?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Ēku, būvju krāsojuma saskaņošana

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā 

Tai skaitā pagastos

Pagasta pārvaldē

Pa pastu

Būvvalde, Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads, LV – 3701

Elektroniski
Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā 

Pašvaldības portālā
Nepieciešamie dokumenti
1. Oriģināls
1. ieniegumsDatne ieniegums
2. Fasādes krāsu pase (3 eks.) (viens eksemplārs cietos vākos arhīva vajadzībām)
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Iesniegt iesniegumu ar nepieciešamajiem dokumentiem.

Pakalpojuma maksa
EUR
Bez maksas
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

30 dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas būvvaldē

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
28353698