot sakoptu un kvalitatīvu telpu kultūras pasākumiem un veicinot sabiedriskās dzīves aktivitātes dažādošanu. Aktivitāšu dažādošana nodrošinās vietas potenciālu un pievilcību.

Projekta ietvaros tiks uzbūvēta jauna brīvdabas estrāde Penkules tautas nama parka teritorijā. Tādējādi tiks nodrošināta iespēja pašdarbības kolektīviem un viesmāksliniekiem uzstāties uz piemērota izmēra brīvdabas estrādes skatuves Penkules pagastā, ka arī vietējie iedzīvotāji un viesi varēs apmeklēt un baudīt kvalitatīvus brīvdabas pasākumus.

Kopējās izmaksas (ar PVN): 247 140,95 EUR, t. sk.,

Būvprojekta izstrāde 33 154,00 EUR;

Būvdarbi 205 395,95 EUR;

Būvuzraudzība 3 751,00 EUR;

Autoruzraudzība 4 840,00 EUR.

ELFLA finansējums: 45 000,00 EUR

Pašvaldības līdzfinansējums: 202 140,95 EUR

Projekta īstenošanas laiks: 2018. gada jūlijs – 2018. gada decembris

Projekta vadītāja: Kristīne Ūdre

Kontaktinformācija: tālr. 63700126, 22003609, e-pasts: kristine.udre@dobele.lv