?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Dienas centri

Dobeles pašvaldības, sociālā dienesta struktūrvienība dienas centrs “Baltā māja”

Dienas centra vadītāja- sociālā darbiniece: Dana Ļaskovska  dana.laskovska@dobele.lv

Interešu pulciņa audzinātāja: Lelde

Darba laiks:

P. 9 -17

O. 9 – 17

T. 9 - 18

C. 9 – 17

P. 9 – 16

Dienas centra uzdevums:

 • sniegt klientiem konsultācijas sociālajos jautājumos, kā arī veikt psihosociālo darbu;
 • senioriem izmantot datoru un interneta pakalpojumu
 • organizēt centra telpās seminārus, diskusijas, sadraudzības pasākums gan senioriem, gan bērniem, jauniešiem;
 • labo recepšu (kulinārijas )nodarbības;
 • radošās darbnīcas;
 • nodrošināt klientiem lietderīgu brīvā laika pavadīšanas aktivitātes (galda spēles, novuss, galda futbols u.c.)
 • pašaprūpes prasmju veicināšana.

 

Mērķu grupas: visas vecuma grupas- Dobeles novada iedzīvotājiem

Piemērota iekļūšana dienas centra telpās cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Kontakti: dienas centrs 28344076; e-pasts: aucebaltamaja@gmail.com.,

 Auce, Miera iela 16

 

Dienas centrs pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēkiem
“Stariņš”

 

Dienas centrs sniedz atbalstu un sociālo rehabilitāciju Dobeles novadā deklarētiem pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēkiem, lai uzlabotu vai atjaunotu viņu sociālās funkcionēšanas spējas un veicinātu saskarsmi citam ar citu.

Dienas centra pakalpojuma sniedzējs, atbilstoši Centra nodarbību specifikai, nodrošina sociālā darba un citu speciālistu iesaisti.

Dienas centra darbības mērķis:

 • veicināt senioru sociālo integrāciju, paplašinot sociālo kontaktu loku. Stiprināt sociālo prasmju saglabāšanu un attīstīšanu. Piedāvāt daudzpusīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Dienas centrs klientiem piedāvā:

 • sociālā darbinieka pakalpojumus;
 • radošās, izglītojošās un mākslinieciskās pašdarbības nodarbības dažādos interešu pulciņos (piemēram: rokdarbi, kulinārija, ceļotāji, kino, dziedāšana, dejošana);
 • svētbrīžus un sarunas kopā ar mācītāju;
 • nodarbības pie fizioterapeita un nūjošanas aktivitātes;
 • latviešu gadskārtas svētku un atzīmējamo dienu svinēšanu;
 • daudzpusīgu brīvā laika pavadīšanu Centra rīkotajos izbraukumos vai ekskursijās, kā arī sadraudzības pasākumos;

Dienas centra pakalpojums pirmspensijas un pesnijas vecuma cilvēkiem ir bezmaksas.

 

Dienas aprūpes centra sociālā darbiniece/vadītāja: Daiga Rapša
e-pasts: daiga.rapsa@dobele.lv
tālr.: 63700149, 26623394
adrese: Brīvības ielā 11, Dobelē