?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Fostering Zemgale

"Zemgales seno tradīciju veicināšana, izmantojot mūsdienīgas mākslas izteiksmes līdzekļus " ("Fostering old Zemgale traditions using modern forms of artistic expression") ( LLIV-271) ( short name "Fostering Zemgale")

Darbības programma: Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa ietvaros 2007.-2013. gadam, ERAF

Projekta mērķis: aktīvas un ilgtspējīgas sabiedrības attīstība Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģionā, veicinot sadarbību kultūras jomā; reģiona kultūras identitātes saglabāšanas sekmēšana, izmantojot mūsdienu mākslas izteiksmes formas, lai radītu labvēlīgus apstākļus dažādu kultūras nozaru attīstībai pārrobežu reģionā.

Projekta partneri: vadošais partneris - Jonišķu Kultūras centrs, partneri- Jonišķu Kultūras un vēstures muzejs, Dobeles novada pašvaldība

Galvenās aktivitātes:

  1. Aprīkojuma iegāde( video projektors, ekrāns ar statīvu, digitālās klavieres, kamera)
  2. Kopīgi kultūras pasākumi, iesaistot partneru valstu iedzīvotājus, māksliniekus un kultūras darbiniekus.
  3. Mākslinieku, skulptoru, foto meistaru plenēri
  4. Konference "Nacionālais tērps mūsdienu sabiedrībā"
  5. Izstādes
  6. Teātra festivāls
  7. Pieredzes apmaiņa
  8. Amatnieku darbnīcas
  9. Publicitātes materiālu izgatavošana un pavairošana (100 DVD)

Kopējās projekta izmaksas: 208 741,23 (t.sk. Dobeles novada pašvaldības 82 774,92 EUR)
ERAF finansējums: 177 430,05 EUR (t.sk. Dobeles novada pašvaldībai 70 358,68 EUR)
Nacionālais līdzfinansējums: 31 311,18 (t.sk. Dobeles novada pašvaldības 12 416,24 EUR)

Projekta īstenošanas laiks: 2014. gada 3. jūnijs - 2014. gada 31. decembris

Projekta koordinators: Dobeles novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Taiga Gribuste

Kontaktinformācija: tālr.: 637 20931, mob.: 29187997; e-pasts: taiga.gribuste@dobele.lv

 

Jaunumi

22.11.2014.

Raibs un notikumiem bagāts noslēgumam tuvojas Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa ietvaros 2007-2013. gadam  projekts „Zemgales seno tradīciju veicināšana, izmantojot mūsdienīgas mākslas izteiksmes līdzekļus"
( LLIV-271) („Fostering Zemgale").

Vasaras sezonā vairāk esam piedalījušies partneru organizētajās aktivitātēs - plenēros un konferencēs -, nu bija pienācis laiks 6.septembrī aicināt projekta partnerus piedalīties mūsu pusē organizētajā konferencē „Nacionālais kostīms mūsdienu sabiedrībā".

Tautas deju kolektīviem, folkloras grupām, folk modes māksliniekiem, vēsturniekiem, muzeju darbiniekiem, kolektīvu vadītājiem bija iespēja uzzināt, kā senie zemgaļu tērpi no 10.gadsimta veidojušies par etnogrāfiskajiem lietuviešu un latviešu tautas tērpiem.

              

Dažādu meistaru darinājumi parādīja, kā šodienas apģērbā var izmantot zemgaļu tautas tērpa detaļas un akcentus. Savus etnogrāfiskos tautas tērpus demonstrēja Jonišķu folkloras kopa „Rudbala" un Dobeles tautas deju kolektīvs „Dzīpars". Redzējām dažādu modes mākslinieku tērpu skates, kurās atspoguļota nacionālā tērpa transformēšanās gadsimtu gaitā. Radošajās darbnīcās varēja iemācīties pērļot, darināt pītas rotas un no novalkāta apģērba veidot jaunus, stilīgus aksesuārus.

9. - 10.oktobrī mūsu novada kultūras darbinieki devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Jonišķu un Šauļu kultūras centriem un muzejiem, notika domu apmaiņa par investīciju piesaisti infrastruktūras attīstībai, pieredzi Eiropas Savienības līdzfinansētajos projektos, piedāvāto pakalpojumu mārketingu, izglītojošo un interaktīvo programmu organizēšanu tūrisma apskates vietās, amatniecības teritoriālo menedžmentu.

Kā projekta pievienotā vērtība tapa fotogrāfa Kristapa Stalidzāna foto izstāde „Zemgales zelts", kas tika atklāta 8.novembrī Dobeles Valsts ģimnāzijā un 2015.gada janvārī būs pieejama visiem interesentiem arī Dobeles Amatu mājā. Iedvesma un vērtīgie kadri nākuši no Lietuvas laukiem, pļavām un ciematiem.

Mārtiņdienas tradīcijas joprojām tiek ievērotas mūsdienu latviešu ģimenēs. Tas ir laiks, kad raža ir novākta un nākamā gada auglībai tiek galdā celts gaiļa cepetis. Šajā laikā  tradicionāli notiek tirgi. 8.novembrī Dobelē tika orgnizēta Mārtiņdiena.

 

Kamēr senajā Tirgus laukumā notika lielā tirgošanās, Dobeles pilsētas kultūras namā skanēja Mārtiņdienas koncerts, kurā piedalījās folkloras kopa un vokālais ansamblis no Dobeles, kā arī Jonišķu tautas deju kolektīvs "Jevaras". Šajā pasākumā radošajā darbnīcā varēja iemācīties darināt rotas, izmantojot japāņu aukliņu pīšanas tehniku Kumihimo.

