?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Civilstāvokļa maiņa

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Dobeles novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā, Edgara Francmaņa ielā 6, Dobelē, Dobeles novadā - pirmdienās no plkst. 9:00 - 14:00, otrdienās no plkst. 9:00 - 17:00 trešdienās no plkst. 9:00 - 17:00, ceturtdienās no plkst. 9:00 - 17:00 , piektdienās no plkst. 9:00 - 12:00.
Pusdienlaiks no 12.00 līdz 13.00.

Jelgavas ielā 1, Aucē, Dobeles novadā, pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot uz tālruni 26609143.

Tai skaitā pagastos

Nav pieejams

Pa pastu

Nav pieejams

Elektroniski
Nav pieejams
Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

Edgara Francmaņa ielā 6, Dobele, Dobeles novads, LV-3701.

Jelgavas ielā 1, Aucē, Dobeles novadā,  pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot uz tālruni 26609143.

Nepieciešamie dokumenti
1. Uzrādāms oriģināls
1. Personu apliecinošs dokuments
2. Izglītības dokuments vai cits dokuments, kas apliecina 3.pakāpei atbilstošu valsts valodas prasmi, ja persona vēlas pašreizējo tautības ierakstu mainīt pret tautības ierakstu ''latvietis"
3. Nepilngadīgai personai- vecāku rakstveida piekrišana, ja nepilngadīgā persona ir aizbildnībā- aizbildņa rakstveida piekrišana un bāriņtiesas lēmums par vārda vai uzvārda maiņas, vai tautības ieraksta maiņas atbilstību nepilngadīgas personas interesēm
2.
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Persona iesniedz iesniegumu, kurā norāda vārda vai uzvārda, vai vārda un uzvārda, vai tautības ieraksta maiņas iemeslu. [2]

[2]  Nodaļa no Sodu reģistra desmit darba dienu laikā pieprasa un saņem izrakstu par personas sodāmību.

2.

Lēmums par atļauju vai atteikumu personai tiek paziņots Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Ar brīdi, kad stājas spēkā lēmums par atļauju, personas vārds vai uzvārds, vārds un uzvārds, ir mainīts. Lēmums par atļauju mainīt tautības ierakstu apliecina tautības ieraksta maiņas tiesiskumu.

Pakalpojuma maksa
EUR
71,00 - valsts nodeva saskaņā ar ''Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumu"
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

Iesnieguma izskatīšana 1 (viena) mēneša laikā.

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
63722122, 26519538, 26609143, 63722050