?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Izglītības pārvalde

Dobeles novada Izglītības pārvalde

aicina klientus un bērnu vecākus sazināties ar mums telefoniski vai elektroniski: 

e- pasts : izglitiba@dobele.lv

tālrunis:  63722237

vai izmantojot zemāk norādīto speciālistu kontaktinformāciju

(e- pasti vai tālruņi)

 
Darba laiki:

Pirmdiena        8.00-12.00, 13.00-17.00 

Otrdiena         8.00-12.00, 13.00-17.00

Trešdiena       8.00-12.00, 13.00-18.00

Ceturtdiena     8.00-12.00, 13.00-17.00

Piektdiena       8.00-12.00, 13.00-16.00

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Vadītāja: Aija Didrihsone
Tālr.:  637 07280, 26550960
e-pasts: aija.didrihsone@dobele.lv
kabinets: 417

Metodiķe vispārējās izglītības jautājumos: Sarmīte Dude
Tālr.:  637 00116, 25495678
e-pasts: sarmite.dude@dobele.lv
kabinets: 405

Metodiķe izglītības kvalitātes jautājumos: Inita Roze
Tālr.:  26465219
e-pasts: inita.roze@dobele.lv
kabinets: 405

Metodiķe jauniešu un interešu izglītības jautājumos: Anita Celmiņa
Tālr.:  637 00134, 25495679
e-pasts: anita.celmina@dobele.lv
kabinets: 413

Metodiķe pirmsskolas un speciālās izglītības jautājumos: Māra Silova
Tālr.:  637 07282, 25495680
e-pasts: mara.silova@dobele.lv
kabinets: 406

Finansiste: Ilze Abramoviča
Tālr.:  637 07278, 25495681
e-pasts: ilze.abramovica@dobele.lv
kabinets: 416

Datorsistēmu un datortīklu administrators: Guntars Lācis
Tālr.:  637 07279, 25495665
e-pasts: guntars.lacis@dobele.lv
kabinets: 404

Tehniskais pārvaldnieks: Gatis Miezītis
Tālr.:  637 07270, 29468352
e-pasts: gatis.miezitis@dobele.lv
kabinets: 402

Lietvede: Ilze Grasmane
Tālr.:  637 22237
e-pasts: izglitiba@dobele.lv
kabinets: 417

Dobeles novada LIZDA padomes priekšsēdētāja: Evita Liepa-Kuhto
Tālr.:  29699237
e-pasts: evita.liepa-kuhto@lizda.lv
adrese:  Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola, Katoļu iela 1, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Izglītības pārvaldes NOLIKUMS

REKVIZĪTI:

Juridiskā adrese: Brīvības ielā 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Reģistrācijas numurs: LV90009147276
Faktiskā adrese: Brīvības ielā 15, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Bankas nosaukums: SEB banka AS, UNLALV2X
Bankas konts: LV28 UNLA 0050 0144 7769 4
Bankas nosaukums: AS SWEDBANK, HABALV22
Bankas konts: LV73 HABA 0551 0262 6562 4