?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Ģimenes atbalsta centrs "Lejasstrazdi"

Dobeles novada Sociālā dienesta ĢIMENES ATBALSTA CENTRS „Lejasstrazdi"

„Namiņš", Dobeles pagasts, Dobeles novads, LV-3722
Darba laiks:
Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās: 8.00-12.00, 13.00-17.00
Trešdienās:  8.00-12.00, 13.00-18.00
Piektdienās: 8.00-12.00, 13.00-16.00

Vārds, uzvārds, e-pasts Amats Tālrunis Pieņemšanas diena, laiks  
Guntars Strupka  guntars.strupka@dobele.lv
vadītājs 63781355  29471928 pirmdiena 8.30-12.00, 13.00-16.30 (pēc pieraksta)
trešdiena 8.30-12.00, 13.00-17.30 (pēc pieraksta)
 
Airita Dombrovska
airita.dombrovska@dobele.lv
sociālā darbiniece    63781355
25495433
 
Ilona Dirvēna
ilona.dirvena@dobele.lv
sociālā darbiniece    27816141  

Ģimenes atbalsta centrs „Lejasstrazdi" ir Dobeles novada Sociālā dienesta struktūrvienība, kas ir:

 1. ilgstošas  sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas  institūcija bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem. Institūcijā uzņem bērnus un jauniešus no 2 līdz 18 gadu vecumam;
 2. īslaicīga sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija bērnam vai ģimenei ar bērniem.

Centra uzdevumi:

 1. bāreņu un bez vecāku gādības palikušu bērnu audzināšanu, vispusīgu attīstību un rehabilitāciju, sociālo un medicīnisko aprūpi, veicina iespēju pilnvērtīgi attīstīties ģimeniskā vidē;
 2. bērnam vai ģimenei ar bērniem īslaicīgu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, kuru ģimenēs krīzes situācijas rezultātā ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi un nodrošina bērnu izmitināšanu;
 3. sociālo, audzināšanas un pedagoģisko darbu, to organizējot ar katru bērnu individuāli un grupās;
 4. iespēju iegūt izglītību jebkurā mācību iestādē, atbilstoši bērna individuālajai garīgajai un fiziskajai attīstībai;
 5. saskarsmes iespējas ar bērna vecākiem, radiniekiem;
 6. profesionālo orientāciju un darba iemaņu apgūšanu. 

Centrā uzņemšanas noteikumi:

 1. ilgstošā aprūpē uzņem bērnus bāreņus un bez vecāku gādības palikušus bērnus, ja bērna vecāku deklerētā dzīvesvieta atrodas Dobeles novadā, pamatojoties uz Sociālā dienesta lēmumu par aprūpes institūcijā, atbilstoši bāriņtiesas lēmumam.
 2. īslaicīgā aprūpē uzņem bērnu vai ģimeni ar bērniem un vecāku, uz likumisko pārstāvju iesnieguma pamata vai bāriņtiesas lēmumu.
 3. uzņem bērnus bāreņus un bez vecāku gādības palikušus bērnus, kuru vecāku deklarētā dzīvesvieta atrodas citā pašvaldībā, pamatojoties uz šīs pašvaldības Sociālā dienesta lēmumu par aprūpes pakalpojuma piešķiršanu bērnam ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, atbilstoši bāriņtiesas lēmumam. (Slēdzot līgumu ar Dobeles novada Sociālo dienestu par pakalpojuma pirkšanu pēc Dobeles novada domes apstiprinātajiem izcenojumiem)
 4. ievietojot bērnu centrā nepieciešamā dokumentācija:
 • Bāriņtiesas lēmums par bērna ievietošanu aprūpes iestādē;
 • Sociālā Dienesta lēmums par aprūpes pakalpojuma piešķiršanu;
 • Līgums par savstarpējiem norēķiniem (citām pašvaldībām).

Sociālā dienesta maksas pakalpojumi