?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Brīvības ielas rekonstrukcija II

PROJEKTS:

"Brīvības ielas rekonstrukcija Dobeles pilsētā (II kārta)" ( Nr.3DP/3.2.1.2.0/12/APIA/SM/032)

Darbības programma: Infrastruktūra un pakalpojumi 

Projekta mērķis: komfortabla un droša satiksme Dobeles pilsētā Brīvības ielas posmā no Baznīcas ielas līdz pilsētas robežai Jelgavas virzienā, nodrošinot drošu un efektīvu satiksmes infrastruktūru pilsētu šķērsojošās maģistrāles visā posma garumā.

Galvenās aktivitātes:

  1. Autoruzraudzība
  2. Būvuzraudzība
  3. Publicitātes pasākumi
  4. Ceļu daļas izbūves darbi
  5. Ūdens apgādes un kanalizācijas ārējo tīklu izbūve
  6. Vājstrāvas ārējo tīklu izbūve
  7. Luksoforu elektroapgādes un apgaismojuma izbūve
  8. Siltumapgādes ārējo tīklu izbūve 
  9. Sadzīves kanalizācijas izbūve

Kopējās izmaksas: 1 584 780,44 LVL
ERAF finansējums: 566 392,00 LVL
Valsts budžeta dotācija: 18 205,00 LVL
Pašvaldības līdzfinansējums: 1 000 183,44 LVL
Projekta īstenošanas laiks: 2012. gada septembris - 2014. gada novembris
Projekta vadītājs: Dobeles novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Taiga Gribuste
Kontaktinformācija: tālr. 63720931, mob. 29187997, e-pasts: taiga.gribuste@dobele.lv

Jaunumi

18.08.2014.

2014. gada 15. augustā tika pieņemta ekspluatācijā Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta  „Brīvības ielas rekonstrukcija Dobeles pilsētā (II kārta)" (id. Nr. 3DP/3.2.1.2.0/12/ APIA/SM/032) ietvaros rekonstruētā Brīvības iela posmā no Baznīcas ielas līdz pilsētas robežai Jelgavas virzienā.
2014. gada sezonā rekonstrukcijas darbi galvenokārt notika posmā no Baznīcas ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei, ieskaitot dzelzceļa pārbrauktuves rekonstrukciju, ko veica AS „Latvijas dzelzceļš".
Brīvības ielas rekonstrukcija tagad ir pilnībā pabeigta, rekonstruētās ielas kopgarums no Zemgaļu tilta līdz pilsētas robežai ir 2,06 km (projekta 2. kārtā rekonstruēts 1,48 km garš posms)
Paveikti ceļa daļas rekonstrukcijas darbi (brauktuve, gājēju ietve, stāvlaukums, divas pieturvietas, soli un atkritumu tvertnes, mūsdienīgi satiksmes organizācijas līdzekļi, iestādīti koki trokšņa un piesārņojuma mazināšanai), rekonstruēta vai no jauna izbūvēta ūdens apgādes un kanalizācijas sistēma, kas nodrošina iedzīvotājiem iespēju pieslēgties pilsētas tīklam. Izbūvēta sadzīves kanalizācija, rekonstruēti vājstrāvu ārējie tīkli, siltumapgāde un elektroapgāde.
Rekonstrukcijas rezultātā būtiski uzlabojusies satiksmes infrastruktūra, transporta caurplūde un satiksmes drošība, līdz ar to projekta mērķis ir sasniegts.

 

25.03.2014.

25.martā tiks atsākti rekonstrukcijas būvdarbi Brīvības ielā Eiropas savienības līdzfinansētā projektā  „Brīvības ielas rekonstrukcija Dobeles pilsētā (II kārta)" , id. Nr. 3DP/3.2.1.2.0/12/ APIA/SM/032.

