?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Dobele

Biedrība „Dobeles lauksaimnieku apvienība”

Dibināta: 2003.
Adrese: Uzvaras ielā 2, Dobele, LV-3701
Tālrunis/fakss: 63781036
e-pasts: dainarasina@inbox.lv
Kontaktpersona: Ainārs Meiers
Darbības joma: Profesionālās organizācijas

Biedrība „Pīlādzis”

Dibināta: 2001.
Adrese: Brīvības ielā 11, Dobele, LV-3701
Tālrunis: 27041560
e-pasts: arnitalatisa@inbox.lv
Kontaktpersona: Arnita Latiša
Darbības joma: Sociālie pakalpojumi
Mērķa grupa: Maznodrošinātie, trūcīgie

Biedrība „TSK Sprīdītis”

Dibināta: 1998.
Adrese: Brīvības ielā 15, Dobele, LV-3701
Tālrunis: 26413204
e-pasts: aivars.narvaiss@gmail.com
Kontaktpersona: Aivars Narvaišs
Darbības joma: Sports
Mērķa grupa: Sabiedrība kopumā

Dobeles invalīdu biedrība

Dibināta: 1997.
Adrese: Brīvības ielā 3, Dobele, LV-3701
Tālrunis: 28625795
e-pasts: dobelesinvalidi@inbox.lv 
Kontaktpersona: Gaļina Augustovska
Darbības joma: Pilsoniskās un interešu aizstāvības organizācijas
Mērķa grupa: Personas ar īpašām vajadzībām

Dobeles lietuviešu kultūras biedrība

Dibināta: 1995.
Adrese: Skolas ielā 10-31, Dobele, LV3701
Tālrunis: 25906777
e-pasts: lidija.eizengrauda@inbox.lv
Kontaktpersona: Lidija Eizengrauda
Darbības joma: Kultūra un māksla
Mērķa grupa: Mazākumtautības

Dobeles pilsētas pensionāru biedrība

Dibināta: 2000.
Adrese: Brīvības ielā 3, Dobele, LV-3701
Tālrunis: 26935559, 29664885
e-pasts: embovica@inbox.lv
Kontaktpersona: Valentīna Embovica
Darbības joma: Pilsoniskās un interešu aizstāvības organizācijas
Mērķa grupa: Pensionāri

Dobeles rajona lauku partnerība

Dibināta: 2005.
Adrese: Uzvaras ielā 2, Dobele, LV-3701
Tālrunis: 29187113
e-pasts: ineta.vintere@dobelespartneriba.lv
Kontaktpersona: Ineta Vintere
Darbības joma: Cita izglītība
Mērķa grupa: Sabiedrība kopumā

Personu ar invaliditāti un atbalstītāju biedrība "Laimiņa"

Dibināta: 1997.gadā
Adrese: Kr. Barona ielā 3, Dobele, LV3701
Tālrunis: 26009173, 29465545, 26051254
e-pasts: nvolaimina@inbox.lv
Mājas lapas adrese: https://nvolaimina.webs.com/  
Profils facebook: https://www.facebook.com/nvolaimina
Kontaktpersona: Valdes priekšsēdētāja Laila Briede, Valdes priekšsēdētājas vietniece Kristīne Briede, Valdes locekle Kitija Pleša
Darbības joma un mērķa grupa: Biedrība apvieno Dobeles novada ģimenes, kurās dzīvo personas ar funkcionāliem traucējumiem un citas personas, kuras ar savu brīvprātīgo darbu sniedz atbalstu Biedrības mērķu sasniegšanā. Biedrības mērķis ir  veicināt ģimeņu, kurās dzīvo personas ar funkcionāliem traucējumiem integrāciju sabiedrībā, sniedz atbalstu aizstāvot un iestājoties par šo personu un ģimeņu tiesībām un likumīgajām interesēm, nodrošinot konsultatīvo, aktivitāšu, humānās palīdzības, atbalsta grupu, informatīvo u.c. atbalstu.

