?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Dobele

Dobeles novada pašvaldības apbalvojumi pasniegti

2020. gadā

GODA ZĪME

 • KRISTAPAM AMSILAM par ilggadēju nozīmīgu sabiedrisko aktivitāti un profesionālo ieguldījumu novada attīstībā, sekmējot Dobeles vārda atpazīstamību Latvijā un pasaulē
 • PĒTERIM BLŪMAM par izcilu profesionālo meistarību un sevišķi nozīmīgu ilggadēju ieguldījumu Dobeles kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā
 • AIJAI PRINCEI-GALZONEI par novadam nozīmīgu profesionālo meistarību un sabiedrisko aktivitāti, kas sekmējusi Dobeles vārda atpazīstamību

ATZINĪBAS RAKSTS

 • VIVITAI DOLOTOVAI par profesionālu, mērķtiecīgu un radošu skolvadības darbu Dobeles novadā
 • SKAIDRĪTEI URŽEVICAI par ilggadēju teicamu profesionālo darbību vispārējā izglītībā Dobeles novadā
 • DALIJAI SEGLIŅAI par daudzpusīgu zinātnisko darbību un profesionālo ieguldījumu augļaugu produktu izstrādē un ieviešanā

 

2019. gadā

GODA ZĪME

 • MARUTAI VAĻKO par mūža ieguldījumu izglītības nozares attīstībā Dobeles novadā
 • AGRIM ŠILIŅAM par izcilu ilggadēju profesionālo meistarību, kas sekmējusi Dobeles novada atpazīstamību Latvijā un ārzemēs

ATZINĪBAS RAKSTS

 • REŅAI LĀCEI par teicamu profesionālo darbību vispārējā izglītībā Dobeles novadā
 • AIVIM VĀCERAM par nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības patriotisma stiprināšanā un ilggadēju atbalstu Dobeles novada publisko pasākumu nodrošināšanā
 • SARMĪTEI BUMBIEREI par ilggadēju apzinīgu un godprātīgu darbu iedzīvotāju veselības aprūpē Dobeles novadā
 • DACEI MELBĀRDEI par profesionālu un radošu skolvadības darbu Dobeles novadā

 

2018. gadā

GODA ZĪME

 • INESEI ZANDEREI par izcilu radošo un sabiedrisko aktivitāti un ieguldījumu Dobeles vārda popularizēšanā
 • VIVEKAI BRITZENAI (WIVECA BRITZEN) par izcilu ilggadēju sabiedrisko aktivitāti un ieguldījumu Latvijas un Dobeles tēla starptautiskās atpazīstamības veicināšanā
 • GITAI HEISTEREI par izcilu profesionalitāti un radošumu izglītības darbā Dobeles novadā

ATZINĪBAS RAKSTS

 • VIJAI PODNIECEI par mūža ieguldījumu iedzīvotāju veselības aprūpē Dobeles novadā
 • LAILAI BRIEDEI par ilggadēju un nesavtīgu ieguldījumu bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām attīstībā un interešu aizstāvībā
 • VALDIM TENSONAM par teicamu profesionālo darbību mūzikas mākslā un izglītībā Dobeles novadā

 

2017. gadā

GODA ZĪME

 • AUSMAI KAMENDEREI par mūža devumu sporta attīstībā Dobeles novadā

ATZINĪBAS RAKSTS

 • INETAI LEGZDIŅAI par izcilu profesionalitāti un radošumu jauniešu apmācībā
 • VIKTORAM KAČNOVAM par nozīmīgu ieguldījumu saimnieciskajā darbībā, uzturot ceļu nozari Dobeles novadā

 

2016. gadā

GODA ZĪME

 • VITAUTAM PAŠKAUSKAM par izcilu ilgtspējīgu ieguldījumu Dobeles pilsētas un novada ekonomiskajā attīstībā un starptautiskās atpazīstamības veicināšanā
 • IVARAM ZARIŅAM par nozīmīgu ieguldījumu handbola attīstībā, sekmējot Dobeles vārda atpazīstamību
 • VILNIM CELMIŅAM par nozīmīgu ieguldījumu šaušanas sporta attīstībā, sekmējot Dobeles vārda atpazīstamību