Darbi galvenokārt norisināsies  posmā no Baznīcas ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei. Ņemot vērā, ka ir paredzēti satiksmes ierobežojumi, iepazīstinām ar būvuzņēmēja "STRABAG"

SIA sagatavoto plānoto darbu secību un aptuveno darba grafiku:
25.03. - 03.04. Jāņa Čakstes ielas pieslēgums Brīvības ielai, tiek izbūvētas 2 joslas; satiksme tiek organizēta pa vienu pagaidu joslu.
03.04. - 07.04. tiek izbūvēts ūdensvads un kanalizācija Jāņa Čakstes ielā; satiksme tiek organizēta pa divām pagaidu joslām.
03.04. - 09.05. Brīvības ielas posms no Amatniecības vidusskolas līdz J.Čakstes/Stacijas - Brīvības ielas krustojumam slēgts, satiksme tiek organizēta pa apvedceļu (Uzvaras - Muldavas - Stacijas ielas);

07.04. - 30.04. tiek pilnībā izbūvēts arī Jāņa Čakstes ielas pieslēgums, satiksme tiks nodrošināta pa divām kustības joslām.
12.05. - 26.05. tiek izbūvēts Brīvības ielas posms no J.Čakstes/Stacijas - Brīvības ielas krustojuma līdz dzelzceļa pārbrauktuvei, satiksme tiek organizēta ar regulētājiem.
27.05. - 09.06. tiek izbūvēts Stacijas ielas pieslēgums Brīvības ielai, slēgts Stacijas ielas posms, kur notiek būvdarbi.
10.06. - 12.06. plānots uzsākt asfaltēšanas darbus

Pilnībā pabeigt Brīvības ielas rekonstrukcijas darbus plānots šā gada jūlija vidū.

Pateicamies novada iedzīvotājiem un viesiem par saprotošu attieksmi!

 

03.10.2013.

Visu vasaru, sākot ar 5.jūniju, Brīvības ielas posmā no dzelzceļa pārbrauktuves līdz pilsētas robežai ritēja rekonstrukcijas darbi, ko veic „STRABAG" SIA. Līdz oktobra beigām plānots šo posmu pabeigt līdz divām asfalta kārtām, dilumkārta tiks uzlieta 2014. gada sezonā.
Šobrīd zem ceļa braucamās daļas ir izbūvētas vai rekonstruētas nepieciešamās komunikācijas (ūdens apgādes un kanalizācijas ārējie tīkli, lietus ūdens kanalizācija, sadzīves kanalizācija, vājstrāvu ārējie tīkli), rekonstruēts apgaismojums, iela ir atvērta transporta kustībai. Visu oktobri turpināsies gājēju ietvju izbūve, grāvju stiprināšana, uzstādīs arī satiksmes organizācijas līdzekļus.
Paralēli norisinājās darbi dzelzceļa pārbrauktuvē, ko veic A/S „Latvijas dzelzceļš", ir nomainītas sliedes pārbrauktuves tiešā tuvumā, daļēji izbūvētas strarpsliežu dzelzsbetona plātnes. Līdz oktobra beigām visi darbi šeit tiks pabeigti.
Pateicoties labi organizētajam darbam 1. posmā, būvuzņēmējs apņēmies vēl šogad daļēji rekonstruēt Brīvības ielas posmu no Baznīcas ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei, t. i., no Baznīcas ielas līdz nobrauktuvei uz Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošo vidusskolu. Iepriekš šā posma rekonstrukciju pilnībā bija paredzēts veikt 2014. gada vasarā. Tomēr jau šogad šeit tiks izbūvēts ūdensvads un lietus ūdens kanalizācija, rekonstruēta siltumtrase, ielas apgaismojums, sadzīves kanalizācija, veikti ceļa daļas darbi līdz otrajai asfalta kārtai.

15.07.2013.