Dobeles vācu kultūras biedrība

Dibināta: līdz 1990.
Adrese: Uzvaras ielā 53d, Dobele, LV-3701
Tālrunis: 27238211
e-pasts: gunawi@inbox.lv
Kontaktpersona: Guna Vitte
Darbības joma: Kultūra un māksla
Mērķa grupa: Mazākumtautības

Jauniešu izglītības un iniciatīvu centrs „Saspraude”

Dibināta: 2006.
Adrese: Brīvības ielā 23, Dobele, LV-3701
Tālrunis: 63725550
e-pasts: saspraude@gmail.com
Kontaktpersona: Sandra Rikuna
Darbības joma: Cita izglītība
Mērķa grupa: Bērni un jaunieši

Latvijas bērnu fonds, Dobeles nodaļa

Dibināta: 1988.
Adrese: Pumpuru ielā 9, Dobele, LV-3701
Tālrunis: 28662827
e-pasts: bitite072@inbox.lv
Kontaktpersona: Maija Zommere
Darbības joma: Profesionālās organizācijas
Mērķa grupa: Bērni

Latvijas Politiski represēto apvienības Dobeles nodaļa

Dibināta: 1991.
Adrese: Lāčplēša ielā 9, Dobele, LV-3701
Tālrunis: 29476668
Kontaktpersona: Māris Kaufmanis
Darbības joma: Pilsoniskās un interešu aizstāvības organizācijas
Mērķa grupa: Represētie, veterāni

Latvijas Sarkanā Krusta Jelgavas komitejas filiāle

Dibināta: 1993.
Adrese: Brīvības ielā 3, Dobele, LV-3701
Tālrunis: 25968380
Fakss: 63725550
e-pasts: sarmule2@inbox.lv
Kontaktpersona: Sarmīte Lucaus
Darbības joma: Sociālie pakalpojumi
Mērķa grupas: Sabiedrība kopumā

Latvijas Sarkanā Krusta jauniešu komitejas Dobeles nodaļa

Dibināta: 
Adrese: 

Tālrunis: 22312694
Fakss: 
e-pasts: eliza.sarkanaiskrusts@gmail.com
Kontaktpersona: Elīza Liena Ļaksa
Darbības joma: Sociālie pakalpojumi
Mērķa grupas: 

Biedrība „Dobeles sieviešu interešu klubs „Dziedra””

Dibināta: 2007.
Adrese: Meža pr. 6-3, Dobele, LV-3701
Tālrunis: 29425312
Fakss: 63723932
e-pasts: dziedra07@gmail.com
Kontaktpersona: Ilga Rutka
Darbības joma: Cita atpūta un sociālie klubi
Mērķa grupa: Sievietes

Biedrība „Dobeles Jauniešu dome”

Dibināta: 2007.
Adrese: Brīvības ielā 27, Dobele, LV-3701
Tālrunis: 63720282
e-pasts: inita.neimane@dobele.lv 
Kontaktpersona: Inita Neimane, Ieva Doniņa
Darbības joma: Informēšana, izglītošana un pasākumu organizēšana
Mērķa grupa: Jaunieši

Biedrība „Annenieku attīstības biedrība”

Dibināta: 1998.
Adrese: Skolas ielā 2, Kaķenieki, Annenieku pag., Dobeles novads, LV-3718
Tālrunis: 29970463
e-pasts: volanuka@inbox.lv
Kontaktpersona: Ināra Voļaņuka
Darbības joma: Pagasta iedzīvotāju darba un sadzīves apstākļu uzlabošana, pensionāru, invalīdu un viņu ģimeņu atbalstīšana
Mērķa grupa: Annenieku pagasta iedzīvotāji

Lauku sieviešu klubs „Dīva”

Dibināta: 1997.
Adrese: Bērzes pamatskola, Bērzes pagasts, Dobeles novads, LV - 3732
Tālrunis: 29229168
e-pasts: ilzezilberte@inbox.lv
Kontaktpersona: Ilze Zilberte
Darbības joma: Bērzes pagasta sabiedriskās dzīves aktivizēšana. Kultūras, izglītojošu un atpūtas pasākumu organizēšana
Mērķa grupa: Bērzes pagasta iedzīvotāji

