?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Dienas aprūpes centra pakalpojums

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

 

Dobeles novada Sociālajā dienestā, E.Francmaņa ielā 6, Dobelē, Dobeles novadā - pirmdienās no plkst. 8.30- 12.00 un no plkst. 13.00 - 16.30 un trešdienās no plkst. 8.30 - 12.00 un no plkst. 13.00 - 17.30

Raiņa ielā 12, Aucē, Dobeles novads, pirmdienās no plkst. 8.30- 12.00 un no plkst. 13.00 - 16.30 un trešdienās no plkst. 8.30 - 12.00 un no plkst. 13.00 - 17.30

Zelmeņi -1,Tērvetes pagasts, Dobeles novads, pirmdienās no plkst. 8.30- 12.00 un no plkst. 13.00 - 16.30 un trešdienās no plkst. 8.30 - 12.00 un no plkst. 13.00 - 17.30

Pakalpojumu sniedz:

- Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem “Solis”, Brīvības iela 11, Dobele, Dobeles novads
- Dienas aprūpes centrs “Bēne”, Stacijas iela 8, Bēne, Dobeles novads.

 

Tai skaitā pagastos

Auru, Annenieku, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu, Naudītes, Penkules, Zebrenes, Vītiņu, Īles, Bēnes, Ukru, Lielauces, Vecauces, Augstkalnes, Bukaišu pagastos sociālo darbinieku pieņemšanas laikos

Pa pastu

E.Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles novads, LV -3701

Elektroniski
Iesnieguma veidlapa pieejama
Pašvaldības portālā
Nepieciešamie dokumenti
1. Uzrāda oriģinālu
1. Personu apliecinošu dokumentu
2.
1. Ģimenes ārsta izziņa
2. Psihiatra izziņa - par veselības stāvokli un medicīnisko kontrindikāciju neesamību saņemt pakalpojumu, ja personai ir garīga rakstura traucējumi
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Persona vai viņas likumiskais pārstāvis iesniedz pašvaldības sociālajā dienestā  iesniegumu un tam pievienotos dokumentus.

2.

Ja iesniegumu iesniedz elektroniski, tad elektronisko dokumentu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu ar elektronisko parakstu.

3.

Tiek pieņemts lēmums par pakalpojuma piešķiršanu/atteikšanu

4.

Pēc lēmuma pieņemšanas par pakalpojuma piešķiršanu, tiek slēgts līgums 

Pakalpojuma maksa
EUR
1 diena – 2,60 (bez PVN)
EUR
1 diena – 25,20 (cita pašvaldība, bez PVN)
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

Lēmums tiek pieņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas brīža

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
63781837, 63700179, 637 81195