?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Civilstāvokļa aktu ieraksti

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Dobeles novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā, Edgara Francmaņa ielā 6, Dobelē, Dobeles novadā - pirmdienās no plkst. 9:00 - 14:00, otrdienās no plkst. 9:00 - 17:00 trešdienās no plkst. 9:00 - 17:00, ceturtdienās no plkst. 9:00 - 17:00 , piektdienās no plkst. 9:00 - 12:00.
Pusdienlaiks no 12.00 līdz 13.00.

Tai skaitā pagastos

Nav pieejams

Pa pastu

Edgara Francmaņa ielā 6, Dobelē, Dobeles novadā, LV-3701

Elektroniski
pa e-pastu: inese.strautmane@dobele.lv,
pa e-adresi: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_DEFAULT@90009115092
Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

Edgara Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Nepieciešamie dokumenti
1. Uzrādāms oriģināls
1. Personu apliecinošs dokuments
2. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentu (apliecība, izziņa), kas apliecina aktualizācijas vai atjaunošanas nepieciešamību, vai apstiprina iesniedzēja norādītās reģistra ieraksta aktualizēšanai vai atjaunošanai nepieciešamās ziņas
2. Oriģināls
1. Personas iesniegums vai LR TM Dzimtsarakstu departamenta arhīva izziņa, vai citas dzimtsarakstu nodaļas atzinums, vai tiesas spriedums, vai administratīvais akts.
2. Aktualizējamais civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokuments (apliecība vai izziņa)
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Ieinteresētā persona vai viņas pilnvarotā persona iesniedz motivētu iesniegumu civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta aktualizēšanai vai atjaunošanai.

2.

Pēc reģistra ieraksta aktualizēšanas vai atjaunošanas  tiek izdota apliecība vai izziņa.

Pakalpojuma maksa
EUR
7.00 - valsts nodeva, MK 906/2013. ''Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu"
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

Iesnieguma izskatīšana 1 (viena) mēneša laikā.

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
63722122, 26519538, 63722050