Bikstu sieviešu biedrība „Senēcija”

Dibināta: 2003.
Adrese: „Liepziedi”, Bikstu pagasts, Dobeles novads, LV - 3713
Tālrunis: 26363216
e-pasts:  ziina54@inbox.lv
Kontaktpersona: Zinaīda Zvirbule
Darbības joma: Lauku iedzīvotāju aktivitātes veicināšana, sieviešu izglītošana, jaunu iemaņu apgūšana
Mērķa grupa: Bikstu pagasta iedzīvotāji

Bikstu pensionāru biedrība 

Dibināta: 2001.
Adrese: „Liepziedi”, Bikstu pagasts, Dobeles novads, LV - 3713
Tālrunis: 29448557
e-pasts: bikstupensionari@inbox.lv
Kontaktpersona: Ingrīda Krama
Darbības joma: Labdarība, veselības veicināšana, sociālās labklājības celšana
Mērķa grupa: Pensionāri, invalīdi, pirmspensijas vecuma iedzīvotāji un pensionāri vecāki par 90 gadiem

Bikstu biedrība „Andersons”

Dibināta: 2007.
Adrese: „Mūrnieki”, Bikstu pagasts, Dobeles novads, LV - 3713
Tālrunis: 29112451
Kontaktpersona: Aigars Balodis
Darbības joma: Tūrisma pakalpojumu attīstība
Mērķa grupa: Vietējās apkārtnes iedzīvotāji

Biedrība „Rozīnīte”

Dibināta: 2007.
Adrese: „Avoti” – 4, Aizstrautnieki, Dobeles pagasts, Dobeles novads, LV - 3701
Tālrunis: 26336194 
e-pasts: dace.skornika@gmail.com
Kontaktpersona: Dace Škorņika
Darbības joma: Sekmēt sabiedrības iniciatīvu un līdzdalību sabiedrības procesos, izglītot un informēt iedzīvotājus par lauku attīstības jautājumiem, piesaistot finansu, materiālos un intelektuālos resursus.
Mērķa grupa: Lauku iedzīvotāji.

Sieviešu klubs „Liepas”

Dibināta: 2001., pārreģistrēta kā biedrība 2005.
Adrese: „Ielejas”, p/n Penkule, Dobeles novads, LV - 3725
Tālrunis: 63745450
Fakss: 63745445
e-pasts: liepaspenkule@inbox.lv
Kontaktpersona: Indra Ikvilde mob.: 29258645
Darbības joma: Dzīves kvalitātes paaugstināšana un mūžizglītības veicināšana Penkules pagastā
Mērķa grupa: Zemnieces, uzņēmējas, mājsaimnieces, skolotājas, pensionāres

Mednieku klubs „Penkule”

Dibināta: 1996.
Adrese: „Turaidas”, Penkules pagasts, Dobeles novads, LV - 3725
Tālrunis: 29241203
e-pasts: mk.penkule@inbox.lv
Kontaktpersona: Ziedonis Bergs
Darbības joma: Medību apsaimniekošanas organizēšana
Mērķa grupa: Mednieki

Dobeles kultūras biedrība

Dibināta: 2010.
Adrese: Baznīcas ielā 6, Dobele, LV - 3701
Tālrunis: 26335446
e-pasts: kulturasbiedriba@inbox.lv
Kontaktpersona: Vita Gavare
Darbības joma: Kultūras dzīve Dobelē
Mērķa grupa: Dobeles novada iedzīvotāji, viesi, bijušie iedzīvotāji

Selekcionāra Pētera Upīša biedrība

Dibināta: 2011.
Adrese: Graudu ielā 1, Dobele, LV - 3701
Tālrunis: 26408655
e-pasts: upisa.muzejs@llu.lv
Kontaktpersona: Inese Šinta
Darbības joma: augļkopība, tūrisms
Mērķa grupa: Dobeles novada iedzīvotāji

Biedrība "Vīnkalni"

