?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bērniem

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Personīgi iestādē nav, jo Sociālais dienests pieņem lēmumu pēc bāriņtiesas lēmuma par aizgādības tiesību pārtraukšanu un bērna ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bērniem.

Pakalpojumu sniedz:

- Ģimenes atbalsta centrs “Lejasstrazdi”, „Namiņš", Dobeles pagasts, Dobeles novads

Elektroniski
Iesnieguma veidlapa pieejama
Pašvaldības portālā
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Pakalpojums tiek piešķirts pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu

Pakalpojuma maksa
EUR
mēnesī – 1500.00 (cita pašvaldība)
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

Lēmums tiek pieņemts 10 dienu laikā no bāriņtiesas lēmuma saņemšanas brīža

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
637 81355, 63700192, 637 00179