?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Higiēnas pakalpojums

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Dobeles novada Sociālajā dienestā, E.Francmaņa ielā 6, Dobelē, Dobeles novadā - pirmdienās no plkst. 8.30- 12.00 un no plkst. 13.00 - 16.30 un trešdienās no plkst. 8.30 - 12.00 un no plkst. 13.00 - 17.30

Raiņa ielā 12, Aucē, Dobeles novads, pirmdienās no plkst. 8.30- 12.00 un no plkst. 13.00 - 16.30 un trešdienās no plkst. 8.30 - 12.00 un no plkst. 13.00 - 17.30

Zelmeņi -1,Tērvetes pagasts, Dobeles novads, pirmdienās no plkst. 8.30- 12.00 un no plkst. 13.00 - 16.30 un trešdienās no plkst. 8.30 - 12.00 un no plkst. 13.00 - 17.30

Tai skaitā pagastos

Auru, Annenieku, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu, Naudītes, Penkules, Zebrenes, Vītiņu, Īles, Bēnes, Ukru, Lielauces, Vecauces, Augstkalnes, Bukaišu pagastos sociālo darbinieku pieņemšanas laikos

Pa pastu

E.Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles novads, LV -3701

Elektroniski
E.Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles novads, LV -3701
Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

E.Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles novads, LV -3701

Pašvaldības portālā
Nepieciešamie dokumenti
1. Personu apliecinošs dokuments (uzrādīt oriģinālu)
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Persona vai viņas likumiskais pārstāvis iesniedz pašvaldības sociālajā dienestā  iesniegumu 

2.

Sociālais darbinieks izvērtē personas vajadzību pēc sociālā pakalpojuma

3.

Pēc iesnieguma saņemšanas, sociālais darbinieks izsniedz nosūtījumu

Pakalpojuma maksa
EUR
Personām ar trūcīgas /maznodrošinātas ģimenes statusu –bezmaksas
EUR
Atbalsta centrs ģimenēm: Veļas mazgāšana 1,90 EUR; Dušas izmantošana 2,31 EUR
EUR
Dienas centrs “Baltā māja”: Veļas mazgāšana 1,50 EUR; Dušas izmantošana 1,60 EUR; Saunas apmeklēšana higiēnas centrā Aucē 7,23 EUR
EUR
Augstkalnes centrs: Veļas mazgāšana 1,90 EUR; Veļas mazgāšana 1,90 EUR Veļas mazgāšana ar centra pulveri 2,15 EUR; Veļas žāvēšana 1,50 EUR; Dušas izmantošana 1,24 EUR
EUR
Bukaišu centrs: Veļas mazgāšana 1,90 EUR; Veļas mazgāšana ar centra pulveri 2,15 EUR; Veļas žāvēšana 1,50 EUR; Dušas izmantošana 1,.24 EUR
EUR
Dienas aprūpes centrs “Bēne” : Veļas mazgāšana 1,50 EUR; Dušas izmantošana 1,60 EUR
Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
637 00192, 637 81837, 637 00179