ATZINĪBAS RAKSTS

 • SARMĪTEI STRAUTIŅAI par svarīgu devumu dārzkopības zinātnē un Dobeles ceriņu kolekcijas uzturēšanā un paplašināšanā
 • BRIGITAI TIVČAI par nozīmīgu profesionālu un radošu ieguldījumu mūžizglītības attīstībā Dobeles novadā
 • KARĪNAI ZANDERSONEI par teicamu profesionālo darbību mūzikas mākslā un izglītībā Dobeles novadā
 • ALBĪNEI KOKOREVIČAI par ilggadēju mērķtiecīgu darbu Krimūnu pagasta vides veidošanā un popularizēšanā
 • NORMUNDAM SMILTNIEKAM par nozīmīgu devumu Penkules pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā

 

2015. gadā

GODA ZĪME

 • SILVIJAI ŠĶUPELEI par izcilu mūža devumu izglītības darbā
 • VIZMAI ZANDERSONEI par svarīgu ieguldījumu kora dziedāšanas attīstībā un popularizēšanā
 • RAIMONDAM BULMERAM par izcilu profesionalitāti un radošumu mūzikas mākslā un izglītībā

ATZINĪBAS RAKSTS

 • ATIM DREIMANIM par teicamu profesionālo darbību un ieguldījumu novada saimnieciskajā attīstībā
 • GAIDAI REINŠMITEI par teicamu ieguldījumu izglītības nozares attīstībā
 • ASTRĪDAM FREIMANIM par svarīgu devumu ģeoloģijas zinātnē un sabiedriskajā dzīvē
 • HARIJAM FRIDEMANIM par nozīmīgu pilsonisko aktivitāti Latvijas vēstures saglabāšanā

 

2014. gadā

GODA ZĪME

 • IMANTAM VĒJIŅAM par mūža ieguldījumu Dobeles pilsētas attīstībā

ATZINĪBAS RAKSTS

 • AS DOBELES DZIRNAVNIEKS
 • SIA TENAX
 • SIA BALTIC CANDLES LTD

par nozīmīgu un plaši atpazīstamu sabiedrisko aktivitāti, atbalstu un ieguldījumu kultūras un sporta attīstībā Dobeles novadā

 • LAIMONAM EZERGAILIM par nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības patriotisma stiprināšanā un brīvības cīnītāju piemiņas saglabāšanā
 • INĀRAI TUMAŠČIKAI par izciliem nopelniem profesionālās izglītības attīstībā

 

2013. gadā

GODA ZĪME

 • EDĪTEI KAUFMANEI par izcilu devumu augļkopības nozares attīstībā un Dobeles tēla veidošanā

ATZINĪBAS RAKSTS

 • ZEBRENES SIEVIEŠU BIEDRĪBAI „DĪVA” par nozīmīgu sabiedrisko darbību Dobeles novadā
 • MALDAI ŠINTAI par nozīmīgu sabiedrisko darbību Latvijas Trešās atmodas laikā un ieguldījumu vēstures saglabāšanā
 • MIRDZAI SILIŅAI par mūža ieguldījumu iedzīvotāju veselības aprūpē
 • AIVAI RITUMAI par augstu profesionalitāti izglītības darbā

 

2012. gadā

GODA ZĪME

 • ANDRIM GRŪTUPAM par nozīmīgu investīciju ieguldījumu Dobeles kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā
 • MĀRAI ROZENTĀLEI par mūža ieguldījumu mūzikas mākslas popularizēšanā un attīstībā Dobeles novadā
 • ĢERTRŪDEI ZABAŠTAI par izciliem nopelniem izglītības attīstībā

ATZINĪBAS RAKSTS

 • INESEI ŠINTAI par svarīgu devumu dārzkopības nozares attīstībā un Dobeles tēla veidošanā
 • SARMĪTEI LUCAUS par nozīmīgu ieguldījumu sabiedriskajā darbībā Dobeles novadā
 • BIRUTAI LAIJEREI par nozīmīgu ieguldījumu Dobeles novada kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā un saglabāšanā

 

2011. gadā

GODA ZĪME

 • GUNĀRAM ULMANIM par nozīmīgu ieguldījumu Kārļa Ulmaņa piemiņas muzeja „Pikšas” izveidošanā, patriotisma, dzimtas vienotības un garīgo vērtību stiprināšanā

ATZINĪBAS RAKSTS

 • AIJAI JAKOVĻEVAI par izcilu profesionālo meistarību un Dobeles novada skolēnu augstiem sasniegumiem informātikas zinībās valsts un starptautiskā mērogā
 • LĪGAI ŠUMAKOVAI par nozīmīgu ieguldījumu saimnieciskajā darbībā, kopjot un veidojot harmonisku apkārtējo vidi Dobeles novadā