?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Dobeles novada pašvaldības iestāde Dobeles novada Sociālais dienests

Pamatojoties uz Administratīvi teritoriālo reformu un 25.11.2021. Dobeles novada domes lēmumu, ir veikta Auces novada Sociālā dienesta, Dobeles novada Sociālā dienesta un Tērvetes novada sociālā dienesta reorganizācija, apvienojot minētās iestādes un uz reorganizējamo iestāžu bāzes izveidojot Dobeles novada pašvaldības iestādi Dobeles novada Sociālais dienests.

Adrese: E.Francmaņa ielā 6, Dobele, LV-3701
e-pasts: soc.dienests@dobele.lv 

 

Vārds, uzvārds, e-pasts Amats Tālrunis Pieņemšanas diena, laiks
Baiba Lucaua-Makalistere
baiba.lucaua@dobele.lv
Vadītāja 63781836
29141569
pirmdiena  13.00-16.30
trešdiena 8.30-12.00 (pēc pieraksta)
Ilna Audere
ilna.audere@dobele.lv
Vadītājas vietniece 63700145
25631574
pirmdiena 8.30-12.00 
trešdiena 13.00-17.30 (pēc pieraksta)
Lija Bojāre
lija.bojare@dobele.lv
Administratīvās nodaļas vadītāja 63700179
25635817
 

Diennakts krīzes centra tālrunis: 63700150, 25495425

No 2022. gada 1. februāra, sagatavojot rēķinus vai veicot maksājumus, jāizmanto jaunie rekvizīti:

Dobeles novada pašvaldība
NMK Nr.90009115092
Iestāde: Dobeles novada Sociālais dienests:
Reģ.Nr.40900038646
E. Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles novads, LV – 3701

Norēķinu konti:
AS “SEB Banka” LV94UNLA0050014267180
SWIFT (BIC) kods: UNLALV2X
AS “Swedbank” LV28HABA0001402050427
SWIFT (BIC) kods: HABALV22

Dobeles novada Sociālā dienesta kontakttālruņi un apmeklētāju pieņemšanas laiki

Dobeles novada Sociālā dienesta nolikums

Maksas pakalpojumi