?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Dobeles Jaunatnes inicatīvu un veselības centrs

Brīvības iela 23, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
tālr.: 637 25550; 637 20282; 637 22362
e-pasts: djivc@dobele.lv ; djivc.dobele@gmail.com
mājas lapa: www.djivc.lv
www.facebook.com/djivc  Instagram: @dobeles_jivc
centra direktore: Līga Liepiņa, 637 81055, 25495675, e-pasts: liga.liepina@dobele.lv
centra direktores vietniece un jaunatnes lietu speciāliste Inita Neimane: 63720282, 20221685, e-pasts:inita.neimane@dobele.lv  

Centra biroja un atbalsta personāla darba laiks ir katru darba dienu  no plkst. 9.00 - 17.30

Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrs ir Dobeles novada pašvaldības dibināta interešu izglītības iestāde, kas īsteno personas individuālajām izglītības vajadzībām un vēlmēm atbilstošas interešu izglītības programmas, neformālās izglītības programmas un profesionālās pilnveides programmas, kā arī veic interešu izglītības organizatoriski metodisko un informatīvo darbību.

Papildus iestāde īsteno izglītības atbalsta funkcijas, nodrošinot metodisko, zinātnisko, informatīvo un citāda veida intelektuālo atbalstu izglītojamajiem, pedagogiem, izglītojamo vecākiem un izglītības iestādēm.

Centra mērķauditorija ir bērni un jaunieši vecumā no 3 līdz 25 gadiem. Visas konsultācijas, nodarbības, grupas bērniem un jauniešiem no Dobeles novada līdz 25 gadiem ir bezmaksas.

Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra nolikums 
Centra darbinieki

Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrs (DJIVC) piedāvā:

Izglītojošas, interaktīvas nodarbības:

 • Pirmsskolas vecuma bērniem (5-6gadīgiem);
 • Sākumskolas vecuma bērniem;
 • Pamatskolas vecuma bērniem un jauniešiem;
 • Bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām;
 • Vidusskolas vecuma jauniešiem;
 • Izglītojošas lekcijas, nodarbības vecākiem, pedagogiem u.c. interesentiem.

Konsultācijas pie speciālistiem:

 • Individuālas konsultācijas pie psihologa, psihoterapeita
 • individuālas konsultācijas pie veselības veicināšanas konsultanta, jaunatnes lietu speciālista
 • individuālas konsultācijas pie karjeras konsultanta
 • individuālas konsultācijas pie logopēda
 • Intervences programma “STOP 4-7” bērniem ar uzvedības problēmām  

Izglītojošas atbalsta grupas pieaugušajiem:

 • Izglītojoša atbalsta grupa vecākiem "Bērnu emocionālā audzināšana"
 • Izglītojoša atbalsta grupa vecākiem "Ceļvedis, audzinot pusaudzi

Izglītojošas, atbalsta un interešu grupas bērniem un jauniešiem:

 • Zēnu/ meiteņu grupa
 • Iniciatīvu grupas jauniešiem
 • Teātra sports
 • Ārstnieciskā vingrošana

 Jauniešiem:

Dobeles Jauniešu māja

 • Jauniešu māja ir vieta, kur pavadīt brīvo laiku pēc skolas vai gaidot autobusu, spēlēt dažādas galda spēles, satikties ar draugiem, iesaistīties aktivitātēs un satikt citus jauniešus. Jauniešu mājā ir virtuve un iespēja pagatavot tēju, ir Klusuma telpa – vieta, kur pavadīt laiku vienatnē un pārdomās vai kopā ar kādu netraucēti parunāties un iedzert tēju. Jaunatnes darbinieki katru mēnesi piedāvā pasākumus: radošās darbnīcas, filmu pēcpusdienas, galda spēļu turnīrus, u.c.. Aktualitātes un izmaiņas: Instagram: @dobeles_jauniesudome, fb: www.facebook.com/DobelesJD

Kontakinformācija:
Jaunatnes darbinieki Ieva Doniņa un Valters Pēteris Medenis 637 20282
Jaunatnes lietu speciāliste Inita Neimane 20221685
Darba laiks: darba dienās no plkst. 13:00 – 19:00; pasākumu laikā un pēc vienošanās.
Adrese: Brīvības ielā 27 (2. stāvs), Dobele.
Aktualitātes un izmaiņas Instagram: @dobeles_jauniesudome, fb: www.facebook.com/DobelesJD

Auces jauniešu māja “Pilnīgs kosmoss”

 • Auces Jauniešu Māja “Pilnīgs kosmoss” ir droša un radoša telpa, kur satikties un dalīties piedzīvojumos. Tā saista kopā svešiniekus, tiem kļūstot par draugiem. Tās mērķis ir iedvesmot jauniešus, jo viņi spēj ietekmēt līdzcilvēkus un pasauli, lai dzīvotu aizraujoši. Dot jauniešiem brīvību, mieru un mērķtiecību, īstenojot savus sapņus. Rīkot jēgpilnus pasākumus jauniešiem – filmu un spēļu vakari, ekspedīcijas, pieredzes apmaiņas, talkas, nometnes, meistarklases, semināri, orientēšanās, ballītes, jaukas sadraudzības, debates, improvizācijas teātrus u.c.

Kontakinformācija:
Jaunatnes darbiniece Vija Kurpniece 26472306
Jaunatnes darbiniece Estere Ozoliņa 27886576
Darba laiks: darba dienās no plkst. 16:00 – 20:00; pasākumu laikā un pēc vienošanās.
Adrese: Raiņa ielā 12 (2. stāvs), Auce, Dobeles novads.
Aktualitātes un izmaiņas: Fb: www.facebook.com/jm.pilnigskosmoss ,  Instagram: @jm_pilnigskosmoss

 Nāc, Tu esi gaidīts!