2013. gada 15. maijā tika noslēgts būvdarbu līgums ar SIA „STRABAG" par Brīvības ielas rekonstrukcijas 2. kārtu. Šogad ir plānots paveikt rekonstrukciju posmā no dzelzceļa pārbrauktuves līdz pilsētas robežai. Pašlaik ar pilnu sparu rit būvdarbi Brīvības ielā posmā no Bērzes ielas līdz Spodrības ielai. Tiek veikta apakškomunikāciju izbūve - ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve, sadzīves kanalizācijas izbūve. Atsevišķos posmos jau uzsākti brauktuves šķembu pamata izbūves darbi, tiklīdz pabeigs šķembu segas apakšējo kārtu, tiks atjaunota transporta kustība virzienā no pilsētas centra. Posmā no Austrumu ielas līdz Lāčplēša ielai uzsākta gājēju un veloceliņa izbūve. Kā apbraucamie ceļi tiek izmantotas Bērzes un Lauku iela.

Sakarā ar A/S „Latvijas Dzelzceļš" darbiem, kas saistīti ar sliežu nomaiņu pārbrauktuves tuvumā, 24. jūlijā no plkst. 23.00 līdz 25. jūlija plkst. 5.00 un 25. jūlijā no plkst. 23.00 līdz 26. jūlija plkst. 5.00 tiks slēgta dzelzceļa pārbrauktuve visa veida transportlīdzekļiem, izņemot operatīvo dienestu transportlīdzekļus.

26.01.2013.

2012. gada decembrī izsludināts konkurss par Brīvības ielas rekonstrukcijas 2.kārtas būvdarbiem. Interese par konkursu ir liela , pretendentu „ģeogrāfija" plaša . Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 2013.gada 14.februāris. Februārī plānots veikt iepirkumu par būvuzraudzību un autoruzraudzību.

Būvdarbus plānots uzsākt 2013. gada pavasarī un pabeigt līdz 2014. gada rudenim. Projekta 2. kārtā tiks rekonstruēts 1,47 km garš posms, kas ietver sevī Brīvības ielas posmu no Baznīcas ielas krustojuma līdz Dobeles pilsētas robežai Jelgavas virzienā.

 

26.10.2012.

2012. gada 26. septembrī Eiropas Savienības līdzfinansētās ERAF aktivitātes "Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās" projekta aktivitātes ietvaros parakstīta vienošanās ar LR Satiksmes Ministriju par projekta "Brīvības ielas rekonstrukcijas Dobeles pilsētā 2.kārta" (Nr.3DP/3.2.1.2.0/12/APIA/SM/032) realizāciju.

Būvdarbus plānots uzsākt 2013. gada pavasarī un pabeigt līdz 2014. gada rudenim. Projekta 2. kārtā tiks rekonstruēts 1,47 km garš posms, kas ietver sevī Brīvības ielas posmu no Baznīcas ielas krustojuma līdz Dobeles pilsētas robežai Jelgavas virzienā.

Paredzēts izveidot divu joslu brauktuvi ar vienu braukšanas joslu katrā virzienā, rekonstruēt standartam neatbilstošus ietvju posmus, atjaunot autobusu pieturas, labiekārtot stāvlaukumu, rekonstruēt dzelzceļa pārbrauktuvi. Tiks izbūvēti ūdensapgādes un kanalizācijas ārējie tīkli, apgaismojums, izbūvēti luksofori, vājstrāvas ārējie tīkli un siltumapgādes ārējie tīkli.

Rekonstrukcijas rezultātā tiks paaugstināta ceļa posma un visas Brīvības ielas satiksmes caurlaidība, uzlabota satiksmes drošība, samazinātas transportlīdzekļu nolietojuma izmaksas, ieguvēji būs gan autovadītāji, gan gājēji. Projekts padarīs pievilcīgāku mūsu pilsētvidi, piesaistot pilsētas viesus un tūristus, paralēli tiks sekmēta uzņēmējdarbības attīstība.

Pašreiz tiek gatavots iepirkums veicamajiem būvdarbiem, būvuzraudzībai un autoruzraudzībai.