?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Izglītība

 

07.07.2022.

Dobeles PIUAC 2022.gada jūnijā uzsāka realizēt Sabiedrības integrācijas fonda projektu „Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem”.
Projektā paredzēts nodrošināt bezmaksas latviešu valodas mācības 120 stundu apjomā (A1 līmenis) Dobeles novada pašvaldība (un tuvākajā apkārtnē) dzīvojošajiem un strādājošajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem no 18 gadu vecuma ar mērķi atvieglot saziņu valsts valodā sadzīvē, darba vietā un pašvaldības iestādēs.
Mācības paredzēts organizēt no 18.07.2022. – 15.12.2022. (5 mēnešus) Dobelē un Aucē 3 reizes nedēļā trīs veidos- attālināti, klātienē un jauktā grupā.
Kursa noslēgumā tiek izsniegta mācību centra apliecība, kā arī ir iespēja nokārtot valsts eksāmenu un iegūt valodas apguves sertifikātu.
VAIRĀK INFORMĀCIJAS:
 piuac@dobele.lv
 t. 63781741 (sekretāre); 63781740 (apmācību speciāliste)


 

08.06.2022.

  

Sākusies Ukrainas civiliedzīvotāju pieteikšanās latviešu valodas mācībām

Розпочато прийом громадян України для навчання латиській мові

 

29.03.2022.

  Brīvā laika iespējas bērniem un jauniešiem
Дозвiлля для дiтей i молодi


23.03.2022.

Informē Izglītības un zinātnes ministrija un Izglītības kvalitātes valsts dienests 

Lai sniegtu būtiskāko informāciju par atbalsta sniegšanas un saņemšanas iespējām Ukrainas civiliedzīvotājiem vienuviet, IZM un IKVD mājas lapās ir sniegta plaša informācija sadaļās "Atbalsts nedrošā brīdī" (metodiskie materiāli pedagogiem un vecākiem, mācību materiāli, iespēja piedalīties emociju istabās, palīdzības saņemšanas iespējas u.tml.) :

IZM ir izstrādājusi informatīvu materiālu - Algoritms nepilngadīgo civiliedzīvotāju uzņemšanai izglītības iestādē.

 

2022. gada 2. martā darbu uzsācis

Sabiedrības integrācijas fonda izveidotais vienotais informatīvais tālrunis“Palīdzība ukraiņiem Latvijā” – 27 380 380.

Informatīvais tālrunis nodrošina kara bēgļiem no Ukrainas centralizētu informāciju par pieejamo palīdzību un atbalstu Latvijā: kā saņemt nodarbinātības, psiholoģiskās palīdzības, juridiskā atbalsta, tulka, veselības aprūpes, sociālā atbalsta u.c. pakalpojumus. Savukārt Latvijas iedzīvotāji var saņemt informāciju par iespējām veikt ziedojumus un sniegt atbalstu, piemēram, iesaistoties brīvprātīgajā darbā. 

 

10.03.2022.

Bērniem no Ukrainas ir tiesības uz izglītību arī Latvijā

Š. g. 9. martā Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) un Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) uz attālinātu ārkārtas tikšanos aicināja Latvijas pašvaldību Izglītības pārvalžu vadītājus un speciālistus. IZM un IKVD steidzamības kārtā sniedza informāciju par nekavējošu rīcību, ja pašvaldībā ir ieradušies bēgļi ar pirmsskolas, pamatskolas un vidusskolas vecuma skolēniem. Tika izrunāta kārtība, kādā pašvaldība veic uzskaiti, ar kādiem nosacījumiem skolēns tiek uzņemts izglītības iestādes attiecīgajā klasē un kādas ir darba iespējas, ja no Ukrainas Latvijā ir ieceļojis pedagogs.

Normatīvie dokumenti paredz, ka skolēnam, kas bēgļu gaitās ir nokļuvis kādā no Latvijas izglītības iestādēm, ir tiesības saņemt izglītības pakalpojumus tieši tādus pašus, kā Latvijā dzīvojošiem skolēniem. Viņi tiek reģistrēti Valsts izglītības informācijas sistēmā ar statusu “Ukrainas civiliedzīvotājs”. Tas ir iemesls, lai skolās, noslēdzot līgumu, darbu varētu sākt arī Ukrainas pedagogi, kam ir tiesības strādāt tikai ar Ukrainas bērniem.

Vēl IZM ir risināmi virkne jautājumu, bet pamatprasības pašvaldību Izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm ir skaidras.