?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Dobeles novada bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana un aktīvās atpūtas veicināšana

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Projekts: "Dobeles novada bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana un aktīvās atpūtas veicināšana" (Nr. 19-06-AL30-A019.2201-000005).

Darbības programma: ELFLA Latvijas Lauku attīstības programma 2014. - 2020. gadam apakšpasākums: 19.2. "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitāte 19.2.2. "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas".

Projekta mērķis: Uzlabot publiski pieejamu sporta un atpūtas infrastruktūru bērniem un jauniešiem 8 Dobeles novada pagastos, veicinot saturīgu brīvā laika pavadīšanu un iesaistīšanos sporta aktivitātēs savā dzīves teritorijā.

Projekta rezultātā: 8 Dobeles novada pagastos uzlabota sporta un aktīvās atpūtas publiskā infrastruktūra:

  1. iegādāti un uzstādīti 6 āra trenažieri un 1 vingrošanas iekārta Penkules pagastā;
  2. izveidots un aprīkots volejbola laukums Bērzes pagasta Šķibes ciemā;
  3. atjaunoti soli parkā pie estrādes Annenieku pagasta Kaķenieku ciemā;
  4. Dobeles pagasta Lejasstrazdu ciemā iegādāti un uzstādīti 3 āra trenažieri, Aizstrautnieku ciemā – izveidota gaisa taka un uzstādītas šūpoles;
  5. Krimūnu pagasta Krimūnu ciemā uzstādīti 3 āra trenažieri un šķēršļu taka-atpūtas tīkls;
  6. Bikstu pagasta Bikstu ciemā uzstādīti 3 āra trenažieri;
  7. Jaunbērzes pagasta Jaunbērzes ciemā uzstādīta rotaļu iekārta-šķēršļu taka;
  8. Auru pagasta Gardenes ciemā uzstādīti jauni basketbola grozi.

 

Projekta kopējās izmaksas (ar PVN): 48 575,95 EUR, t.sk., ELFLA finansējums: 43 718,35 EUR, pašvaldības līdzfinansējums: 4 857,60 EUR.

Projekta īstenošanas laiks: 2020. gada janvāris - 2020. gada septembris

Projekta vadītāja: Zane Peļņa

Kontaktinformācija: 63700138, 25430301, zane.pelna@dobele.lv