Dibināta: 2009.
Adrese: "Ziedugravas" 5 - 19, Naudītes pag., Dobeles novads, LV - 3724
Tālrunis: 63729109
e-pasts: naudiite@inbox.lv
Kontaktpersona: I. Jākabsone
Darbības joma: Dažāda
Mērķa grupa: Bezdarbnieki, pirmspensijas sievietes

Dobeles vēstures biedrība

Dibināta: 2007.
Adrese: Brīvības ielā 7, Dobele, LV - 3701
Tālrunis: 29436379
e-pasts: golubeva.baiba@gmail.com
Kontaktpersona: Baiba Golubeva
Darbības joma: Vēsture
Mērķa grupa: Dobeles novada iedzīvotāji

Biedrība „Šaušanas sporta klubs Dobele”

Dibināta: 2008.
Adrese: E.Francmaņa iela 5,Dobele, LV - 3701
Tālrunis: 63723152 ; 29153355
e-pasts: vilnis67@inbox.lv
Kontaktpersona: Vilnis Celmiņš
Darbības joma: izglītība un sports

Biedrība "Ar Dieveri dancot gāju"

Dibināta: 2010.
Adrese: Robežu iela 16, Dobele, Dobeles nov., LV-3701
Tālrunis: 26139163
e-pasts: kalnina.evija@gmail.com
http://dkdieveris.blogspot.com
Kontaktpersona: Evija Kalniņa
Darbības joma: kultūras, izglītības, vides un sociālā sfēra
Mērķa grupa: novada iedzīvotāji

Dobeles Diabēta biedrība

Dibināta: 1994.
Adrese: Brīvības iela 3, Dobele, Dobeles nov., LV-3701
Tālrunis: 26015436, 63722857
e-pasts: dobelediabets@inbox.lv
Kontaktpersona: Valentīna Baumane

Biedrība "Četrkājainie draugi"

Dibināta: 2013.
Juridiskā adrese: Meža prospekts 4 dz.64, Dobele, LV-3701
Tālrunis: 26303028 ; 29679464
e-pasts:  cetrkajainie.draugi@inbox.lv 
Kontaktpersona: Pārsla Straume; Inese Āboliņa
Darbības joma: dzīvnieku aizsardzība, bezsaimnieka kaķu ķeršana un nogādāšana sterilizācijas nodrošināšanai un palīdzēt pamestiem un vardarbībā cietušiem dzīvniekiem

Zebrenes sieviešu biedrība "Dīva"

Dibināta: 2007.
Juridiskā adrese: "Palejas", Zebrenes pag., Dobeles nov., LV-3731
Tālrunis: 26767172
e-pasts:  evitazute@inbox.lv
Kontaktpersona: Evita Zute
Darbības joma: Celt lauku sievietes pašapziņu, koordinēt sieviešu radošo spēju izkopšanu un jauno zināšanu ieguvi, sekmēt bērnu tiesību ievērošanu un ģimenes kā sabiedrības pamatšūnas stabilitātes veicināšanu.

Biedrība "Četri laimes pakavi"

Dibināta: 2013.
Adrese: Dobeles novads, Dobeles pagasts, "Jaunļobas", LV-3701
Tālrunis: 26544007
e-pasts: lakija7@inbox.lv 
Kontaktpersona: Anita Gabranova
Darbības joma: Aktīvā atpūta un sports

Latvijas Mazturīgo atbalsta biedrība”Dace”, Dobeles nodaļa

Dibināta: 1997.
Adrese: ”Ķirpēni”, Auru pagasts, Dobeles novads, LV-3701
Tālrunis: 29448087
e-pasts: lma-dace@latnet.lv
www.lma-dace.lv
Kontaktpersona: Dace Deizija Rode
Darbības joma: Labdarība, sociālie pakalpojumi, sociālās labklājības celšana, dzīves kvalitātes paaugstināšana, informēšana, izglītošana un pasākumu organizēšana
Mērķa grupa: Maznodrošinātie, trūcīgie, lauku iedzīvotāji, pensionāri, invalīdi, pirmspensijas vecuma iedzīvotāji un pensionāri vecāki par 90 gadiem, kā arī sniedz palīdzību ukrainas bēgļiem.