?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Iestādes

Dobeles novada pašvaldības iestāžu struktūra, tiesības un pienākumi ir noteikti saskaņā ar šo iestāžu nolikumiem, kurus apstiprina Dome.

Dobeles novada pašvaldība

Brīvības ielā 17, Dobele, LV-3701
Izpilddirektors: Agris Vilks (Brīvības ielā 15), tālr. 63722231; mob. 29359478; agris.vilks@dobele.lv 
Izpilddirektora vietnieks attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos: Gunārs Kurlovičs (Brīvības ielā 15, Dobelē), tālr. 63707252; mob. 29276573; gunars.kurlovics@dobele.lv 
Izpilddirektora vietnieks teritoriālās pārvaldības jautājumos: Aldis Lerhs (Jelgavas ielā 1, Aucē), tālr. 63744787; mob. 26432523; aldis.lerhs@dobele.lv
Pašvaldības sekretāre: Gunita Vīmere (Brīvības ielā 15), tālr. 63722231; gunita.vimere@dobele.lv
Sekretāre: Lauma Kuzņecova (Brīvības ielā 17), tālr. 63720940, mob.tālr. 26649443; dome@dobele.lv
Nolikums
Rekvizīti:
Juridiskā adrese: Brīvības iela 17, Dobele, LV-3701
Reģ. nr. 90009115092
LV94UNLA0050014267180
LV28HABA0001402050427

Dobeles novada Izglītības pārvalde

Brīvības ielā 15, Dobele, LV-3701
Vadītāja: Aija Didrihsone, tālr. 637 07280; mob. 26550960; aija.didrihsone@dobele.lv
Lietvede: Ilze Grasmane, tālr. 637 22237; izglitiba@dobele.lv
Nolikums
http://www.dobelesizglitiba.lv 

Dobeles novada Sociālais dienests

E.Francmaņa ielā 6, Dobele, LV-3701
E-pasts: soc.dienests@dobele.lv
Vadītāja: Baiba Lucaua-Makalistere, tālr. 637 81836; mob. 29141569; baiba.lucaua@dobele.lv
Vadītājas vietniece​: Ilna Audere, mob. 25631574; ilna.audere@dobele.lv
Lietvede: Vilma Grīnvalde, tālr.: 637 81195; mob. 25495423;  vilma.grinvalde@dobele.lv
Administratīvās nodaļas vadītāja: Lija Bojāre, tālr.: 637 00179, mob. 25635817; lija.bojare@dobele.lv
Nolikums
Rekvizīti:
Dobeles novada pašvaldība
NMK Nr.90009115092
Iestāde: Dobeles novada Sociālais dienests:
Reģ.Nr.40900038646
Edgara Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles novads, LV – 3701
E-pasts: soc.dienests@dobele.lv

Norēķinu konti:
AS “SEB Banka” LV61UNLA0050014477682
SWIFT (BIC) kods: UNLALV2X

AS “Swedbank” LV52HABA0551026265226
SWIFT (BIC) kods: HABALV22

Dobeles novada Kultūras pārvalde

Brīvības ielā 17, 2. stāvā, Dobele, LV-3701
Vadītāja: Nadežda Čerpaka, tālr. 637 25385; nadezda.cerpaka@dobele.lv
Lietvede: Līga Freiberga, tālr. 637 20933; liga.freiberga@dobele.lv
Nolikums
Rekvizīti:

DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBA
Dobeles novada Kultūras pārvalde
Reģ. Nr. LV90009115092
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV3701

SEB BANKA
LV32UNLA0050014589851
UNLALV2X

SWEDBANK AS
LV28HABA0551026476633
HABALV22

Dobeles novada Sporta pārvalde

Brīvības ielā 15, Dobele, LV-3701
Vadītāja: Linda Karloviča, e-pasts: linda.karlovica@dobele.lv
Lietvede: Vita Grosberga, e-pasts: vita.grosberga@dobele.lv
Dobeles pilsētas sporta pasākumu organizators un pagastu sporta organizatoru koordinators: Andris Podvinskis, e-pasts: andris.podvinskis@dobele.lv
Nolikums

Dobeles novada pašvaldības policija

Brīvības ielā 15, 1.stāvā, Dobele, LV-3701
Tālr./fax: 637 22002; pasvaldibas-policija@dobele.lv
Priekšnieks: Jānis Fecers, mob. 29157209
Priekšnieka vietnieks: Andis Lukša, mob. 22023626
Lietvedības pārzine: Anželika Miezīte, tālr. 63722002
Pašvaldības policijas priekšnieks pieņem iedzīvotājus: pirmdienās 13.30 - 15.30; piektdienās  9.30 - 11.30
Pašvaldības policijas dežūrmaiņas darba laiks:  visu diennakti, tālr. 29785503
Nolikums

Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs

Brīvības ielā 7, 2. stāvā, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Direktore: Brigita Tivča
Lietvede: Sintija Pinne
Tālrunis:  63781740,  63781741, 63781739
Fakss:  63781332, 63781740
E-pasts: piuac@dobele.lv
http://www.pic.dobele.lv
Saite Facebook
Nolikums  

Dobeles novada bāriņtiesa

Brīvības ielā 15, 4. stāvā, Dobele, LV-3701
e-pasts: barintiesa@dobele.lv
Priekšsēdētāja: Inga Vikštrema, tālr. 63707265; 28367011; inga.vikstrema@dobele.lv
Priekšsēdētājas vietniece: Egita Rozenfelde, tālr. 63700189, mob. t. 25425028; egita.rozenfelde@dobele.lv
Sekretāre: Iva Liepājniece, tālr. 637 07266; iva.liepajniece@dobele.lv
                     Inta Krūmiņa, tālr. 63707227; inta.krumina@dobele.lv

Nolikums
Pieņemšanas laiki
Aicinām kļūt par aizgādni
 

Sociālās aprūpes centrs “Tērvete”

Mežmalieši, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, Latvija, LV-3730,
Direktore: Signe Vintere
Sekretāre: Elīna Siliņa
Tālrunis:  63726147 vai mob. 29455169
Aicinām sazināties darba dienās no pirmdienas līdz ceturtdienai
no plkst. 8.00 līdz 17.00; piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30
Pusdienas pārtraukums: no plkst. 11.30 līdz 12.00.
www.sactervete.lv
Nolikums