Pēc Mārtiņiem, kad mājās valdīja pārpilnība un rudens darbi bija padarīti, tika svinēti svētki. 15.novembrī Penkules kultūras namā svinējām Ražas svētkus, kuru galvenā tēma bija zemgaļu kulinārais mantojums un tadīcijas. Pie gariem saimes galdiem varēja nobaudīt asins desas, gaļas desas, cūkgaļas zupu, sautētus kāpostus un citus gardumus.

 

Uzstājās Penkules tautas mākslas kolektīvi, Dobeles fokloras kopa „Puduris" un Jonišķu kultūras nama folkloras kopa „Kupars". Rudens gadalaikam piederas arī sveču liešana un ziepju vārīšana, ko varēja izmēģināt radošajās darbnīcās.

Ar lielu gandarījumu 15.novembrī no Jonišķos rīkotā bērnu un jauniešu teātra festivāla atgriezās Krimūnu bērnu dramatiskais kolektīvs „Troksnēni" (režisore Anita Riekstiņa). Bērni uzstājās ar izrādi "Iesim mājās!". Piedalīšanās starptautiskos pasākumos ir lieliska pieredze profesionālai izaugsmei un sadraudzībai ar vienaudžiem kaimiņvalstī.

Viens no projekta materiālajiem labumiem ir iegādātais  videoprojektors ar ekrānu, digitālās klavieres un foto kamera, kas tika izmantoti  projektā un kalpos pašvaldības vajadzībām  pēc tā īstenošanas.

 

13.06.2014.

Projekts „Zemgales seno tradīciju veicināšana, izmantojot mūsdienīgas mākslas izteiksmes līdzekļus" ir veiksmīgi startējis 2014. gada 3. jūnijā. Projekta vadošais partneris ir Jonišķu Kultūras centrs (Lietuva), partneri - Dobeles novada pašvaldība un Jonišķu mākslas un kultūras muzejs.

Vasara ir projektu partneru kopējām aktivitātēm bagāts laiks. 7. jūnijā savā pusē esam organizējuši vērienīgu pasākumu - Zemgaļu vasaras ieskaņas svētkus ar lietuviešu jauniešu deju kolektīva piedalīšanos tautas deju kolektīvu un pūtēju orķestru koncerta ietvaros.

Svētkos bijām aculiecinieki un dalībnieki krāšņajam svētku gājienam, Vēsturiskajā tirgus laukumā amatnieki un mājražotāji priecēja iedzīvotājus ar saviem izstrādājumiem, pagasti „izrādījās", demonstrējot  katrs savu savdabīgumu.

Lielu visa vecuma iedzīvotāju uzmanību piesaistīja seno zemgaļu apmetne, kur bija iespēja piedalīties seno laiku spēlēs, vērot bruņinieku cīņu paraugdemonstrējumus, savām acīm apskatīt un aptaustīt ieročus, rotas, seno zemgaļu mītņu sadzīves priekšmetus un pat pielaikot bruņinieku tērpus un izjust to smagumu. 

Amatu mājā darbojās keramikas, papīra leļļu izgatavošanas, meldru pīšanas un  vilnas filcēšanas radošā darbnīca. Ikviens interesents varēja „pielikt savu roku".

 

22.08.2014.

Jūnijā un jūlijā Dobeles novada pašvaldības pārstāvji bija iesaistīti partneru organizētajos pasākumos  Jonišķu apriņķī.

Nedēļu garā skulptoru plenērā ( 09.06.-15.06.) tūrisma sētā Buivydžiai ar ozolu darbojās mūsu meistari - Jānis Kukša un Kaspars Krūmiņš. Izveidotos darbus savā pusē izstādīs Jonišķu mākslas un kultūras muzejs.

Ar lielu gandarījumu mājās atgriezās foto meistaru (Kristaps Stalidzāns un Kristiāna Ozoliņa) un mākslinieku (Lauma Liepa un Guntis Kancers) plenēra dalībnieki, kuri tajā pašā ciemā no 14.-18. jūlijam slīpēja profesionālās iemaņas un dalījās zināšanās un pieredzē ar saviem amata kolēģiem no Lietuvas.

Šādu pasākumu neatņemama sastāvdaļa bija nacionālie vakari, kur dalībnieki dejoja tautas dejas, dziedāja savas tautas dziesmas, mācījās senās pirts tradīcijas. Kā pievienotā vērtība šim pasākumam ir jauniegūtie draugi un kolēģi, kā arī vērtīgas fotogrāfijas, kas pēc fotogrāfa Kristapa Stalidzāna iniciatīvas kļūs par pamatu foto izstādei, ko no 22. oktobra līdz 12. novembrim plānots izveidot Dobeles Novadpētniecības muzeja izstāžu zālē.

Visbeidzot pieci Dobeles novada keramiķes (Lelde Klusa, Daina Pettere, Una Ļaha, Anna Moskvina un Gunta Batuhtina)  nedēļas garumā veidoja un apdedzināja traukus nometnē, kur gan pašas mācījās, gan mācīja Jonišķu apriņķa ļaudis.

 

Nākošais pasākums 6. septembrī - konference „Nacionālais kostīms mūsdienās" - projekta partnerus un visus interesentus pulcēs Dobelē.