?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Domes sēdes

24.11.2022. plkst. 14.00 kārtējā domes sēde. 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dobeles novada pašvaldības Domes sēžu sekretāre Santa Eberte, 63725384.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Saskaņā ar Dobeles novada pašvaldības nolikumu kārtējā domes sēde notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī pēdējā ceturtdienā.
Domes sēdes ir atklātas, izņemot likumā noteiktajos gadījumos.

Ņemot vērā normatīvajos aktos noteiktos ar Covid-19 izplatību saistītos ierobežojumus, skatītāju klātbūtni Dobeles novada domes sēdēs nodrošināt nav iespējams, tomēr ikvienam ir iespēja pieslēgties Zoom platformai, lai attālināti vērotu sēdes tiešraidi.
Saskaņā ar likumu tiek veikts ikvienas domes sēdes audioieraksts, kas ne vēlāk kā triju darba dienu laikā pēc  domes sēdes tiek publicēts pašvaldības mājaslapā https://www.dobele.lv/lv/content/domes-sedes 
Tāpat mājaslapā https://www.dobele.lv/lv/content/domes-lemumi ir pieejami arī domes sēžu protokoli un lēmumi (attiecīgi ievērojot datu aizsardzības noteikumus), ko saskaņā ar likumu publicē ne vēlāk kā trešajā darbdienā pēc to parakstīšanas dienas.

------------------------------------------------------------------------------

Domes sēžu audio ieraksti

2022. gads

Domes sēdes audio ieraksts 24.11.2022
Domes sēdes audio ieraksts 27.10.2022
Domes ārkārtas sēdes audio ieraksts 13.10.2022
Domes sēdes audio ieraksts 29.09.2022
Domes ārkārtas sēdes audio ieraksts 21.09.2022
Domes ārkārtas sēdes audio ieraksts 02.09.2022
Domes sēdes audio ieraksts 25.08.2022
Domes sēdes audio ieraksts 28.07.2022
Domes ārkārtas sēdes audio ieraksts 21.07.2022
Domes sēdes audio ieraksts 30.06.2022
Domes ārkārtas sēdes audio ieraksts 31.05.2022
Domes sēdes audio ieraksts 26.05.2022
Domes ārkārtas sēdes audio ieraksts 13.05.2022
Domes sēdes audio ieraksts 28.04.2022
Domes ārkārtas sēdes audio ieraksts 13.04.2022
Domes sēdes audio ieraksts 30.03.2022
Domes ārkārtas sēdes audio ieraksts 09.03.2022
Domes sēdes audio ieraksts 25.02.2022
Domes sēdes audio ieraksts 27.01.2022
Domes ārkārtas sēdes audio ieraksts 12.01.2022

 


2021. gads

Domes sēdes audio ieraksts 29.12.2021
Domes ārkārtas sēdes audio ieraksts 09.12.2021
Domes sēdes audio ieraksts 03.12.2021
Domes sēdes audio ieraksts 25.11.2021
Domes ārkārtas sēdes audio ieraksts 17.11.2021
Domes ārkārtas sēdes audio ieraksts 15.11.2021
Domes sēdes audio ieraksts 28.10.2021
Domes ārkārtas sēdes audio ieraksts 18.10.2021
Domes ārkārtas sēdes audio ieraksts 15.10.2021
Domes ārkārtas sēdes audio ieraksts 04.10.2021
Domes sēdes audio ieraksts 28.10.2021
Domes ārkārtas sēdes audio ieraksts 08.09.2021
Domes ārkārtas sēdes audio ieraksts 31.08.2021
Domes sēdes audio ieraksts 26.08.2021
Domes sēdes audio ieraksts 29.07.2021
Domes ārkārtas sēdes audio ieraksts 22.07.2021
Domes ārkārtas sēdes audio ieraksts 19.07.2021
Domes ārkārtas sēdes audio ieraksts 15.07.2021
Domes sēdes audio ieraksts 01.07.2021
Domes sēdes audio ieraksts 30.06.2021
Domes sēdes audio ieraksts 27.05.2021
Domes ārkārtas sēdes audio ieraksts 07.05.2021
Domes sēdes audio ieraksts 29.04.2021
Domes ārkārtas sēdes audio ieraksts 07.04.2021
Domes sēdes audio ieraksts 25.03.2021
Domes sēdes audio ieraksts 25.02.2021
Domes sēdes audio ieraksts 28.01.2021


 

