?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Informācijas sniegšana

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Edgara Francmaņa ielā 6, Dobelē, Dobeles novadā, LV-3701.

Jelgavas ielā 1, Aucē, Dobeles novadā – pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot uz tālr. 26609143

Tai skaitā pagastos

Nav pieejams

Pa pastu

Edgara Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Jelgavas iela 1, Auce, Dobeles novads, LV-3708

vai pa tālruni: 63722122, 26609143

Elektroniski
dzimtsaraksti@dobele.lv, www.latvija.lv
Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

Edgara Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Jelgavas iela 1, Auce, Dobeles novads, LV-3708

Nepieciešamie dokumenti
1. Uzrāda oriģinālu
1. Fiziskas personas vai privāto tiesību juridiskas personas personu apliecinošs dokuments (Saņemot pieprasīto dokumentu)
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Pēc fiziskas personas vai privāto tiesību juridiskas personas iesnieguma  saņemšanas tiek izsniegts nepieciešamais dokuments vai sagatavota informācija, vai izdarīta atzīme reģistrā.

Pakalpojuma maksa
EUR
7.00 - - valsts nodeva- MK 906/2013. Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu.
EUR
5.00 - pašvaldības nodeva par arhīva izziņu- Dobeles novada domes saistošie noteikumi Nr. 10(2022) "Par Dobeles novada pašvaldības nodevām"
EUR
7.00 - Dobeles novada domes 2022.gada 12.janvāra lēmums Nr. 3/1 " Par Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem"
EUR
10.00 - maksas pakalpojums- Nr.3/1(2022) Dobeles novada domes lēmums “Par Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem”.
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

Klātienē - iesnieguma dienā, pa pastu 1 (viena) mēneša laikā, elektroniski - tajā pašā vai nākamajā dienā personas norādītajā dzimtsarakstu nodaļā.

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
63722122, 26519538, 26609143, 63722050