?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Dzimšanas reģistrācija

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Dobeles novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā:

Edgara Francmaņa ielā 6, Dobelē, Dobeles novadā - pirmdienās no plkst. 9:00 - 14:00, otrdienās no plkst. 9:00 - 17:00, trešdienās no plkst. 9:00 - 17:00, ceturtdienās no plkst. 9:00 - 17:00, piektdienās no plkst. 9:00 - 12:00. Pusdienlaiks no 12.00 līdz 13.00.

Jelgavas ielā 1, Aucē, Dobeles novadā – pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot uz tālr. 26609143

Tai skaitā pagastos

Nav pieejams

Pa pastu

Nav pieejams

Elektroniski
Nav pieejams
Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

Edgara Francmaņa ielā 6, Dobelē, Dobeles nov., LV-3701, un Jelgavas ielā 1, Aucē, Dobeles nov., LV-3708 (paternitātes atzīšanas iesniegums)

Nepieciešamie dokumenti
1. Uzrāda oriģinālu
1. Personu apliecinošu dokumentu (vecāki vai pilnvarotā persona)
2. Ja vecāki sastāv laulībā, - vecāku laulības apliecību
2. Oriģināls
1. Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdota medicīnas apliecība par bērna dzimšanas faktu
2. Paternitātes atzīšanas iesniegums (abu vecāku aizpildīta veidlapa dzimtsarakstu nodaļā vai notariāli apliecināta), ja bērna vecāki nav noslēgušu savstarpēju laulību
3. Ja dzimšanu nereģistrē bērna vecāki, pilnvara bērna dzimšanas reģistrēšanai
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Bērna vecāki (ja vecāki sastāv laulībā, var ierasties arī viens no bērna vecākiem, ja vecāki nesastāv laulībā, jāierodas abiem bērna vecākiem) par bērna piedzimšanu paziņo mēneša laikā pēc bērna piedzimšanas. Pēc bērna dzimšanas fakta reģistrācijas tiek izsniegta dzimšanas apliecība. Ja paziņojuma sniegšana par bērna piedzimšanu nokavēta ilgāk par mēnesi, bērna dzimšanu reģistrē pēc nokavējuma apstākļu noskaidrošanas.

2.

Reģistrējot nedzīvi dzimuša bērna dzimšanas faktu, izsniedz izziņu par dzimšanas  reģistrāciju. Ja reģistrē miruša bērna dzimšanas faktu, kurš pēc piedzimšanas dzīvojis neilgu laiku , izsniedz izziņu par dzimšanas reģistrāciju un miršanas apliecību.

Pakalpojuma maksa
EUR
bezmaksas
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

Paziņojuma saņemšanas dienā.

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
63722122, 26519538, 26609143, 63722050