Domes sēžu audio ierakstu arhīvs

2020. gads

Domes ārkārtas sēdes audio ieraksts 09.01.2020
Domes sēdes audio ieraksts 30.01.2020
Domes sēdes audio ieraksts 27.02.2020
Domes sēdes audio ieraksts 26.03.2020
Domes ārkārtas sēdes audio ieraksts 03.04.2020
Domes sēdes audio ieraksts 30.04.2020
Domes ārkārtas sēdes audio ieraksts 15.05.2020
Domes sēdes audio ieraksts 28.05.2020
Domes sēdes audio ieraksts 25.06.2020
Domes sēdes audio ieraksts 30.07.2020
Domes sēdes audio ieraksts 27.08.2020
Domes sēdes audio ieraksts 24.09.2020
Domes sēdes audio ieraksts 29.10.2020
Domes ārkārtas sēdes audio ieraksts 12.11.2020
Domes ārkārtas sēdes audio ieraksts 19.11.2020
Domes sēdes audio ieraksts 26.11.2020
Domes sēdes audio ieraksts 29.12.2020

2019. gads

Domes sēdes audio ieraksts 31.01.2019
Domes sēdes audio ieraksts 28.02.2019
Domes ārkārtas sēdes audio ieraksts 13.03.2019
Domes sēdes audio ieraksts 28.03.2019
Domes sēdes audio ieraksts 25.04.2019
Domes sēdes audio ieraksts 30.05.2019
Domes sēdes audio ieraksts 27.06.2019
Domes sēdes audio ieraksts 25.07.2019
Domes sēdes audio ieraksts 29.08.2019
Domes sēdes audio ieraksts 26.09.2019
Domes sēdes audio ieraksts 31.10.2019
Domes sēdes audio ieraksts 28.11.2019
Domes ārkārtas sēdes audio ieraksts 18.12.2019
Domes sēdes audio ieraksts 27.12.2019

2018. gads

Domes sēdes audio ieraksts 25.01.2018
Domes sēdes audio ieraksts 22.02.2018
Domes sēdes audio ieraksts 29.03.2018
Domes sēdes audio ieraksts 26.04.2018
Domes sēdes audio ieraksts 31.05.2018
Domes ārkārtas sēdes audio ieraksts 25.06.2018
Domes sēdes audio ieraksts 28.06.2018

Domes sēdes audio ieraksts 26.07.2018
Domes ārkārtas sēdes audio ieraksts 02.08.2018
Domes sēdes audio ieraksts 30.08.2018
Domes sēdes audio ieraksts 27.09.2018
Domes sēdes audio ieraksts 25.10.2018
Domes ārkārtas sēdes audio ieraksts 08.11.2018
Domes sēdes audio ieraksts 29.11.2018
Domes sēdes audio ieraksts 27.12.2018

2017. gads

Domes sēdes audio ieraksts 26.01.2017
Domes sēdes audio ieraksts 23.02.2017

Domes sēdes audio ieraksts 30.03.2017
Domes sēdes audio ieraksts 27.04.2017

Domes sēdes audio ieraksts 25.05.2017
Domes ārkārtas sēdes audio ieraksts 20.06.2017
Domes sēdes audio ieraksts 29.06.2017
Domes sēdes audio ieraksts 29.07.2017
Domes sēdes audio ieraksts 24.08.2017
Domes sēdes audio ieraksts 28.09.2017
Domes sēdes audio ieraksts 26.10.2017
Domes sēdes audio ieraksts 30.11.2017
Domes ārkārtas sēdes audio ieraksts 06.12.2017
Domes sēdes audio ieraksts 28.12.2017

2016. gads

Domes sēdes audio ieraksts 28.01.2016
Domes sēdes audio ieraksts 25.02.2016
Domes sēdes audio ieraksts 31.03.2016
Domes sēdes audio ieraksts 28.04.2016
Domes sēdes audio ieraksts 26.05.2016
Domes sēdes audio ieraksts 30.06.2016
Domes sēdes audio ieraksts 28.07.2016
Domes sēdes audio ieraksts 25.08.2016
Domes sēdes audio ieraksts 29.09.2016
Domes sēdes audio ieraksts 27.10.2016
Domes sēdes audio ieraksts 24.11.2016
Domes  ārkārtas sēdes audio ieraksts 14.12.2016
Domes sēdes audio ieraksts 29.12.2016

2015. gads

Domes sēdes audio ieraksts 30.07.2015
Domes sēdes audio ieraksts 27.08.2015
Domes sēdes audio ieraksts 24.09.2015
Domes sēdes audio ieraksts 29.10.2015
Domes sēdes audio ieraksts 26.11.2015
Domes sēdes audio ieraksts 30.12.2015