?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Izglītības pārvalde, Brīvības iela 15, 413. kab., Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Pa pastu

Izglītības pārvalde, Brīvības iela 15, 413. kab., Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Elektroniski
pa e-pastu: izglitiba@dobele.lv,
pa e-adresi: https://latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_DEFAULT@90009147276
Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

Izglītības pārvaldē, Brīvības iela 15, 413. kab., Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Pašvaldības portālā
Nepieciešamie dokumenti
1. Oriģināls
1. PieteikumsDatne Pieteikums
2. Izglītības programmaDatne Izglītības programma
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Licences saņemšanai fiziska vai juridiska persona dokumentus iesniedz Dobeles novada Izglītības pārvaldē, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā, vai nosūta uz iestādes oficiālo elektronisko adresi (e-adresi), vai pa pastu, vai elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: izglitiba@dobele.lv..

Pakalpojuma maksa
EUR
Bez maksas
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

15 dienas

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
63722237